Stålsett deg for et skred av konkurser

Ved å ha gode rutiner for fakturering og oppfølging av utestående kan du forhindre store tap dersom kunden din går konkurs.

Post-thumb

Ved å ha gode rutiner for fakturering og oppfølging av utestående kan du forhindre store tap dersom kunden din går konkurs.

Ferske tall fra Konkursregisteret avslører en drastisk økning i antall konkurser. 403 bedrifter gikk konkurs i august, og det er Vestlandet som er hardest rammet av den negative trenden, melder Dagens Næringsliv. Hordaland opplevde en nesten-dobling av antall konkurser i august 2015 sammenlignet med samme måned i fjor.

Frode Berg, som leder den norske grenen av kredittopplysningsbyrået Experian, tegner et dystert bilde av tiden fremover.

– Basert på tallene fra finanskriseårene forventer vi sterk konkursvekst utover høsten, og at tallet vil ligge stabilt høyt i 2016, sier Berg til DN.no. I august steg antall konkurser og tvangsavviklinger med over ni prosent. Det er mye, forklarer han.

Sjelden midler igjen etter en konkurs

I et så usikkert farvann er det viktig å ta visse forbehold. Morten Haugen er partner i Rime Advokatfirma DA i Oslo, og har 22 års erfaring som bostyrer ved konkurser. Han understreker viktigheten av å være forberedt.

– I bobehandlinger ser jeg altfor ofte kreditorer som har fortsatt å levere til kunder lenge etter at de burde ha sagt stopp. Det er mulig å unngå eller i det minste redusere tap ved å være føre var og ha gode rutiner, sier Haugen.

I sin rolle som bostyrer ser Haugen at leverandører som er i en sårbar situasjon med få kunder, gjerne lar seg overtale til å fortsette å levere til en kunde som sliter med å gjøre opp for seg. Når kunden går konkurs har leverandøren unødvendig store summer utestående. Den erfarne bostyreren forteller at det svært sjelden er midler igjen til å dekke kreditorers utestående etter en konkurs.

– Kreditorer bør så langt som mulig sikre sitt tilgodehavende, men loven gir i praksis begrenset mulighet for dette. Det er for eksempel ikke mulig for vareleverandør å betinge seg pant i varelager eller driftstilbehør for leveranser på kreditt. Disse sikringsmulighetene benyttes derfor gjerne heller av finanskreditorene. All omsetning er i prinsippet basert på tillit, sier Haugen.

Du stiller bak i kreditorkøen

Det er regulert hvordan et eventuelt overskudd i et bo skal fordeles mellom kreditorene. Dersom en kreditor har kjennskap til at andre kreditorer har fått bedre dekning av skyldneren enn en selv, så kan dette være ulovlig og bør meldes inn til bostyrer.

Først skal NAV lønnsgaranti ha tilbakebetalt det de eventuelt har forskuttert av lønnsgarantimidler, deretter skal skatter og avgifter dekkes. Det som eventuelt er igjen av overskudd etter dette fordeles mellom de andre kreditorene. Banker og finansinstitusjoner har ofte sikkerhet for sine utlån, og stiller dermed sterkere enn vanlige kreditorer.

Omstøtelsesreglene skal sikre at fordelingen mellom kreditorer også praktiseres den siste tiden før konkurs. Et konkursbo kan i visse tilfeller kreve omgjort (omstøtt) disposisjoner som skyldneren har foretatt før åpningen av bobehandlingen.

Slik kan du sikre deg

Det viktigste du som firmaeier og kreditor kan gjøre for å unngå tap er derfor å være føre var. Du bør velge dine kunder med omhu, og ha gode rutiner for å kreve inn utestående. Bostyrer Morten Hauge har noen råd til hvordan du best mulig kan sikre deg.

  • Vurder kundene dine, og kjør gjerne en kredittsjekk. Ikke aksepter alle kunder.
  • Tenk sårbarhet og forsøk å spre risikoen. Sørg for at du har flere, gode kunder i stedet for én stor.
  • Mange venter for lenge med å ta betalt. Sørg for at utestående blir fakturert jevnlig og ikke gi for lang betalingsfrist.
  • Ha gode rutiner for oppfølging, purring og eventuelt inkasso av utestående.
  • Dersom en kunde som vanligvis har betalt i tide får problemer med å gjøre opp for seg, kan det være et varseltegn du skal ta på alvor. Undersøk hvorfor betalingen går tregere, og kjør gjerne en ekstra kredittsjekk.
  • Reduser et potensielt tap ved å stoppe videre leveranser dersom en kunde ikke gjør opp for seg.

Kilde: Brønnøysundregistrene/Dagens Næringsliv

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!