Slik utfører namsmannen utleggsforretninger

Hvordan namsmannen gjennomfører en utleggsforretning i en inkassosak? Vi ba namsmannen i Oslo om svar.

Post-thumb

Hvordan namsmannen gjennomfører en utleggsforretning i en inkassosak? Vi ba namsmannen i Oslo om svar.

namsmannen oslo

Er det stor forskjell på behandlingen av saker mot personer og bedrifter?

– Det er i utgangspunktet ikke noe skille mellom privatpersoner eller firmaer. Naturligvis vil ikke namsmannen undersøke om saksøkte er lønnsmottaker eller mottar ytelser fra NAV dersom saksøkte er et firma.

Hvordan går namsmannen konkret frem for å finne verdier som kan kreves inn?

– Normalt vil utleggstrekk og utleggspant i konto være mer hensiktsmessig for å sikre kravet, enn for eksempel utleggspant i fast eiendom.

– Vi undersøker innledningsvis om saksøkte står oppført med arbeid i NAVs arbeidsgiver- og arbeidstakerregister. Vi sender ut pålegg om inntektsopplysninger til arbeidsgiver etter tvangsfullbyrdelseslovens§ 7-12. Dersom namsmannen finner ut at saksøkte har ytelser fra NAV, sendes tilsvarende pålegg til den instansen der vedkommende mottar ytelser.

Deretter foretas det undersøkelser i eiendomsregisteret, motorvognregisteret og bankplassregisteret.

Hvordan avgjør dere hvilke verdier dere skal ta beslag i, hvis det er flere alternativer?

– Dersom saksøkte har flere formuesgoder som egner seg til utlegg, foretar vi en konkret vurdering fra sak til sak. Namsmannen er forpliktet til å sikre pengekravet. Det skal imidlertid ikke foretas fullbyrdelse i større omfang enn det som er nødvendig, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 5-10 annet ledd. Normalt vil utleggstrekk og utleggspant i konto være mer hensiktsmessig for å sikre kravet, enn for eksempel utleggspant i fast eiendom.

I hvilke tilfeller oppsøker dere bedriften eller personen fysisk?

– Namsmannen undersøker først og fremst ved hjelp av søk i registrene som er nevnt tidligere, da det vi kan finne der er mest aktuelt å ta utleggspant i. Dersom saksøker kommer med opplysninger som tilsier at namsmannen bør avholde utleggsforretning på saksøktes adresse, vil vi undersøke saken nærmere og eventuelt rykke ut. Vi drar også ut på adresser etter eget initiativ dersom det ikke finnes tjenelige formuesgoder det kan tas utleggspant i, og det kan antas at saksøkte er eier av andre formuesgoder som finnes på adressen.

I varselbrevet der saksøkte informeres om tid og sted for avholdelse av utleggsforretningen, informeres det om at namsmannen kan avholde utleggsforretningen på saksøktes adresse. I visse tilfeller sendes det ut et eget brev dersom namsmannen avholder på saksøktes adresse.

Mer informasjon om namsmannens tjenester generelt, og tvangsfullbyrdelse spesielt, finner du på politiets nettsted.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!