Forvirring om EU-tilpasset purregebyr

Som følge av et nytt EU-direktiv skal det bli 476 prosent dyrere for norske firmaer å være trege med betalingen.

Post-thumb
- 2 min lesing

Som følge av et nytt EU-direktiv skal det bli 476 prosent dyrere for norske firmaer å være trege med betalingen.

Det nye forsinkelsesgebyret gjelder bare for fakturaer til næringsdrivende og offentlige foretak, og skal tilsvare 40 euro. Det skal bli likt i hele EØS-området. Gebyret for privatkunder er uendret. Ingen kronesum er fastsatt så langt.

Conta Inkasso er en tjeneste som ikke lenger tar imot nye kunder. Se hvordan du sender ubetalte fakturaer til innkreving via partneren vår, Kravia.

Umulig å programmere

Lovendringen trådte i kraft 16. mars 2013, men virker lite gjennomtenkt. Verken Finansdepartementet, Justisdepartementet eller Finanstilsynet aner hvordan gebyrutregningen skal fungere i praksis.

De vet ikke en gang hvem som har ansvaret for å finne ut av det.

Uvissheten gjør det foreløpig umulig å omprogrammere Conta Faktura og Conta Inkasso slik at de støtter det nye gebyret.

– Det er minst fire potensielle scenarier for hvordan utregningen av purre- og inkassogebyrer blir ifølge de nye reglene, sier teknisk ansvarlig Eivind Ravndal i Conta Systemer.

Les mer hos Firmanytt: Full forvirring om EU-purregebyr.

Conta fortsetter å legge press på departementene for å få klarhet i saken, og vil informere deg så snart vi vet noe mer.

Ekstreme betalingsforsinkelser

EU-direktivet som ligger til grunn for lovendringen har som mål å samordne kampen mot de ekstreme betalingsforsinkelsene i EØS-området. I flere EU-land betales fakturaer rutinemessig to-tre måneder for seint.

Det nye gebyret skal forfalle dagen etter forfallsdato for fakturaen. Du slipper altså å vente 14 dager før du kan kreve gebyr, slik regelverket har vært før.

Renta går opp

De nye reglene gjør at også forsinkelsesrenta skal økes med ett prosentpoeng. Forsinkelsesrenta skal nå regnes ut på bakgrunn av Norges Banks styringsrente, med et tillegg på åtte prosentpoeng, mot sju tidligere. Ny rentesats trår i kraft 1. juli 2013.

Oppdateringen av renta skjer automatisk i Conta Faktura, du slipper å tenke på det.

Det blir fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har etter tilråding fra Norges Bank fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 430 kroner for andre halvår 2020.

Les mer om kompensasjon for inndrivelseskostnader her.

Maks 60 dagers frist

Dersom en kunde forsøker å kreve betalingsfrist på mer enn 60 dager kan du som leverandør med loven i hånd avvise betalingsvilkåret som urimelig. For offentlige foretak skal betalingsfristen aldri overstige 30 dager, med mindre en spesiell avtale foreligger.

Inkassogebyrene avkortes

Siden du nå kan kreve et høyere gebyr tidlig i innkrevingsprosessen, er det bestemt at inkassogebyrene skal avkortes tilsvarende. Det er her usikkerheten ligger, fordi ingen har klart for seg hvordan dette skal fungere i praksis.

Tanken er at det totalt sett ikke skal bli dyrere enn før å betale for en inkassosak som går til betalingsoppfordring eller utleggsforretning. Det blir bare mer fristende å overføre pengene så raskt som mulig.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev