Snarveier

Revisor og revisjon: Alt du må vite

Når bedriften din når en viss størrelse må du bruke en revisor. Vi forklarer hva en revisor gjør, og når du må bruke en.

Post-thumb
- 8 min lesing

Når bedriften din når en viss størrelse må du bruke en revisor. Vi forklarer hva en revisor gjør, og når du må bruke en.

En revisor utfører regnskapskontroll hos revisjonspliktige bedrifter. Revisjonspliktige bedrifter skal få en ekstern og uavhengig revisor til å kontrollere og bekrefte hele regnskapet til bedriften. Dette dokumenteres ved at revisor signerer ligningspapirene for å bekrefte at disse er riktige, i tillegg til at det legges ved en erklæring fra revisor på at regnskapet er korrekt når en sender inn årsregnskap

Alle aksjeselskap og noen få ENK må føre årsregnskap. Men det er ikke alle disse bedriftene som er revisjonspliktige. Bedrifter i mindre skala, kan søke om fritak fra revisjon.

Revisorer kan også bistå med andre ting enn revisjon. En revisor kan for eksempel bekrefte verdier som tingsinnskudd, kapitaløkning eller kapitalreduksjon, fusjon, fisjoner og transaskjoner med nærstående. En revisor kan også fungere i en rådgivende rolle rundt regnskap og lover for bedrifter. Dette er vanlig praksis i spesielt større bedrifter. 

Både revisorer og regnskapsførere har til felles at de hjelper bedrifter med regnskapet. Selv om de kan hjelpe til med mye av det samme, er det også noen forskjeller. 

Revisor eller regnskapsfører? 

En revisor er en ekstern part som kontrollerer at regnskap og årsregnskap er bokført og satt opp riktig etter lover og regler. En regnskapsfører kan jobbe internt i en bedrift, eller være fra et eksternt regnskapsbyrå og fører regnskap, kjører lønn og lignende. Bedrifter som bruker eksterne regnskapsførere kan velge helt selv hvor mye hjelp de ønsker. 

Lurer du på om bedriften din trenger revisor eller regnskapsfører? Er bedriften din revisjonspliktig, må du ha gjennomgang av revisor. Revisjonspliktige bedrifter trenger gjennomgang av revisor. Ellers er det ingen lov som sier bedrifter må regnskapsfører. Bedriften din kan velge å føre regnskapet helt på egenhånd, hvis det er ønskelig. 

Det er likevel en god investering for bedrifter som ikke har egne ansatte som jobber med administrasjon og regnskap. Regnskapsføring kan være tidkrevende, og uten kompetanse i forkant, kan det fort ta mer tid enn det koster penger å få hjelp.

Det er derfor viktig å ta en vurdering av størrelsen på bedriften din, om du har ansatte eller kompleksiteten av regnskapet. Det er stor forskjell på et enkeltpersonforetak med få utgifter og kun fakturaer, og et større selskap med ansatte og en rekke ulike kostnader.

Når en fører regnskap selv, er en fullt ansvarlig for at det er riktig. Bedriften er selv pliktig til å sette seg inn i alle regler. Her nytter det ikke å si at en ikke visste bedre, hvis det skjer feil eller frister blir glemt. Dette bør også være en del av vurderingen på om bedriften trenger hjelp til regnskapet. 

Trenger bedriften din en regnskapsfører? Finn en blant Conta sine regnskapspartnere. En regnskapsfører kan hjelpe deg med regnskapet og fungere som økonomisk rådgiver. Finn en regnskapsfører her!

LES OGSÅ: Alt om regnskapsfører

Regnskap og årsregnskap 

Vi skiller på regnskap og årsregnskap. Begge forteller oss i utgangspunktet om hvordan det går med bedriften, og utgifter og inntekter. Men i praksis er de to ulike, og settes opp etter ulike premisser. 

