Timepris: Sett pris på arbeidet ditt

Når du skal fakturere timer er det viktig at du bruker en pris som gjør at du sitter igjen med ønsket fortjeneste. Her er hva du må huske på når du beregner timeprisen din, enten du driver enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.

Post-thumb
Fotograf som arbeider

Når du skal fakturere timer er det viktig at du bruker en pris som gjør at du sitter igjen med ønsket fortjeneste. Her er hva du må huske på når du beregner timeprisen din, enten du driver enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.

Som selvstendig næringsdrivende må du ha høyere timepris enn arbeidstakere. Det er fordi timeprisen mange ganger ikke kun dekker tiden din, men ofte alle kostnader i forbindelse med arbeidet – materiale, utstyr, markedsføring, leie av lokaler, kompetansebygging osv.

Ikke ta utgangspunkt i hva du tidligere har tatt i lønn når du skal beregne timeprisen din. Da høres gjerne 600 eller 800 kroner ut som en veldig høy timepris.

Men i realiteten må du dekke alle utgifter selv, inkludert mange sosiale utgifter og forsikringer. Du må også sørge for at bedriften din har god likviditet, altså at du har nok penger til å betale regningene som kommer inn.

Prøv vår timepriskalkulator – gratis!

Hvordan regner du ut timepris?

For å regne ut timelønn må du tenke deg hva du ønsker i årslønn – hva trenger du for å dekke utgifter, lån og så videre? Husk å ta med i beregningen hva ansatte og andre næringsdrivende i bransjen tjener.

Sjekk også skattenivået med Skatteetatens skattekalkulator.

Når du regner fra årslønn til timelønn må du finne ut hvor mange totale arbeidsdager du kommer til å ha i året. Det vanlige er 261 dager i året. Trekk deretter fra dagene du regner med vil gå med til ferie, helligdager, sykdom, administrasjonsarbeid, markedsføring og til å øke kompetansenivået ditt.

Hvor mange fakturerbare dager sitter du igjen med og hva må den daglige inntekten din være for å nå ønsket årslønn?

Lag så et regnestykke på kostnadene dine. Dette må inkludere lokaler, utstyr, kurs og annen opplæring, markedsføring og lignende. Har du et godt driftsbudsjett er det lettere å summere disse kostnadene.

Fordel årlige utgifter på antall fakturerbare dager for å finne daglige utgifter. Det er anbefalt å ha en fortjeneste på rundt 20 prosent oppå dette.

For å se hvor mye du må ta betalt tar du daglig inntekt + daglige utgifter + daglig fortjeneste, og deler dette på 7,5 timer.

Regn ut timeprisen din på timepriskalkulatoren.no.

Da har du timeprisen din, eller?

Nei. Noen ganger vil en lavere pris gjøre at du kommer deg inn på markedet og får bygget opp en kundebase. Det kan være en bra strategi, men husk å fremheve at prisen du gir er nedsatt slik at kundene dine ikke forventer samme pris hver gang.

Og hva tar konkurrentene dine? Ligger prisen deres høyere enn din, selv med timeprisberegningen over, kan du vurdere å øke prisnivået.

Mange fakturerer gjerne kostnader for transport, levering, ekstraarbeid, deler osv., i tillegg til timeprisen. Du kan velge å inkludere slike kostnader når du regner ut timeprisen, og det kan være den beste løsningen når ekstrakostnadene avhenger av hvor mange timer du arbeider.

I tilfeller der kostnadene er de samme uansett lengden på oppdraget, bør du vurdere å fakturere for dette utenom. Da kan fakturaen se slik ut i Conta:

Eksempel på en faktura

Det er viktig å være spesifikk på hva timene har gått til, og har du timeliste bør du legge den ved som vedlegg.

Etter hvert som lønnsnivået stiger i bransjen din, og i samfunnet generelt, bør også timeprisen din øke. I tillegg kan du foreta prisjustering etterhvert som du blir mer erfaren, og du kan arbeide raskere og produsere arbeid av høyere kvalitet.

Å ha en timepris er nyttig…

Men du må ikke alltid forholde deg til den. Noen oppdrag fører med seg mye annet arbeid utover fakturerbare timer. Dette, og hvor kjapt du må levere varen eller tjenesten, hvem kunden er og hvilke betingelser de setter kan alle føre til at du avviker fra timeprisen din.

For oppdrag med kortere varighet kan det være bedre å fakturere en prosjektpris/oppdragspris ettersom du bringer erfaring, forberedelser og kunnskap til kortvarige så vel som langvarige jobber.

Når du skal starte egen bedrift er det likevel greit å ha timepris i bakhodet når du regner deg frem til hva du skal fakturere. Da vet du hva du ønsker å tjene i timen, og hva du må holde deg på for å i det minste ikke gå i null.

Det finnes ingen faste regler for hvor høy eller lav en timepris bør være, men forhåpentligvis kan disse tipsene hjelpe deg på vei som gründer. Lykke til!

Vil du registrere timer? Prøv timeregistrering gratis eller les mer om hva timeregistrering er.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!