Regler for inkasso mot barn

Det er mulig å sende inkassokrav i barnets navn hvis det gjelder en vare eller tjeneste som ikke kan leveres tilbake. Men renter og gebyrer er ikke lov på inkasso mot barn.

Post-thumb

Det er mulig å sende inkassokrav i barnets navn hvis det gjelder en vare eller tjeneste som ikke kan leveres tilbake. Men renter og gebyrer er ikke lov på inkasso mot barn.

inkasso barn

Et eksempel som trekkes fram i en uttalelse fra Justis- og politidepartementet er legetimer, der barnet uteblir eller ikke kan betale for seg. Det er godkjent at faktura og inkassovarsel sendes til barnets foreldre/foresatte, selv om det er barnets navn som står på blanketten.

Et annet eksempel på krav mot mindreårige som kan inndrives, er verdien av bibliotekbøker som er blitt borte. Men i tilfeller der varen kan leveres tilbake, skal den næringsdrivende heller kreve den tilbake enn å drive inn pengekravet.

Forbudt med renter, salærer og rettsgebyrer på inkasso mot barn

Det er dårlig butikk for inkassobyråer å drive inn krav mot mindreårige, fordi det er forbudt å legge til gebyr og renter. Det er bestemmelser i vergemålsloven som forhindrer dette. Er kravene små vil du tape penger på å ta saken lengre enn til betalingsoppfordring, fordi du ved en eventuell utleggsforretning selv må dekke rettsgebyret til staten. Barnet kan ikke pålegges å dekke det. Namsmannen sender alltid saker mot personer under 18 år direkte videre til forliksrådet.

Vær varsom med innkrevingsmetoden

Ifølge uttalelsen fra Justis- og politidepartementet er det i strid med god inkassoskikk å ta direkte kontakt med barnet for å kreve inn penger. Dette gjelder både telefonoppringing og personlig fremmøte. Jo yngre barnet er, desto mer varsomt må inndrivingen skje. Foreldre eller verge må inn i bildet tidlig, mener departementet.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!