LES OGSÅ: Hva er forskjellen mellom bokføringspliktig og regnskapspliktig

De aller fleste bedrifter i Norge er bokføringspliktige. Det vil si at de er pliktig til å føre regnskap. Det er vanligst å bruke et regnskapsprogram, men det er fullt mulig å bruke feks. Excel. Skal du bokføre manuelt, krever dette en del mer tid og kunnskap og er derfor ikke anbefalt.

Som bokføringspliktig bedrift skal du vise transaksjoner i bedriften, og alle kostnader må legges inn med faktura eller kvittering for å bekrefte transaksjonene. 

Trenger bedriften din et regnskapsprogram? I Conta kan bedrifter føre regnskap, kjøre lønn, sende fakturaer og mye mer.Prøv Conta for regnskapsføring.

Er bedriften din i tillegg regnskapspliktig, vil det si at bedriften skal utarbeide et årsregnskap. Alle aksjeselskap er regnskapspliktig, og noen ENK. Å være regnskapspliktig vil si at du må levere årsregnskap til Regnskapsregisteret hvert år. Innleveringen skjer via Altinn.  

Et årsregnskap er et offentlig regnskap som er skal sendes inn senest 6 måneder etter endt regnskapsår. Årsregnskapet viser hvordan bedriften har brukt pengene sine det siste året. Den viser også et bilde av økonomien og utviklingen i bedriften. 

Årsregnskap er en del av bedriftens årsoppgjør, og lages i et årsoppgjørsprogram. Et årsoppgjørsprogram vil hjelpe deg med å lage årsregnskap og ligningsskjemaer. Det hjelper deg også å lage forklaringer som legges inn sammen med regnskapsinformasjon for å få ut de dokumentene du trenger.

De fleste bruker regnskapsfører eller revisor til å gjøre denne jobben, da det kreves en del kunnskap og et årsoppgjørsprogram. Men ønsker man å gjøre det selv, er det fullt mulig.  

Forskjellen på regnskapspliktig og revisjonspliktig

Alle revisjonspliktige bedrifter har regnskapsplikt, men ikke alle regnskapspliktige bedrifter har revisjonsplikt. Regnskapsplikt vil si at i tillegg til å ha en regnskap for bedriften, skal det også utarbeides et årsregnskap. Alle aksjeselskap og noen enkeltpersonforetak har regnskapsplikt. 

Les også: Hva er forskjellen på bokføringsplikt og regnskapsplikt.

Revisjonsplikten gjelder i utgangspunktet for alle bedrifter som er regnskapspliktige, men en del bedrifter kan også søke om unntak fra revisjonsplikten. 

Bedriften din kan få unntak fra revisjonsplikten hvis

  • driftsinntektene er under 7 millioner kroner
  • balansen viser eiendeler under 27 millioner, eller
  • gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

Når bedriften din er revisjonspliktig skal en ekstern revisor gå over årsregnskapet, og sjekke at det er utført etter lover og regler. Dette kan også kalles en regnskapskontroll.

Det er ikke vanlig at mindre AS og ENK trenger å ha revisjon av årsregnskapet. Hvis en bedrift kommer under fritakene av revisjonsplikt, kan de selv beslutte i selskapet om det skal brukes en revisor eller ikke. Om et selskap kommer under reglene for fritak for revisjonsplikt og velger at regnskapet ikke revideres, må dette meldes inn til Brønnøysundregistrene. Bedrifter kan søke for fritak for revisjon hvis de oppfyller noen av forutsetningene over.

For mindre bedrifter skjer revisjon normalt årlig ved sjekk av årsregnskapet, men har det skjedd endringer i bedriften, er det vanlig at revisor går over regnskap og endringer. For større selskap er det vanlig med jevnlig oppfølging av revisor, for å sikre riktig regnskap og forhindre en stor jobb med å gå gjennom hele regnskapet på en gang. 

