Hva koster en ansatt? Prøv vår kalkulator for lønnskostnader

Å ha ansatte i bedriften din kan være en enorm ressurs, men det vil også koste mer enn hva du må betale i lønn. Regn ut hva en ansatt koster i vår lønnskalkulator.

Post-thumb

Å ha ansatte i bedriften din kan være en enorm ressurs, men det vil også koste mer enn hva du må betale i lønn. Regn ut hva en ansatt koster i vår lønnskalkulator.

Det finnes flere utgifter knyttet til lønnskostnader og ansettelser i en bedrift. Se hva du må tenke på når du skal ansette noen i firmaet ditt. 

Disse utgiftene må du regne med

Først av alt, må du regne med utgifter til lønn til den ansatte. Noen velger å gi den ansatte en timelønn, andre velger fastlønn. Hvis du er usikker på hva du skal tilby ansatte i lønn, kan du sjekke ut Statistisk Sentralbyrå sin oversikt over gjennomsnittslønn i Norge.

I tillegg skal alle arbeidsgivere betale sosiale avgifter som arbeidsgiveravgift (AGA) til myndighetene. Arbeidsgiveravgiften tilsvarer mellom 0 og 14,1 prosent av årslønnen til den ansatte. Prosentsatsen avhenger av hvilken kommune virksomheten er registrert i. Arbeidsgiveravgiften betales inn annenhver måned. 

Se alle frister for næringsdrivende

Ansatte har rett på minimum fire uker ferie, noe som betyr at feriepenger også må tas med i beregningen. Feriepengene utgjør 10,2 eller 12 prosent av årslønnen, avhengig av om bedriften har fire eller fem uker ferie som praksis. For ansatte over 60 år, er satsen 12,5 eller 14,3 prosent.

Fra 1. januar 2022 er det krav om å spare obligatorisk tjenestepensjon (OTP) på minst 2 prosent av årslønnen til alle ansatte i bedriften, fra første krone de tjener. Det gjelder ansatte helt ned til 13 år og som får utbetalt mer enn grensen for rapporteringspliktig lønn i a-meldingen (1000 kroner for de fleste bedrifter).

Det skal også betales arbeidsgiveravgift av feriepengene og pensjonen, med samme sats som den vanlige arbeidsgiveravgiften. 

Det er krav om at bedriften dekker yrkesskadeforsikring for de ansatte. Prisen på den varierer etter risikoen ved yrket og hva slags arbeid de gjør.

Les også:

Kjør lønn, send inn a-melding, send ut lønnsslipper og bokfør i regnskapsprogrammet ved å integrere lønnssystemet med Conta.

Andre kostnader ved ansatte

I tillegg til lønn, feriepenger og de andre obligatoriske kostnadene, finnes det flere kostnader ved å ha ansatte som du bør tenke gjennom. 

En av dem er sykmeldinger. Den ansatte har rett på at bedriften betaler dem vanlig lønn de første 16 sykedagene, før NAV tar over og betaler sykepenger. Les mer om sykepenger.

En annen kostnad kan være overtidsbetaling, hvis bedriften din har ordning for det. Da må forventet overtid også regnes med i de totale kostnadene ved å ansette. 

Andre frivillige utgifter kan for eksempel være at du vil dekke ansattes mobilabonnement, arrangere julebord eller gi dem gaver. Dette kalles naturalytelser. Det er også en stor mulighet for at ansatte trenger utstyr som en pc, kontor, arbeidsklær, firmabil eller ekstra pensjonssparing. Dette er kostnader du bør ta med i vurderingen om bedriften har råd til å ansette eller ikke. 

Lønnskostnader formel

Når du skal finne ut hva en ansatt vil koste bedriften din, må du sette opp et regnestykke:

Prisen på en ansatt = lønn (før skatt) + feriepenger + pensjon + AGA + forsikring + evt. andre kostnader

Du kan bruke Conta sin kalkulator for å finne ut hvor mye en ansatt koster for bedriften din.

Lønnskostnader kalkulator:

Årslønn
Arbeidsgiveravgift av lønn (14,1%)
Feriepenger (12%)
Arbeidsgiveravgift av feriepenger (14,1 %)
Pensjon (2%)
Arbeidsgiveravgift av pensjon (14,1%)
Andre personalkostnader: sykepenger, julegaver o.l. (4%)
Forsikring (per år)
Total årlig kostnad

Legg inn tenkt årslønn og forsikring. Forsikringsprisen varierer etter bransje og risiko i yrket.

Alle frivillige goder og naturalytelser for den ansatte vil komme i tillegg til kalkulatoren. 

Et alternativ til å ansette noen fast, er å leie inn frilansere eller konsulenter. De kan ofte ha en høyere timepris, men har færre andre utgifter du må ta hensyn til. Les mer om å ha ansatte

Et lønnsprogram fikser det meste for deg

Når du bruker Conta sitt lønnsprogram, regner det ut lønningene for deg. Du blir bedt om å legge til pensjon, så regnes arbeidsgiveravgift og feriepenger ut automatisk.

Hvis du trenger flere lønnslinjer, kan du legge til det på de ansatte det gjelder.

Så enkelt er det å kjøre lønn med Conta:

Lønnskjøringen bokføres i regnskapet i Conta med kun et par klikk, så er du ferdig!

Slik kjører du lønn med Conta.

Prøv Conta sitt lønnsprogram med en sømløs integrasjon til faktura- og regnskapsprogrammet.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!