Hvordan kreve inn små restbeløp?

Når du har sendt inkassovarsel med gebyr og renter hender det ofte at kunden finner frem originalfakturaen og betaler inn det opprinnelige beløpet. Slik kan du kreve inn restbeløp.

Post-thumb

Når du har sendt inkassovarsel med gebyr og renter hender det ofte at kunden finner frem originalfakturaen og betaler inn det opprinnelige beløpet. Slik kan du kreve inn restbeløp.

kreve inn restbeløp

Noen ganger kan det også hende at kunden ikke gjør det med vilje, men betaler inn for lite på grunn av en feil. Hvis det bare har gått noen få dager fra du purret til du mottar innbetalingen, er det veldig sannsynlig at kunden ikke har mottatt inkassovarselet. Både postgang og bankinnbetalinger tar noen dager. Det er god forretningsskikk å la slike tvilstilfeller komme kunden til gode.

Hvordan kreve inn små restbeløp

Alt etter som hvilken kunde det er og hvilket forhold du har til personen/foretaket, kan du velge å gjøre følgende:

Hvis du avslutter en faktura med tap og det mangler litt på at hele hovedbeløpet er innbetalt, vil denne summen regnskapsmessig vise som tap i rapportene dine. Gebyr og renter blir derimot ikke bokført som tap, de bare slettes av Conta. Du står derfor fritt til å kreve inn restbeløp igjen via en ny faktura.

Hvis du krever inn restsummen via en annen faktura, bør du ikke skrive at det gjelder renter og gebyrer. Det er ikke lov å ta renter på renter (renters rente), noe som kan skje hvis fakturaen går til inkasso. Dermed bestemmer du i slike tilfeller at pengene som ble innbetalt gikk til å dekke renter og gebyr, og at det manglet litt på selve fakturabeløpet. Da kan du også legge på merverdiavgift på summen.

Det er vanlig å bruke beskrivelsen “Restnota faktura XXXX” i varelinjen på den nye fakturaen.

Slik lager du enkelt en faktura med Conta sitt fakturaprogram:

Send faktura nå

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!