Ved revisjon skal revisoren lage en revisjonsberetning som skal legges ved årsregnskapet til Regnskapsregisteret. En revisjonsberetning er en uttalelse fra revisor om at årsregnskapet er kontrollert. Har revisoren anmerkninger vil dette stå i revisjonsberetningen. 

Husk at revisoren ikke skal ha noe tilknytning til bedriften, og heller ikke nær tilknytning til personer i bedriften. Er for eksempel en god venn eller søsken av daglig leder revisor, så kan ikke denne personen ta revisjon av bedriften. 

Hvordan jobber bedriften med en ekstern revisor? 

Bedrifter velger selv revisor, og står selv til ansvar for å sørge for at det er en ekstern revisor uten noen tilknytning til bedriften eller personene som jobber i den. Dette er for å sørge for at revisjonen blir gjort på et nøytralt grunnlag.

Revisor velges av generalforsamlingen, som er den øverste myndigheten i et selskap.

Selv om revisor er ekstern og gjør kontroll på årsregnskapet, er de fremdeles på oppdrag fra bedriften. Aksjeloven legger opp til at aksjonærer i generalforsamlingen kan få stille revisor spørsmål. Det kan også være lurt å ha revisor til stede med styret når man går gjennom årsregnskapet. 

En revisor kan også godkjenne tingsinnskudd i bedriften, og kan fungere som en økonomisk rådgiver. 

Er ikke bedriften din revisjonspliktig? Regnskapsførere kan også fungere som økonomiske rådgivere. Finn regnskapsfører.

Det er lurt å ha en god oversikt over korrespondanse mellom administrasjon og revisor. Sørg for at de som skal ha informasjonen får informasjonen.

Mengden arbeid og behov for revisor vil selvsagt være avhengig av størrelsen på bedriften. Større bedrifter vil ha behov for tettere oppfølging og dialog med revisor gjennom året, enn hva en mindre bedrift kan ha behov for. Papirarbeidet og kompleksiteten vil også spille inn her.

I tillegg bør revisor presentere en plan til styret årlig om plan for gjennomføring av revisjon. For spesielt større bedrifter med mye papirarbeid, vil dette være nyttig både for bedriften og revisoren. 

Statsautorisert revisor og registrert revisor

Du har kanskje hørt om både statsautorisert revisor og registrerte revisorer. Tidligere skilte man mellom de to ulike typene revisorer. For å være statsautorisert revisor var det krav om en mastergrad, det var det ikke for registrerte revisorer. Alle revisorer kunne gjennomføre revisjon av andre selskaper, men det var kun statsautoriserte revisorer som kunne gjennomføre revisjon i børsnoterte selskaper. 

Etter en endring i revisorloven i 2021 skal alle revisorer nå være statsautoriserte. Tidligere registrerte revisorer fikk tittel statsautorisert, mens alle nye revisorer må ha en mastergrad. Endringene i revisorloven gjør at revisjonsklienter ikke trenger å forholde seg til ulike kategorier av godkjente revisorer. 

Hva skal til for å bli revisor? 

Revisor er en beskyttet tittel. Det betyr at du må utføre et spesifikt utdanningsløp for å få tittelen. For å bli revisor kreves det mastergrad i regnskap og revisjon (MRR), i tillegg til tre års relevant praksis.

Det er smart å ta utdanningen i Norge, siden regnskap og revisjoni stor grad er styrt av nasjonale regler og lover. Det er fremdeles mulig å ta utdanningen i utlandet, men ikke anbefalt siden man kan risikere å ikke få lov å jobbe som revisor i Norge.

Sjansene for å få jobb som statsautorisert revisor etter endt utdanning er veldig gode. Så å si alle som ønsker jobb, vil klare å få relevant jobb. I følge Statistisk Sentralbyrå tjener en revisor i gjennomsnitt 690 000 kroner i året. Dette er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske revisorer, og lønnen vil avhenge av erfaring, utdanning og bedrift. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev