Tidspunkt for fakturering

Fakturaer skal sendes fortløpende til kundene dine. Det finnes noen unntak til bestemt tidspunkt for fakturering, for eksempel hvis du kun leverer MVA-melding én gang i året.

Post-thumb

Fakturaer skal sendes fortløpende til kundene dine. Det finnes noen unntak til bestemt tidspunkt for fakturering, for eksempel hvis du kun leverer MVA-melding én gang i året.

tidspunkt for fakturering

Det er ikke noe bestemt tidspunkt for fakturering. Generelt gjelder likevel Bokføringsforskriften § 5-2-2 som krever at faktura skal utstedes så snart som mulig og senest 30 dager etter levering av varen/tjenesten.

Lag faktura med fakturaprogrammet fra Conta – enkelt, kjapt og du kan sende på den måten som passer deg best! Det er superenkelt og går raskt:

Dersom leveransen skjer månedlig, er fristen 15 virkedager fra leveringsdato, jfr paragraf 5.2.3 i samme forskrift.

Tjenester som leveres løpende (f.eks. abonnementer, serverleie osv.) skal faktureres senest én måned etter utløpet av den ordinære merverdiavgiftsterminen.

Unntak for tidspunkt for fakturering

Hvis du bare betaler merverdiavgift en gang i året (årlig MVA-termin) kan denne regelen omgås. Du må da fakturere senest innen året er slutt.

Egne regler for forskuddsfakturering

Enkelte tjenester og varer kan faktureres inntil ett år i forveien, før levering finner sted. Ifølge Bokføringsforskriften § 5-2-7 gjelder dette persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende. Det samme gjelder salgsdokumentasjon som gjelder adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre eller rett til å overvære idrettsarrangementer. Salgsdokumentet skal så langt det er mulig utstedes i samme kalenderår som leveringen finner sted.

Se egen artikkel om forskuddsfakturering.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!