Ulovlige lån til aksjonær

I Norge er det ikke lov å låne penger av aksjeselskapet du eier eller er medeier i. 

Post-thumb

I Norge er det ikke lov å låne penger av aksjeselskapet du eier eller er medeier i. 

Det kan kanskje være fristende å ta ut et lån fra sitt eget aksjeselskap hvis du trenger litt ekstra penger privat, men det er faktisk ikke lov. 

Det finnes kun to måter du kan ta ut penger fra bedriften din til deg selv. Den ene er å ta ut lønn, som du får månedlig hvis du er ansatt i ditt eget aksjeselskap. Den andre måten er å ta ut et utbytte. Du kan ta ut et utbytte når bedriften din har tjent penger og går i overskudd.

Med andre ord, kan du ikke ta ut utbytte hvis bedriften din ikke har overskudd. Det vil bli betraktet som å ta ut et lån. 

Trenger du et regnskapsprogram? Med Conta sitt regnskapsprogram kan du føre regnskapet ditt helt selv. Prøv gratis!

Vil du ha hjelp fra en regnskapsfører? Conta har flinke regnskapsførere landet over som står klar for å hjelpe deg. Finn en regnskapsfører her.

Ulovlig lån til personlige aksjonærer

Å ta ut lån til seg selv fra eget selskap, er ulovlig i Norge. Endringer i aksjeloven i 2015 gjorde alle lån til personlige aksjonærer, altså privatpersoner som helt eller delvis eier et AS, ulovlig. Dette skjedde som følge av en forenkling og innstramming i aksjeloven. 

Tidligere var det i noen tilfeller mulig å ta ut lån hvis du hadde sikkerhet i lånet eller å ta ut lån og bruke overskuddet på noe annet i stedet for utbytte. Selv om det tidligere var lov, var det mange fallgruver og likevel mange som lånte ulovlig av eget selskap. 

Jeg har en avtale på at jeg kan få lån i selskapet jeg er medeier i, er dette gyldig? 

Har du en avtale med selskapet du er eier eller medeier i om at du kan få ta ut privatlån, er denne avtalen ugyldig. Har du allerede fått overført penger fra selskapet, skal dette etter aksjeloven føres tilbake til selskapet.  

Hva gjør jeg hvis jeg har lånt ulovlig fra selskapet mitt? 

Hvis du ved en feiltakelse tar ut lån til deg selv må du rapportere det som et ulovlig lån. Deretter skal du skatte av pengene du har lånt privat. Pengene du tok ut av bedriften vil stå oppført som et lån i regnskapet. Du skal i teorien gi tilbake pengene til selskapet, men det er ikke alltid de føres direkte tilbake. 

Hvis bedriften din ved et senere tidspunkt har tjent nok til at du kan ta et utbytte, vil det dekke det ulovlige lånet du har tatt tidligere og du trenger ikke å skatte av det siden du allerede har gjort det privat. Dette kalles å avregne mot besluttet utbytte. Det vil si at du betaler av ditt overskudd. Dette går fremdeles under ulovlig lån og skal registreres, og er ikke en måte du kan låne penger på. 

Straffeansvar

Har du tatt ut et ulovlig lån er det og et mulig straffeansvar for de involverte parter i henhold til aksjeloven og straffeloven (utroskap) og et mulig erstatningsansvar hvis selskapet påføres konkrete tap etter utlånet. Revisor vil også gjøre en merknad i revisjonsberetningen hvis et ulovlig lån er gitt samt omtale lånet i nummererte brev og i årsregnskapet.

Noen unntak

Det finnes to unntak fra reglene som gjør at aksjonærer kan låne fra selskapet sitt. Den ene er hvis du får under 100 000 kroner på kreditt, som du betaler tilbake innen 60 dager. Etter 61 dager blir det regnet som et ulovlig lån.

Det andre unntaket er hvis du har solgt noe til deg selv fra selskapet ditt, som en kundefordring i den vanlige driften til selskapet. Da har du 30 dager på deg å betale før det blir et ulovlig lån.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!