Slik foregår import av varer for salg i Norge

Skal du gjøre alt selv eller la speditøren ta seg av det? Dette må du vite før du importerer varer for salg i Norge.

Post-thumb

Skal du gjøre alt selv eller la speditøren ta seg av det? Dette må du vite før du importerer varer for salg i Norge.

Ved hjelp av Tollvesenets tollkalkulator kan du enkelt finne ut hvor mye forskjellige varetyper koster å importere. Tollvesenet har også utviklet en nyttig nybegynnerguide for deg som ønsker å begynne med import.

Veldig mange varer er såkalt tollfrie, men bl.a. klær har tollavgift i tillegg til MVA som du må innrapportere og betale. Satsen kan variere avhengig av hva slags plagg og tekstiler du har kjøpt.

Vær oppmerksom på særavgifter på enkelte varer, og sjekk om det finnes restriksjoner du må forholde deg til. Noen varer krever spesiell tillatelse eller er på andre måter strengt regulert.

Tollvesenet tilbyr også flere kurs for deg som skal drive med import som en del av kjernevirksomheten.

Importere selv?

Du kan importere varene selv ved hjelp av Tollvesenets system TVINN eller ved personlig oppmøte i tollen, men for de fleste vil det nok være en fordel å la speditøren (f.eks. Posten/Bring, FedEx, UPS) ta hånd om det. Da vil du måtte betale dem for fortollingsjobben i tillegg til utlagt toll.

Som oftest vil speditøren fakturere deg direkte etter at varen er levert.

I etterkant vil firmaet motta et bilag i Altinn som viser hvor mye MVA du skylder, og dette må tas med i innrapporteringen i neste MVA-melding. Som hovedregel skal det innberettes MVA på alle varer du fører inn i landet.

Importerer du større kvanta kan et tollager være aktuelt, men dette krever egen bevilling. Et tollager er en plass der varer kan lagres innenfor norges grenser før de fortolles og sendes videre. Lokalene må godkjennes av myndighetene.

De fleste kjenner nok til unntaket om at hvis forsendingen er under 350 kroner, er den toll- og avgiftsfri. Dette er dog ganske sjeldent hvis du bestiller for et firma.

Norge har frihandelsavtaler med enkelte land som kan påvirke innførselen, se oversikt her.

Selger du til utlandet? Sjekk dette

Varer du eksporterer, altså sender ut av landet, skal ha egen MVA-sats på fakturaen. Satsen er på 0% og gjelder alle varer som skal brukes i utlandet, også elektroniske.

På varelinjene i fakturaen skal det stå «Eksport 0%» som sats, i motsetning til de andre nullsatsene som brukes innenriks. Dette for å skille ut eksportomsetningen fra den som er unntatt eller fritatt for MVA.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!