Kreditere faktura: Slik gjør du det

Når du skal kreditere en faktura fordi den inneholder feil eller skal annulleres, må du lage en kreditnota.

Post-thumb

Når du skal kreditere en faktura fordi den inneholder feil eller skal annulleres, må du lage en kreditnota.


En kreditnota korrigerer/reverserer opplysningene i en faktura du har sendt tidligere. I henhold til Bokføringsforskriften § 5-1 bør kreditnotaen inneholde de samme opplysninger som fakturaene du lager (så langt det er mulig).

Vi gjør det enkelt for deg i fakturaprogrammet til Conta. Kreditnotaene er en perfekt reversering av fakturaen.

Prøv Conta gratis

Når skal kreditnota brukes?

Kreditnota blir som oftest brukt når du har laget en faktura som inneholder feil. For eksempel feil pris, feil vare eller for mange timer. Du må også kreditere faktura hvis du av en annen grunn egentlig kunne tenkt deg å slette hele fakturaen og sende en ny. Sletting av fakturaer er ikke lov i forhold til lovverket, så det nærmeste du kommer er å oppheve den ved hjelp av en kreditnota og sende en ny faktura etterpå.

Dette sier Bokføringsforskriften om kreditnota:

«Når det utstedes nytt salgsdokument til erstatning for allerede avsendt salgsdokument, skal det også utstedes en kreditnota som reverserer opprinnelig salgsdokument.»

Hvordan må kreditnotaen se ut?

På en kreditnota skal det tydelig framgå av teksten at den er en kreditnota, det er også krav om at den skal ha et løpende fakturanummer, fakturadato og angivelse av partene. Altså de samme kravene som stilles til en faktura. Kreditnotaen skal bokføres i regnskapet med «fakturadato», som er et eget felt på kreditnotaen.

Når du krediterer en faktura i Conta, bokføres den automatisk i regnskapet.

Hvorfor bør hele fakturaen krediteres?

Å kreditere deler av fakturaer åpner for kompliserte bokføringsfeil som kan være vanskelige å rydde opp i. Regnskapsprisen kan lett doble seg på årsbasis for småfirmaer, bare på grunn av denne typen feil.

Trenger du hjelp med regnskapet? Få 3 gratis tilbud fra regnskapsførere .

Vi ønsker at Conta skal ha færrest mulig slike fallgruver for folk som driver firma, og derfor har vi stålsatt Conta mot krediterings-rot ved å kun åpne for å kreditere hele fakturaen. 

Når du har kreditert fakturaen, lager du en ny faktura som er korrekt. Enkelt og greit, og regnskapsføreren blir happy.

Hvordan kan jeg kreditere faktura i Conta?

Du kan enkelt lage en kreditnota i Conta. Se hvordan du gjør det i denne videoen.

Eller – følg denne oppskriften:

  1. Søk opp fakturaen du vil kreditere fra fakturalista
  2. Gå til fakturadetaljene
  3. Klikk på LAG KREDITNOTA 
Lage kreditnota

Conta gjør det også mulig å kreditere en faktura du har laget i et annet program. Etter at du har lagt inn en faktura som GAMMEL FAKTURA FRA ANNET SYSTEM kan du kreditere den fra fakturadetaljene slik som oppskriften over.

Rask og enkel fakturering for enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Når du sender faktura med Conta, kan du skrive rett inn i en egen fakturamal. Det meste er allerede klart!

Se hvordan lage faktura, steg for steg:


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!