Hva betyr det som står på fakturaen?

Når du lager en faktura kan det dukke opp ord og uttrykk som du kanskje ikke har vært borti før. Her er en forklaring av ord du vil finne i Conta sitt fakturaprogram.

Post-thumb

Når du lager en faktura kan det dukke opp ord og uttrykk som du kanskje ikke har vært borti før. Her er en forklaring av ord du vil finne i Conta sitt fakturaprogram.

VÅR REF betyr vår referanse. Her kan du fylle inn kontaktperson i firmaet ditt som utsteder fakturaen. 

LEVERINGSDATO er datoen tjenesten eller varen ble levert. Har du ikke spesifisert selv foreslår programmet dagens dato. I regnskapet føres alt på fakturadato, men leveringsdato kan være med på å vise at det tilhører en annen periode i regnskapet.

LEVERINGSADRESSE er stedet tjenesten eller varen ble levert. Det er Bokføringsforskriften § 5-1-1 som krever at dette må stå på fakturaene. Dette er blant annet for å forhindre at privatpersoner bestiller varer eller tjenester gjennom sitt eget firma. Har du ikke spesifisert adresse fylles forretningsadressen til kunden din inn automatisk. 

FAKTURADATO er datoen fakturaen ble utstedt. I Faktura legges dagens dato inn automatisk, men du kan og legge fakturaer frem eller tilbake i tid. Forskuddsfakturering gjelder kun for utvalgte bransjer med en begrenset periode på ett år i følge bokføringsforskriften § 5-2-6. Vær klar over at fakturadatoer som legges tilbake i tid kan få regnskapsmessige konsekvenser som å for eksempel korrigere en allerede innlevert MVA-melding. 

FAKTURANUMMER er pålagt for å identifisere fakturaene du sender ut og fakturaene du sender skal nummereres i løpende rekkefølge, uten hull i nummerrekken. Fakturanummer og innholdet i fakturaen kan ikke endres i ettertid. 

FORFALLSDATO er betalingsfristen på fakturaen. Du kan ikke sende deg en purring med gebyr før tidligst 14 dager etter forfallsdato, men forsinkelsesrenter kan kreves fra første dag noen er forsinket med innbetalingen.  

BESKJED TIL MOTTAKER er en valgfri funksjon hvor du kan skrive inn en beskjed til den du sender faktura til. Dette kan være nyttig hvis du vil forklare nærmere hva fakturaen dreier seg om. 

BESKRIVELSE er feltet hvor du legger inn varene eller tjenestene du skal ha betalt for. Du kan søke på varebeskrivelse, varenummer eller skrive ny tekst for å forklare hva varen eller tjenesten er. Er det timer du har solgt så må du forklare hva disse timene er brukt på.  En forståelig beskrivelse er pålagt for at fakturaen skal være gyldig, så dobbeltsjekk om beskrivelsen gir mening før du sender fakturaen. På samme linje legger du inn pris, antall, eventuell rabatt og MVA-satsen. Programmet regner sammen sluttprisen på varen eller tjenesten. 

MVA står for merverdiavgift og er en avgift på varer eller tjenester. MVA blir av og til kalt for moms ettersom det tidligere ble kalt merverdiomsetningsavgift. Omsetter du for over 50 000 kr i året må du melde deg inn i MVA-registeret. Alle som har gjort det må levere inn en MVA-melding, som regel seks ganger i året. 

MVA-SATS er prosenten man skal betale i MVA. Den generelle satsen er på 25%, men den er lavere i enkelte bransjer. I eksempelet ser vi at leie for oktober-desember koster 21 000 kr. Siden MVA er på 25% betyr det at det må betales 5250 kr i MVA. Totalsummen blir derfor 26 250 kr.  

GRUNNLAG er summen MVA regnes ut fra. 

NETTOBELØP er beløpet på fakturaen før man legger til merverdiavgiften. 

BETALINGSINFORMASJON ligger nederst i fakturaen og er en oppsummering av fakturanummer og sum som mottaker skal betale. I tillegg står det hvilken bankkonto kunden skal sende betalingen til.

Nå har du fått en forklaring på hva som står i en faktura. Hvis du fremdeles er usikker på hvordan du skal komme i gang kan du lese 7 fakturatips for ferskinger eller guiden for hvordan man lager en ny faktura.

Prøv Conta idag, og bruke faktura- og regnskapsprogrammet gratis i 30 dager.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!