Har foretaket ditt fått forsinkelsesgebyr fra Regnskapsregisteret? 

Da er du ikke alene! Dette året har det blitt registrert en stor økning av forsinkede årsregnskap. Frykt ikke, redningen kan være å søke om ettergivelse.

Post-thumb

Da er du ikke alene! Dette året har det blitt registrert en stor økning av forsinkede årsregnskap. Frykt ikke, redningen kan være å søke om ettergivelse.

Innføringen av Skatteetatens helt nye skattemelding har gitt årets årsoppgjør en rekke utfordringer. Hele 40 000 bedrifter har fått varsler om forsinkelsesgebyr, fordi de har levert årsregnskapet for sent. Regnskap Norge skriver at 4,4 prosent leverte for sent i 2018, men at det har økt til hele 10 prosent i 2023. 

Hva var endringene i årets skattemelding (2023)? 

Tidligere i år skjedde det en forandring i skattemeldingsprosessen. I den nye skattemeldingen erstattes næringsoppgaven og lange vedleggskjemaer med en såkalt næringsspesifikasjon. Næringsspesifikasjonen får et standardisert digitalt format hvor opplysninger som naturlig hører sammen er samlet. 

Vi i Conta har lagt merke til at årets årsoppgjør har krevd en ekstra dose tålmodighet. Grunnen er at mange har måttet tilpasse regnskapene sine til det nye systemet. Tidligere kunne man levere regnskap med litt mer slingringsmonn, men nå blir regnskapene med feil stoppet raskere opp i systemet. Da må du rette opp i regnskapet før levering. 

Hva er en næringsspesifikasjon?

En næringsspesifikasjon er en melding som skal leveres sammen med den næringsdrivendes skattemelding. Den gir en omfattende oversikt over selskapets aktiviteter, og inkluderer den totale verdien av alle kjøp og salg som fant sted i løpet av det aktuelle regnskapsåret for skattemeldingen.

Lever næringsspesifikasjonen for enkeltpersonforetak direkte fra Conta →

Var du for sen med å levere årsregnskapet? 

Regnskap Norge råder deg til å søke om ettergivelse av forsinkelsesavgiften hvis årsregnskapet ble levert for sent på grunn av Skatteetatens innføring av ny skattemelding. Ettergivelse betyr at kreditor sletter helt eller delvis gjeld og renter. Ettergivelsessøknader blir vurdert enkeltvis, så det krever en søknad for hvert foretak. Husk at du må begrunne konkret hvorfor du leverte for sent.

Finn ut mer om skattemelding for 2023

Hvordan søker du om ettergivelse av forsinkelsesgebyr? 

Du kan søke om ettergivelse i Brønnøysundsregistrene. Det er en skriftlig prosess, hvor du må gi en forklaring på hvorfor det fullstendige årsregnskapet ikke rakk å finne veien til Regnskapsregisteret i tide. Forsinkelsesgebyret må betales selv om du søker om ettergivelse eller fritak. Og husk, det er viktig å begrunne forklaringen din med dokumentasjon!

Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!