Nytt i 2024: Viktige endringer for deg som er arbeidsgiver

Stortinget har sagt ja til mange forandringer i reglene for hvordan vi har det på arbeidsplassen. Vi har satt sammen en liste med aktuelle nyheter for deg som driver bedrift med ansatte.

Post-thumb

Stortinget har sagt ja til mange forandringer i reglene for hvordan vi har det på arbeidsplassen. Vi har satt sammen en liste med aktuelle nyheter for deg som driver bedrift med ansatte.

Klar for en oppdatering på hva som har skjedd fra og med årsskiftet? Fra 1. januar trer noen vesentlige regelendringer i kraft som du som bedriftseier bør ha på radaren. Enten det dreier seg om innføring av nye verneombudskrav for bedrifter med fem ansatte eller mer, klargjøring av arbeidstakerbegrepet, eller nye tiltak for et sikrere og tydeligere språk i byggebransjen – disse justeringene kan ha direkte innvirkning på din daglige drift.

Her skal du få høre om noen av de nye reglene i arbeidsmiljøloven som gjelder fra 1. januar 2024:

Nye regler for verneombud

Tidligere gjaldt plikten om verneombud for bedrifter med ti eller flere ansatte. Før kunne bedrifter med under ti ansatte bli enige om en annen måte å jobbe med sikkerhet på, men nå er dette bare mulig for bedrifter med under fem ansatte. 

Verneombud skal velges av arbeidstakerne i bedriften gjennom flertallsvalg, som styres gjennom valgstyret. Verneombud skal også velges blant arbeidstakere innenfor hvert verneområde, og de skal ha erfaring og innsikt i bedriftens arbeidsforhold. Valgstyret blir utpekt av arbeidsmiljøutvalget. Alle bortsett fra øverste daglige leder i bedriften har stemmerett.

Nå som det har blitt nytt år og nye regler, må omtrent 35 000 arbeidsplasser skaffe seg et verneombud.

Hva er ansvaret til et verneombud, spør du? Verneombudet er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og skal ta opp ting som handler om helse, miljø og hvordan man skal være trygg på jobben. Verneombudet representerer arbeidstakerne, og skal være med og delta aktivt i HMS-arbeidet på jobben.

Les også: Slik er HMS-kravene for små bedrifter

De nye reglene sier også at verneombudet skal passe på flere folk under sitt verneområde. Dette inkluderer innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til bedriften. Loven sier også at verneombudet skal hjelpe til med ting som omfatter arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø.

Fra 1. januar 2024 trer disse endringene i arbeidsmiljøloven om verneombud i kraft:

  • Alle virksomheter skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning.
  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten.
  • Det stadfestes at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø.

Nye regler for arbeidsmiljøutvalg

Driver du en virksomhet med minst 30 ansatte? Da bør du oppdatere deg på de nye reglene for arbeidsmiljøutvalg, som også gjelder fra 1. januar 2024. De nye reglene bestemmer at alle bedrifter med minst 30 ansatte skal opprette et arbeidsmiljøutvalg. Før 2024 gjaldt denne regelen kun for bedrifter med 50 ansatte eller flere. 
Hva gjør arbeidsmiljøutvalget? Arbeidsmiljøutvalget skal jobbe for at alle på jobben har det trygt og godt. De skal hjelpe til med å planlegge verne- og miljøarbeidet i bedriften. De skal også følge godt med utviklingen av arbeidsmiljøet.

Fra 1. januar 2024 trer disse endringene i arbeidsmiljøloven om arbeidsmiljøutvalget i kraft:

  • Det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med flere enn 30 ansatte, eller i virksomheter med 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det.
  • Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med færre enn 30 arbeidstakere.
Lyst til å starte for deg selv?

Kom raskt i gang med ny bedrift. Ta en titt innom enkeltpersonforetak.no enkeltpersonforetak.no eller starte-as.no, for å se hvor enkelt det er!

