Privat uttak fra enkeltpersonforetak: Slik bokfører du

Når du tar ut penger fra enkeltpersonforetaket ditt til privat bruk skal det føres i regnskapet som et privat uttak, og ikke som lønn.

Post-thumb

Når du tar ut penger fra enkeltpersonforetaket ditt til privat bruk skal det føres i regnskapet som et privat uttak, og ikke som lønn.

føre privat uttak

Du kan ikke være ansatt i ditt eget enkeltpersonforetak. Du og enkeltpersonforetaket ditt er ett og samme skattesubjekt, og overskuddet til firmaet regnes som en del av personinntekten din. 

Det vil si at du skatter av hele overskuddet, uavhengig av hva du gjør med pengene. Når du tar ut penger fra firmaet regnes ikke dette som lønn, men som et privat uttak.

Er du ansatt i eget AS eller har ansatte som skal ha lønn? Prøv Conta sitt lønnssystem gratis for å kjøre lønn og bokføre →.

Hvordan føres et privat uttak?

Du står fritt til å ta ut så mye penger du vil, og så ofte du vil. Du må uansett betale skatt på pengene, så skattemessig har det ingen konsekvenser hvor regelmessig du gjør det.

Det vil imidlertid ikke lønne seg å ta ut penger veldig ofte, siden du eller regnskapsføreren din må bruke tid på å føre bilag hver gang.

Overføringer fra et enkeltmannsforetak og til en privat konto er ikke lønn, og skal ikke føres på konto 5000 Lønn til ansatte. Med mindre du har ansatte skal du ikke bruke kontoklasse 5 i det hele tatt.

Ektefeller regnes heller ikke som ansatte, og tar de ut penger må det også føres som privat uttak.

Et privatuttak på 50 000 kroner skal føres som:

+ 50 000 kroner på 2060 Privat uttak

– 50 000 kroner på 1920 Bankinnskudd

Hvorfor føres pengene som pluss i balansen din? 

Egenkapitalen til firmaet ditt regnes som en gjeld til deg som innehaver, og gjeld føres som minusverdi i regnskapet.

Det er ikke alltid logisk å tenke pluss og minus når det kommer til regnskap. Penger bedriften din skylder føres som minusverdi på kontoklasse 2. Det stilles opp mot kontoklasse 1 eiendeler (bankinnskudd, eiendom, aksjer) som føres som pluss.

Samlet kalles de to kontoklassene balanse, og når du sender inn årsregnskapet skal de oppveie hverandre og gå i null.

De gjenværende kontoklassene kalles resultat. Der fører du kostnader som pluss og inntekt som minus, slik at de kan stilles opp mot hverandre.

Ved årets slutt vil det totale minus- eller plussbeløpet fra resultatet overføres til egenkapitalen i kontoklasse 2. Egenkapital er penger bedriften skylder til innehaver. Fordi egenkapitalen har minusverdi er inntekt med på å øke beløpet, mens kostnader minsker det.

Fordi egenkapitalen står i minus må uttak som reduserer firmaets egenkapital føres som pluss.

For eksempel: hvis firmaet ditt har 200 000 i egenkapital står det i regnskapet som – 200 000 kroner. Når du tar ut 50 000 kroner og fører det som + 50 000 kroner, ender du opp med en egenkapital på – 150 000 kroner.

Når året er ferdig og du fyller ut næringsspesifikasjonen, sammenlignes det som står i pluss på konto 2060 med overskuddet til bedriften, og viser hvor mye egenkapital du har igjen.

Du bruker også konto 2060 når….

Hvis du legger ut for firmaet og skal ha penger igjen vil du føre dette på konto 2060. Det er fordi det er penger firmaet skylder deg, og vil være med på å øke egenkapitalen.

La oss si at du har kjøpt en printer til 1000 kroner. Det fører du som: 

– 1000 kroner på konto 2060. Det øker egenkapitalen (minusbeløp), altså hvor mye penger du kan ta ut fra firmaet.

+ 1000 kroner på konto 6500 Motordrevet verktøy.

Du bruker også konto 2060 hvis du kjøper noe privat med firmaet sine penger, for eksempel om du brukte feil bankkort. Det fører du som:

+ 1 000 kroner på konto 2060 Privatuttak.

– 1 000 kroner på konto 1920 eller en annen bankkonto.

For å føre privattuttak i regnskapsprogrammet til Conta, må du gå til MENY > NYTT KJØP og deretter ALLE TYPER BILAG.

Det kan være lurt å skrive «Privat uttak» i beskrivelsesfeltet slik at det kommer tydelig frem hva føringen gjelder.

Prøv Conta gratis


Trenger du en regnskapsfører til å hjelpe deg med råd, tips eller selve regnskapsføringen? Finn din nye regnskapsfører.

Eller ta en titt på denne komplette guiden til å føre regnskap selv.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!