Hva er eiendelskonto?

Alle transaksjoner skal registreres på ulike kontoer i regnskapet. Eiendeler føres på kontoer som starter med 1, altså en eiendelskonto.

Post-thumb

Alle transaksjoner skal registreres på ulike kontoer i regnskapet. Eiendeler føres på kontoer som starter med 1, altså en eiendelskonto.

eiendelskonto

I kontoplanen bokføres eiendeler i kontoklasse 1. Kontoplanen er alle kontoene du kan bokføre transaksjoner på. I kontoklasse 1, altså på en eiendelskonto, kan det for eksempel være en varebil til firmaet ditt som da skal føres på konto 1236 Varebiler, eller hvis du har kjøpt aksjer i et annet selskap skal det på konto 1350. I Norge følger vi regnskapsstandarden SAF-T standarden

Eiendelskontoer bokføres som en positiv verdi, mens gjeldskontoer bokføres som en negativ verdi. Det vil si at totalsummen på eiendelene på den ene siden, og totalsummen på gjelden på den andre siden må være like og gå i null. Slik blir det balanse i regnskapet ditt. 

Kontoklassene som går fra 3 til 8 er resultatkontoene dine, og de brukes når du fører inntekter og kostnader

LES OGSÅ: Slik finner du kontoene i regnskapet

100 000

Hva er en eiendel? 

En eiendel kan være eiendom, transportmidler, aksjer, varelager eller penger. Det vil si at du skal føre på kontoklasse 1 hvis du har kjøpt deg aksjer eller en varebil.

Eiendeler kan deles inn i to hovedgrupper: anleggsmiddel og omløpsmiddel.

Anleggsmidler er mer langsiktige og ikke så lett å omsette. Anleggsmiddel kan for eksempel være en bygning du eier, eller en maskin du bruker i arbeidet ditt. Det kan selges, men går under langsiktig eiendel fordi du har kjøpt det med intensjon om å eie det en evig eller over en lang periode. 

Omløpsmiddel er kortsiktige eiendeler, som betyr at det er eiendeler du har en kortere periode, og som du kan selge unna raskt. Et eksempel på en eiendel som går under omløpsmiddel er varelager. Har du en bedrift som selger klær, vil varelageret bli borte i løpet av året og du har fått penger for det du har solgt. Omløpsmidler er ofte en god vei til likviditet, fordi de kan gjøres om til kontakter raskt.  

Hvordan fører jeg kjøp av eiendeler i regnskapet? 

Når du kjøper en eiendel skal den bokføres i regnskapet ditt. I Conta bokfører du dette ved å trykke på BILAG i menyen eller ved å trykke på REGISTRER KJØP på forsiden, når du er logget inn i regnskapsprogrogrammet. Husk at skal du ha en leverandør må du legge inn navnet på leverandørkontoen selv. 

Når du bokfører en eiendel på velger du en eiendelskonto som starter med tallet 1. 

Hvis du for eksempel har kjøpt en varebil, bokfører du den slik:

+ Varebil 1236
– Leverandørgjeld 2400 

Og slik når du betaler den: 

+ Leverandørgjeld 2400 
– Bankkonto 1920 

Da har du økt eiendelene med det verdien på varebilen, og redusert eiendeler med pengene du har tatt ut av konto. 

Kjøper du en langsiktig eiendel må den som regel avskrives etter hvert som verdien synker, les mer om avskrivning av eiendeler og hvordan du bokfører avskrivning i Conta

Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!