Mer tydelig hvem som er arbeidstaker

I år blir det enklere å forstå loven om hvem som faktisk regnes som en ansatt. Med de nye retningslinjene blir det klarere om noen jobber direkte for deg, eller om de jobber for seg selv. Dette er viktig fordi lovene sørger for rettigheter for de som er ansatt hos en annen arbeidsplass.
I tråd med disse forandringene vil en person anses som din ansatt, med mindre det er ganske åpenbart at personen bare utfører et selvstendig oppdrag, og derfor ikke er ansatt hos deg. Så pass på at forholdet mellom bedriften din og de du betaler for arbeid, blir definert riktig i henhold til dette.

Lurer du på hva en ansatt koster? Prøv vår kalkulator for lønnskostnader →

Rett til fast ansettelse etter tre år

Nå må du som bedriftseier være oppmerksom på en viktig endring med ansettelser. Hvis du har ansatte som har jobbet for deg på midlertidige kontrakter i tre år i strekk, har de nå rett på fast ansettelse.

Etter de reglene vi hadde før nyttår, ble en arbeidstaker som var ansatt midlertidig for å gjøre jobber som er «midlertidig», sett på som fast ansatt etter å ha jobbet uten pause i fire år. Men med de nye reglene, blir den samme personen regnet som fast ansatt etter bare tre år. Uansett grunn, etter tre års sammenhengende midlertidig arbeid, har en ansatt nå krav på å bli fast ansatt.

Denne endringen står i arbeidsmiljøloven §14-9, så det er viktig at du som bedriftseier gjør deg kjent med dette for å oppfylle det du skal.

Endringer i utvidet drøftingsplikt

Som bedriftseier er det lurt å få oversikt på de nye reglene som handler om når og hva du skal snakke om med de tillitsvalgte på jobben. Før var du og den tillitsvalgte pålagt å ha samtaler rundt midlertidige ansettelser, deltid og om å leie inn ansatte, minst én gang i året. Denne regelen har blitt utvidet. Du må også diskutere bruken av selvstendig næringsdrivende og kjøp av tjenester fra andre firmaer som kan påvirke hvor mange ansatte du har i din egen bedrift.

Strengere språkkrav på bygge- og anleggsplasser

Er du eier av bedrift i bygg- og anleggsbransjen, vær oppmerksom på at språkreglene har blitt strammet inn. Det vil si at all skriftlig informasjon som har med arbeidet å gjøre, må være klar og forståelig for alle involverte.

For å sørge for at dårlig kommunikasjon ikke fører til farlige situasjoner, må alle som jobber på en byggeplass eller anlegg kunne forstå alle beskjeder de får. Minst én person i hvert arbeidsteam må kunne snakke og forstå norsk eller engelsk, men også kunne et språk som alle i teamet skjønner.

Trenger du et regnskapsprogram for bygg og anlegg?

Da bør du prøve vårt superenkle regnskapsprogram for håndverkere og andre i byggenæringen!


Prøv gratis

Krav til godkjenning av bemanningsforetak

Har du tenkt til å opprette et bemanningsforetak? Da bør du være klar over at det nå har kommet en ny ordning som påvirker bemanningsbransjen. Tidligere var det nok at bemanningsforetak bare registrerte seg, men fra 1. januar 2024 endret dette seg litt. Hvis firmaet ditt låner ut ansatte til andre, må du nå be om et offisielt godkjenningsstempel fra Arbeidstilsynet. Uten denne godkjenningen er det ikke tillatt å leie ut arbeidskraft.

Dette kommer av at vi går fra en enkel «forskrift om bemanningsforetak» til en mer omfattende «forskrift om offentlig godkjenning av bemanningsforetak». Så for å holde deg på den rette siden av loven, sørg for at firmaet ditt har det nødvendige papirarbeidet i orden. Leier du inn folk til selskapet ditt, må du også sjekke at dette er i orden. Hvis det ikke er på plass, risikerer du nemlig å få krav om arbeidsgiveravgift og andre ansattkostnader, fordi du har brukt en ulovlig tjeneste. Det vil du jo gjerne unngå.

Hvor kommer disse reglene fra?

Reglene i denne artikkelen kommer fra to ulike kilder. Noen av endringene er basert på forslag fra Fougner-utvalget, som har sett på hvordan arbeidslivet kan og bør utvikle seg fremover. Andre endringer kommer fra arbeidet til regjeringen med det de kaller Norgesmodellen, som handler om å sikre et arbeidsliv som er både trygt og ordentlig.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!