Få kontroll på likviditeten med smarte rapporter

Conta gir deg tilgang til rapporter basert på fakturaene dine. Med god oversikt over bedriften din kan du sørge for god likviditet.

Post-thumb
Laptop-skjerm med Conta rapporter

Conta gir deg tilgang til rapporter basert på fakturaene dine. Med god oversikt over bedriften din kan du sørge for god likviditet.

Det er viktig å holde styr på økonomien i bedriften din for å unngå konkurs og økonomiske problemer.

Har du god oversikt har du bedre forutsetninger for å unngå likviditetsproblemer. Vi har skrevet noen tips til hvordan du kan bedre likviditeten din. I denne artikkelen ser vi på hvordan du kan bruke den gratis rapportfunksjonen i Conta til å følge med på omsetning, innbetalinger og hvilke varer som selger bra.

Få et oversiktsbilde over bedriften din

For å se rapportene dine i Conta trykker du på RAPPORTER i menyfanen. Søylediagrammet viser omsetningen, innbetalingene og merverdiavgiften for året.

Sammenlign salgstallene dine med tidligere år ved å velge «Omsetning i forhold til tidligere år» under Statistikktype. Ser du negative endringer kan det være lurt å spørre seg hvorfor.

Har du måneder som går dårlig bør du se på hva årsaken kan ha vært – fikk du få nye kunder den måneden, hadde du kunder som ikke betalte, eller var det mange kontrakter som utløp?

Når du vet hvor problemet ligger er det enklere å ta grep for å ordne opp. Du kan for eksempel investere i markedsføringsaktiviteter, bruke Conta Salg for å følge opp tilbud eller sende ut tilbud til nye kunder, eller fokusere på kunderelasjonshåndtering for å fornye kontrakter og øke mersalg. Du kan også bruke gjøremålsfunksjonen i Conta for å følge opp kundene dine.

Det er ekstra viktig å følge opp store kunder. Du kan se hvem som har betalt deg og hvor mye under «Betalinger» i rapportene dine. Du kan også sortere etter kundenavn for å se hvor mange ganger du har fakturert hver kunde. Da ser du hvilke kunder som har bidratt mest til omsetningen din.

Nøkkeltallene under diagrammet viser omsetningen de to siste årene. De viser også hva som har blitt avskrevet som tap.

MVA-melding

Du må registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret når omsetningen din passerer 50 000 kroner i løpet av tolv måneder. Når du bruker Conta sier vi ifra så fort omsetningen din har passert grensen slik at du kan registrere deg.

Når du er registrert må du sende inn MVA-melding til staten enten annenhver måned eller en gang i året.

MVA-rapporten i Conta gir deg tall du kan bruke til å fylle ut MVA-meldingen. Har du årlig levering må du huske på å endre leveringsfrekvens i nedtrekksmenyen for å se korrekte tall for din bedrift. Du kan her enkelt se om du skylder eller er skyldig penger.

Postene er satt opp likt som Skatteetatens skjema. Post F, om fradragsberettiget inngående avgift, må fylles ut av deg eller regnskapsføreren din. Trykk på «Eksporter CSV» eller «Eksporter PDF» for å laste ned rapporten, til deg selv eller til regnskapsføreren din hvis du bruker det.

Les mer om merverdiavgift.

Hva selger best?

Har du mange varer og tjenester kan du bruke varerapporten i Conta Faktura for se hva som selger best. Du kan sortere etter antall solgt eller omsetning per vare.

Informasjonen i varerapporten hjelper deg med lagerstyring, slik at du ser hva som lønner seg å bestille inn. Har du noe du ikke har solgt mye av kan du vurdere tilbud, fri frakt eller lignende for å selge det unna. Varer bør ligge på lageret minst mulig tid.

Snittpris per vare er merket i tabellen fordi du kan endre vareprisen når du lager en faktura, og selge samme vare til forskjellig pris. Husk på at snittprisen ikke bør være for lav, siden du bruker penger på produksjon, kjøp av råmateriale og timepris til deg og dine ansatte når du produserer og markedsfører varen.

Lag en kalkyle for å beregne hva du må tjene per vare for å gå i pluss. Det hjelper deg å sørge for at du får inn tilstrekkelig med penger til å dekke kostnadene dine. Er snittprisen korrekt i forhold til kalkylen?

Full kontroll med prosjekt og avdeling

Har du Smart kan du også se hvordan det ligger an med spesifikke avdelinger og prosjekter. Det er lurt å bruke avdelinger når bedriften din driver med flere aktiviteter, du operer innen forskjellige næringskoder, eller du må skille mellom forskjellige tjenester eller varer.

Husk at du er lovpålagt å føre eget prosjektregnskap for store anbud.

I prosjekt- og avdelingsrapporten ser du omsetningen per prosjekt og avdeling, og hvor mange fakturaer du har sendt fra hver avdeling. Har du avdelinger og prosjekter som lønner seg mye mer enn andre? Da kan du investere i de avdelingene og i lignende prosjekt fremover.

Rapportene i Conta ser på inntektene dine, og må føres sammen med utgifter for å få et fullstendig oversiktsbilde. Du kan laste ned nøkkeltallene, MVA-tallene og oversikt over varer og innbetalinger i CSV-format.

LES OGSÅ: Dette er alt du må vite om likviditet for å lykkes

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!