Prisøkning

Det er vanlig å justere opp priser på et fast tidspunkt hvert år, eller hvis det skjer noe ekstraordinært i bransjen din eller i samfunnet forøvrig.

Post-thumb
- 1 min lesing

Det er vanlig å justere opp priser på et fast tidspunkt hvert år, eller hvis det skjer noe ekstraordinært i bransjen din eller i samfunnet forøvrig.

Du kan i et par andre artikler lese om hvordan du bør justere prisene for inflasjon og lønnsvekst. I tillegg må du stadig justere priser i forhold til din egen utvikling og status som utøver, jamfør det du kan lese om i Faktorer som påvirker priser.

1. januar er en vanlig dato for å øke prisene. Har du faste kunder må du varsle dem i forveien. Gir du god frist er det lettere å få aksept. For løpende kontrakter, leieavtaler eller abonnementer der det er oppsigelsestid, er det vanlig å kontraktfeste hvordan prisøkningen skal varsles og hvor stor den skal være.

I noen tilfeller kan du vurdere å øke prisen i lavere takt for gode, faste kunder, i motsetning til nye og kortsiktige kunder som du kanskje bør ta mer betalt fra. Grunnprisen du går ut fra, timeprisen som danner grunnlaget for break-even-prisen din, må alltid øke i takt med prisutviklingen i samfunnet ellers. Hvis ikke krymper årsresultatet og kjøpekraften i firmaet ditt.

Hvis kundene synes du blir for dyr, er det i mange tilfeller på tide å skille lag med dem. Noen kunder vokser man fra, det er helt normalt. Men du kan selvfølgelig gi dem spesialpriser hvis du ønsker å beholde kundeforholdet.

I tillegg til grunnprisjusteringen må du ta høyde for om det er en evt. brattere utvikling i bransjen din enn ellers, og forhold som gjør deg som utøver mer attraktiv, som nevnt over.

Saken var opprinnelig publisert på Timepriskalkulatoren.no

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!