Hvor skal jeg sende inkassodokumenter?

Skal du sende inkassodokumenter? Se hvilke dokumenter som skal sendes hvor.

Post-thumb

Skal du sende inkassodokumenter? Se hvilke dokumenter som skal sendes hvor.

sende inkassodokumenter

Er du usikker på hvor du skal sende inkassodokumenter i en innkreving? Vi forklarer!

Fase 1: Utenomrettslig innkreving

Betalingspåminnelse(r), inkassovarsel og betalingsoppfordring

Det er ikke lenger krav om at inkassodokumenter skal sendes skriftlig, så du kan sende dem elektronisk dersom det gjøres på en betryggende måte.

Hvis du velger å sende brev, skal du bruke kundens registrerte postadresse. Hvis det ikke er registrert noen postadresse er det forretningsadressen du finner i enhetsregisteret i Brønnøysund som gjelder. Du velger selv om du vil sende som vanlig brev eller rekommandert. Det er mottaker som står ansvarlig for mottakelsen av brevet. Hvis du kan sannsynliggjøre at brevet ble sendt og kunden hevder at det ikke kom fram, er det du som har retten på din side.

Fase 2: Rettslig innkreving (tvangsfullbyrdelse)

Begjæring om utlegg (utleggsforretning)

Sendes til namsmannen i kommunen/distriktet der skyldneren har forretningsadresse. Hvis det gjelder en privatperson er det den registrerte bostedsadressen som skal stå på dokumentet du sender. Begjæringen er et dokument inkassoselskapet genererer for deg, og som du eller deres representant må signere. Det skal også sendes med kopi av kravgrunnlaget (som oftest faktura) og kopi av betalingsoppfordringen. Send tre kopier av hvert dokument.

Når du sender faktura med Conta. kan du sende inkassokrav via partneren vår Kravia.

Begjæringen som lages av inkassobyrået er en kombinert utleggsbegjæring og forliksklage. Dette betyr at hvis det kommer en innsigelse etter at namsmannen har fått saken oversendt, kan de sende den videre innom forliksrådet for avgjørelse.

Forliksklage (klage til forliksrådet)

Sendes til forliksrådet i kommunen der skyldneren har forretningsadresse eller bostedsadresse hvis det er en privatperson eller et enkeltpersonforetak. Du kan enten møte opp selv eller kontakte forliksrådet som stiller med stedfortreder for deg (mot gebyr). Les mer om prosedyren i forliksrådet. Hvis kunden din blir dømt til å betale og det ikke gjøres opp innen 14 dager, sender du begjæring om utlegg (les i forrige avsnitt) til namsmannen for å få drevet pengene inn med tvang.

Konkursvarsel

Sendes til namsmannen i det distriktet kunden har forretningsadresse. Som vedlegg skal du legge med tre kopier av originalfakturaen(e), betalingsoppfordringen og selve konkursvarselet du får av inkassofirmaet. Stevnevitnet i distriktet kommer på døra til skyldneren og forkynner varselet muntlig for daglig leder/innehaver/styreleder.

Konkursbegjæring

Skal sendes til tingretten der skyldneren har forretningsadresse. I konkurssaker kalles tingretten ofte for skifteretten. Legg ved forkynt konkursvarsel, betalingsoppfordring, faktura(er) og firmaattest til firmaet som skal begjæres konkurs. Hvert dokument må sendes i fire eksemplarer.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!