Enkel innfordring med Conta og Kravia

Når du bruker Conta som regnskapssystem er det enkelt og effektivt å kreve inn penger fra kunder som ikke har betalt. Her er oppskriften!

Post-thumb

Når du bruker Conta som regnskapssystem er det enkelt og effektivt å kreve inn penger fra kunder som ikke har betalt. Her er oppskriften!

Den raskeste måten å få inn utestående på er å benytte teknologi og tjenester fra Kravia. Kravia er fullt integrert med Conta, slik at du ved et enkelt tastetrykk kan sette i gang prosessen.

11 steg med klare frister

Myndighetene har tydelige regler for hvordan innkreving av forfalte fakturaer skal gjøres. Enkelt forklart så handler det om hvilke typer purringer som kan sendes til hvilke tidspunkt, og hvor mye kunden din eventuelt får i gebyr. Dette reguleres i inkassoloven.

Kravia har automatisert denne prosessen, slik at purringer og andre varslinger kan skje uten at du selv trenger å bruke mye tid på oppfølging av kunden. I tillegg har Kravia lagt til noen ekstra steg, slik at sluttkunden får tett oppfølging og hjelp til å lage nedbetalingsplan dersom det er behov for det.

Hele veien har du full kontroll ved at du enkelt kan følge med på alt som skjer inne i
fakturaoversikten i Conta.

Dette er stegene i innfordringsprosessen til Conta+Kravia

 1. Forfallsdato: Innfordringsprosessen kan starte når faktura ikke er betalt innen forfallsdato
 2. En eller flere påminnelser kan sendes når som helst etter forfallsdatoen
 3. Dag 14 etter forfallsdato: Inkassovarsel sendes. Dette er et varsel om at dersom ikke faktura
  betales vil saken gå til inkasso
 4. Dag 31: Betalingsoppfordring med lett salær sendes ut. Dette er en mer formell påminnelse med gebyr satt av staten.
 5. Dag 38: Kravia sender betalingspåminnelse på SMS
 6. Dag 41: Kravia ringer kunden din for å få avklart situasjonen og høre om de har noen utfordringer med å betale
 7. Dag 49: Varsling om at det kan bli aktuelt å sette i gang rettslig pågang sendes
 8. Dag 58: Kundens ringes eventuelt igjen dersom man ikke har fått kontakt eller mottatt betaling
 9. Dag 69: Betalingspåminnelse på SMS med varsel om tungt salær (dobbelt gebyr fra steg 4)
 10. Dag 71: Kravia gjør en kredittvurdering og vurderer om fakturaen bør sendes til rettslig behandling
 11. Dag 74: Fakturaen kan sendes til Namsmannen for begjæring om utlegg eller det kan settes på “overvåkning” dersom motparten ikke har tilstrekkelige økonomiske midler akkurat nå.

Størrelsen på gebyrene vil variere med størrelsen på fakturaen, det kan du lese mer om her.

Sluttkunden får god oppfølging gjennom innfordringsprosessen til Conta+Kravia.

Effektivt

Legg merke til at du når som helst kan stoppe innfordringsprosessen. Kravia jobber for deg, derfor kan du selv stoppe eller utsette prosessen om du skulle ønske det. De fleste opplever imidlertid at det er mest effektivt når en tredjepart står for innfordringen – da skilles purring på gamle fakturaer fra nysalg og kundebehandling, og en ekstern spesialist overholder fristene.

Fullt integrert

At Kravias systemer er fullt integrerte med Contas regnskapsprogram, gjør altså at du kan sette i gang Kravias innfordring direkte fra ditt vanlige regnskapsprogram. Det blir til og med bokført automatisk! Som bruker av Conta kan du også velge at de 11 stegene settes i gang automatisk når en faktura er forfalt, men ikke betalt.

Send faktura til inkasso fra Conta til Kravia.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!