Justere priser for inflasjon

Det er vanlig å justere opp priser på varer, tjenester, husleie o.l. en gang i året, i forhold til konsumprisindeksen (KPI). Timeprisen din bør minst følge den generelle prisstigningen i samfunnet.

Post-thumb

Det er vanlig å justere opp priser på varer, tjenester, husleie o.l. en gang i året, i forhold til konsumprisindeksen (KPI). Timeprisen din bør minst følge den generelle prisstigningen i samfunnet.

KPI er Statistisk sentralbyrå sin løpende oversikt over prisutviklingen. Indeksen brukes til å måle inflasjonen i den norske økonomien. Endringen i prosent fra ett år til et annet viser hvor mye verdien på penger synker (inflasjon) eller stiger (deflasjon). Sagt på en annen måte viser inflasjonsprosenten hvor mye mer eller mindre varer/tjenester man får for en gitt pengemengde, i forhold til et tidligere tidspunkt.

Oversikt over utviklingen i konsumprisindeksen finner du her: http://www.ssb.no/kpi

Det finnes også en bransje-KPI, der prisene i mange tilfeller stiger kraftigere enn den normale prisøkningen. Dette gjelder bransjer der det er generell vekst. Også dette blir målt av Statistisk sentralbyrå.

Du står fritt til å endre firmaets priser som du selv ønsker. I kontraktsfestede tjenester med oppsigelsestid, som f.eks. husleie, abonnementstjenester eller regnskapstjenester, er det normalt at kontrakten begrenser prisstigningen til økningen i KPI.

Husk også å legge på prisene dine i takt med lønnsveksten.

Saken var opprinnelig publisert på Timepriskalkulatoren.no

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!