Skjermbilde av Conta Regnskap

Timepriskalkulatoren

Dette er et verktøy for konsulenter, frilansere og andre næringsdrivende som fakturerer timer. Kalkulatoren beregner hva du må ha i timen for at du skal sitte igjen med den lønnen du vil ha, etter at utgifter og dødtid er trukket fra. Begynn med å skrive inn en realistisk årslønn (før skatt) i feltet under:

1: Du ønsker å tjene kr 450000

Dette tallet danner utgangspunktet for timeprisen du nå skal finne. Timeprisen bør brukes som bakgrunnsinformasjon for å gi riktige pristilbud hele prosjekter.

2: Hvor mange dager kan du jobbe?

Her legger du inn forventede arbeidsdager og fordeler dem på type arbeid, feriedager, sykedager og så videre.

(261 tilsvarer mandag til fredag)
(21 ukedager lovfestet, 25 ukedager avtalefestet)
(inkludert dager med sykt barn)
(f.eks. 2 dager per måned)
(f.eks. 4 dager per måned)
(årsinntekt delt på fakturerbare dager)

3: Hvor mye koster det å drive butikken?

Næringsdrivende har mange utgifter som må bakes inn i fakturaene til kundene. Fyll inn årlige beløp nedenfor.

(kundemøter, pendling og andre jobbrelaterte reiser)
(skatt/trygdeavgift skal ikke tas med)

4: Hvor mye fortjeneste ønsker du?

Alle firma har som målsetning å gå med størst mulig overskudd. Profitten blir brukt til å gjøre investeringer for videre vekst og eventuelt gi utbytte til aksjonærene.

5: Hvor mye må du ta betalt?

Basert på tallene du har tastet inn, er dette prisene du skal basere faktureringen din på.

(daglig inntekt + daglige utgifter + daglig fortjeneste)
(daglig fakturabeløp delt på 7,5 timer)

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!