God inkassoskikk

Inkassobransjen blir bedt om å følge retningslinjer som er utledet av Inkassolovens begrep om god inkassoskikk. Dette setter standard for hvordan inkassosaker skal føres i Norge.

Post-thumb

Inkassobransjen blir bedt om å følge retningslinjer som er utledet av Inkassolovens begrep om god inkassoskikk. Dette setter standard for hvordan inkassosaker skal føres i Norge.

god inkassoskikk

Bedrifter som driver egeninkasso eller inkassoselskaper kan dømmes av Kredittilsynet eller Finansklagenemda Inkasso for brudd på god inkassoskikk. Hvis skyldneren klager på fremgangsmåten skal han/hun slippe å betale inkassogebyrene som kommer i tillegg til hovedstol.

Du som kreditor må i slike tilfeller dekke utgiftene med inndrivingen selv. Brudd på god inkassoskikk fratar deg likevel ikke retten til å drive inn hovedkravet.

Brudd på god inkassoskikk kan ifølge Forbrukerrådet være:

  • Uriktige opplysninger om følgene av ikke å betale
  • Trussel om å gjøre forholdet kjent for arbeidsgiver, politi eller andre
  • Sjikanerende oppførsel
  • Telefoninkasso på kvelds- og nattetid
  • Inndriving selv om du har meldt fra at kravet er omtvistet
  • Registrering av betalingsanmerkninger selv om kravet er omtvistet
  • Inndriving med f.eks. konvolutter merket med “advarsel” eller “inkasso”

Ta gjerne en telefon

Noen av eksemplene høres ganske utrolige ut, men det er flere av de store inkassoforetakene som er blitt kritisert og dømt for sjikanerende former for inndrivelse. Pressen har blant annet meldt om saker der inkassofolk tropper opp på arbeidsplasser for å påvirke en person til å gjøre opp for seg. Dette har naturligvis ført til at arbeidsgiver er blitt kjent med at skyldneren har pengeproblemer, noe som klart bryter med god inkassoskikk.

Det bryter ikke med god inkassoskikk å ta en høflig telefon til skyldneren for å be om at vedkommende betaler eller prøve å få i gang en nedbetalingsavtale. Les mer om hvordan du bør gå i dialog med skyldneren.

I Conta kan du sende til inkasso gjennom inkassobyrået Kravia. Slik gjør du det.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!