Faktorer som påvirker priser

Timepriskalkulatoren regner bare med konkrete utgifter til å drive firmaet ditt. Men det er mange andre faktorer, som ofte er mindre konkrete, som kan virke inn på prisen.

Post-thumb

Timepriskalkulatoren regner bare med konkrete utgifter til å drive firmaet ditt. Men det er mange andre faktorer, som ofte er mindre konkrete, som kan virke inn på prisen.

Summen av alle relevante faktorer spiller inn og kan gi deg en pekepinn på hvor langt over nullpunktet du bør gå med et pristilbud. Her er noen eksempler på hva du må vurdere.

Faktorer ved deg selv

 • Erfaring (i noen yrker er også ansiennitet viktig, som f.eks. i pressen)
 • Nivå på arbeidet du leverer
 • Utdannelse
 • Kompetanse og spesialkunnskap
 • Hvor prestisjefylte oppdrag og kunder du har hatt før
 • Originalitet/stil
 • Hvor kjent og etterspurt du er, og hvor lett du får oppdrag
 • Økonomisk spillerom (kan du takke nei til lavere priser?)
 • Verdi du tilfører kunden
 • Din kommuniserte prisstrategi (lavprisprofil eller øvre prissjikt?)
 • Hvor mye/lite oppfølging du trenger fra oppdragsgiver

Faktorer ved oppdraget

 • Budsjettstørrelse
 • Produksjonskostnader
 • Tid på døgnet og året
 • Varighet på oppdraget
 • Størrelse på oppdraget
 • Hvor stor prosentandel av tida brukt til oppdraget som er fakturerbar
 • Betalingsvilkår (forskudd kan gi lavere pris pga. økt sikkerhet)
 • Leveringstid (kortere tid = høyere pris)
 • Produksjonskostnader
 • Rettigheter
 • Reklameeffekt (hva jobben kan gi deg av status, blest, nye kunder…)

Faktorer ved oppdragsgiver

 • Kundens profil, status, størrelse og profil
 • Hvor god råd kunden har
 • Forhold til kunden (god, gammel kunde?)
 • Hvor desperat kunden er
 • Reklameeffekt (hva kunden kan tilføre deg av status og nye kunder)

Faktorer ved bransjen din

Faktorer i samfunnet

Saken var opprinnelig publisert på Timepriskalkulatoren.no

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!