Prosjektregnskap mal: Slik lager du prosjektregnskap i Conta

Mange bedrifter drar stor nytte av å dele opp regnskapet i prosjekter eller avdelinger. Her får du en mal til prosjektregnskap i Conta. 

Post-thumb
- 4 min lesing

Mange bedrifter drar stor nytte av å dele opp regnskapet i prosjekter eller avdelinger. Her får du en mal til prosjektregnskap i Conta. 

Prosjektregnskap mal: Slik lager du prosjektregnskap i Conta

Først av alt: Det finnes ikke noen prosjektregnskap mal. Men, det finnes noe enda bedre, nemlig en prosjektmodul i Conta sitt brukervennlige regnskapsprogram.

Bedrifter som har behov for å føre prosjektregnskap, er som regel så store at de også må følge kravet om å føre regnskap i et regnskapsprogram

Det er derfor smart å starte å føre prosjektregnskapet i et regnskapssystem fra første stund. Dette vil spare deg for mye tid og frustrasjon. 

Krav til prosjektregnskap

Noen bedrifter er pålagt å bruke prosjektregnskap, andre gjør det frivillig fordi det gjør regnskapet mer oversiktlig. Å bruke prosjektregnskap kan forenkle jobben helt fra du sender et tilbud til du bokfører i regnskapet ditt. 

Det er krav om å føre prosjektregnskap hvis

  • prosjektet er innenfor bygg- og anleggsvirksomhet og har en omsetning på over 300 000 kroner
  • prosjektet har mottatt støtte fra Innovasjon Norge eller andre institusjoner som stiller krav til dokumentasjon av midlene

Det er veldig vanlig at virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen og offshore- og verftsindustrien. Ofte har de uansett prosjekter som overgår 300 000 kroner i omsetning. 

Enkel prosjektregnskap mal

Å lage prosjektregnskap i Conta er enda enklere enn å bruke en mal. Slik lager du prosjektregnskap i Conta:

For å se tidligere prosjekter eller opprette et nytt prosjekt, går du til INNSTILLINGER og PROSJEKTER. 

Når du først har fakturert fra et prosjekt, kan det ikke slettes, men vil bli liggende i prosjektoversikten inne i Conta. Her kan du klikke deg inn på prosjekter for å se sendte fakturaer, bokførte bilag og andre dokumenter du har lastet opp. 

Prosjektregnskap Conta innstillinger
Prøv prosjektregnskap gratis

Hvordan lage prosjektregnskap i Conta

Du oppretter et nytt prosjekt ved å klikke «Nytt prosjekt» oppe til høyre. Her velger du navn på prosjektet, og kan i tillegg sette en start- og sluttdato, legge til en beskrivelse eller knytte det til en spesifikk kunde. 

Opprette prosjekt i Conta.

Alt du nå gjør videre i Conta, kan knyttes til prosjektet du opprettet. 

Når du skal lage en faktura, klikker du på «Knytte til prosjekt?» rett over selve fakturaen: 

Knytte faktura til prosjekt

Fakturaer du knytter til et prosjekt og sender fra Conta, vil automatisk bokføres på det samme prosjektet. 

Du bokfører bilag på prosjekter på en lignende måte: Gå til BILAG og deretter REGISTRERE KJØP, gå til VIS INNSTILLINGER, velg KOBLE TIL PROSJEKT. Under KOSTNADER velger du riktig prosjekt fra menyen «Koble til prosjekt».

Bokføre prosjektregnskap.
Bokføre prosjektregnskap

Få full oversikt over prosjektene dine

I oversikten over prosjektene dine, kan du også se rapporter og statistikk fra hvert enkelt prosjekt. Klikk på DETALJER. 

Her kan du se alle fakturaene som er knyttet til prosjektet, et diagram over omsetningen og hvor stor andel det er av den totale omsetningen i firmaet. 

Rapport for prosjektregnskap

Du kan også se detaljer fra hvert prosjekt under de generelle regnskapsrapportene. Sjekk ut rapportene for resultat, balanse, bilagsjournal, hovedbok, fakturajournal og saldobalanse. Du velger periode og hvilket prosjekt du vil se rapporter for:

Rapport for prosjektregnskap

Fordeler med prosjektregnskap

Selv om bedriften din ikke går under kravene for prosjektregnskap, er det mange fordeler med å dele opp regnskapet i prosjekt og avdelinger:

1. Det viser hvor lønnsomt prosjektet er

Når du fører prosjektregnskap får du enda bedre rapporter om driften din. De viser enkelt og greit hvor mye du har tjent på prosjektet og hvor mye det utgjør av den totale omsetningen til bedriften. 

2. Du får bedre oversikt

Når du fører prosjektregnskap i Conta, kan du laste opp og lagre ubegrenset med filer på hvert prosjekt. På den måten kan du lagre kontrakter, tegninger, bilder, timelister og lignende trygt på ett sted. 

Du kan knytte hvert prosjekt til spesifikke kunder, slik at prosjektnavnet alltid blir med på alle fakturaer du knytter til det prosjektet. Fakturaene du sender blir også automatisk bokført på samme prosjekt i regnskapet-

3. Regnskapet blir enklere

Prosjektregnskap er ikke bare nyttig når du har bestemte prosjekter. Det er også en stor fordel hvis bedriften din driver med forskjellige typer arbeid. 

Et eksempel er en bonde som driver med malervirksomhet for å tjene litt ekstra penger ved siden av landbruksvirksomheten. Maling og landbruk krever forskjellige skjemaer når bonden skal rapportere til myndighetene. Med et prosjektregnskap kan han enkelt finne frem tallene han skal rapportere til hver del av virksomheten, fordi han har fakturert og bokført i forskjellige prosjekter. 

Prosjektregnskap er også nyttig hvis du skal skille mellom inntekt fra ulike steder, for eksempel hvis firmaet ditt har én avdeling i Oslo og én i Bergen. 

4. Det blir enklere å følge lovverket

Slik som at bygg- og anleggsbransjen må føre egne prosjektregnskap for store anbud, kan prosjektregnskap hjelpe andre typer virksomheter å følge lover for bransjen sin. 

Bokføringsforskriften krever for eksempel at de som driver frisør må skille salg av varer og tjenester i regnskapet sitt. Med avdelingsmodulen i Conta kan de enkelt fakturere fra to avdelinger, for eksempel Fridas Frisør Klipp og Fridas Frisør Varesalg.

Se flere gode grunner til å bruke prosjekt og avdeling i regnskapet

Et prosjektregnskap i et regnskapsprogram er mye enklere å forholde seg til enn en prosjektregnskap mal i et regneark. Ikke bare får du gode rapporter, men det er også mye enklere å sende inn obligatoriske rapporter som MVA-meldingen, eller å gi tilgang til regnskapsføreren din. 

Prøv gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!