Slik fungerer fradragsrett for MVA

Når du gjør innkjøp til firmaet kan du få fradragsrett for MVA du betaler. Dette må du gjøre for å få MVA-fradrag.

Post-thumb

Når du gjør innkjøp til firmaet kan du få fradragsrett for MVA du betaler. Dette må du gjøre for å få MVA-fradrag.

fradragsrett for mva

MVA eller merverdiavgift er som navnet skulle tilsi en avgift på omsetning. Bedrifter må kreve inn og rapportere merverdiavgift hver gang de selger noe, men kan også få tilbake merverdiavgiften når de kjøper noe til virksomheten.

Krav for fradragsrett for MVA

Når et kjøp kvalifiserer til slike fradrag for MVA kalles det fradragsrett, og den gjelder når følgende kriterier er oppfylt: 

 • Firmaet ditt må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
 • Kjøpet er til bruk i avgiftspliktig (eller avgiftsfritatt) virksomhet.
 • Det er beregnet MVA på kjøpssummen på salgsdokumentet (faktura eller kvittering).
 • Salgsdokumentet må oppfylle kravene om innhold og kunne kontrolleres i ettertid.

Det betyr samtidig at fradragsretten på generelt grunnlag ikke eksisterer når:

 • kjøpet er til privat bruk
 • du har kjøpt noe til virksomheten som det ikke er beregnet MVA på

Det finnes ytterligere unntak fra fradragsrett for MVA i merverdiavgiftsloven 8-3 som gjelder spesielle kostnader:

 • Servering, og leie av selskapslokaler i forbindelse med servering.
 • Kjøp av kunst og antikviteter.
 • Naturalavlønning (lønn i form av noe annet enn penger) .
 • Representasjon (for eksempel at du tar kunder med på restaurant).
 • Varer eller tjenester utført i reklameøyemed (for eksempel t-skjorter med logo på som du deler ut).
 • Bygging, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal brukes til «velferdsbehov», slik som firmahytte. 

En annen ting som er viktig å ha i tankene er at hvis du mangler dokumentasjon, kan du risikere at fradrag du har rapportert til skattemyndighetene kan bli krevd tilbakebetalt, men du kan også bli ilagt bøter.

Les mer om merverdiavgift her.

Riktig MVA kode = riktig MVA-melding 

I moderne regnskapsprogram som Conta, brukes MVA-koder for å beregne rett MVA. Dette er viktig, fordi alle firma i Merverdiavgiftsregisteret må rapportere hvor mye MVA de skylder, og hvor mye de skal ha fradrag for – seks ganger i året gjennom MVA-meldingen

Feltene i MVA-meldingen fylles automatisk ut i Conta, slik at det skal bli enkelt å overføre til skjemaet du må sende til Altinn. Men hvis du har brukt feil MVA-kode på bilagene du registrerer, kommer tallene til å ende opp i feil felt, og da kan du få både store og små feil som du må bruke tid og ressurser på å rydde opp i. 

Pass derfor ekstra nøye på at du bruker riktig MVA-kode når du registrerer ting du har kjøpt i regnskapet ditt.

Finn ut mer om MVA og regnskap i denne guiden til regnskapsføring.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!