Snarveier

Revisor: Alt du må vite i 2024

Når bedriften din når en viss størrelse må du bruke en revisor. Vi forklarer hva en revisor gjør, og når du må bruke en.

Post-thumb
- 5 min lesing

Når bedriften din når en viss størrelse må du bruke en revisor. Vi forklarer hva en revisor gjør, og når du må bruke en.

En revisor kontrollerer at årsregnskapet er pålitelig og godkjenner de økonomiske forholdene i virksomheten.

Her forklarer alt du trenger å vite om revisorer og revisjon: Hva det er, når du vil trenge det og hva det koster.

Hva er en revisor?

En revisor er en person som kontrollerer at innholdet i årsregnskapet er pålitelig og godkjenner de økonomiske forholdene i en virksomhet.

Noen bruker også revisor som en rådgiver for å tolke bedriftsrelaterte lover og regler.

Hvem trenger revisor?

Revisjonsplikten gjelder i utgangspunktet for alle bedrifter som må levere et årsregnskap, men en del bedrifter kan få unntak fra revisjonsplikten. 

Du trenger ikke revisor dersom:

 • driftsinntektene er under 7 millioner kroner
 • balansen viser eiendeler under 27 millioner, og
 • gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

Fravalg av revisjon melder du i Samordnet registermelding.

Revisor vs regnskapsfører: Hva er best for meg?

Regnskapsførere og revisorer har ulike ansvarsområder:

 • En revisor hjelper deg å kontrollere og godkjenne årsregnskapet.
 • En regnskapsfører hjelper deg med dagligdagse oppgaver som regnskapsføring, lønnskjøring og lignende.

Noen ganger vil ansvarsområdene til en revisor og en regnskapsfører overlappe. Du kan for eksempel spørre begge om råd til hvordan enkelte ting skal registreres i regnskapet. Da er det ofte en fordel å bruke en regnskapsfører, etter som de ofte er rimeligere enn revisorer.

Trenger du hjelp med regnskapet? Vi anbefaler at du legger ut jobben i Regnskapsklinikken. Da får du tilbud fra flere dyktige regnskapsførere som gjerne vil jobbe for deg. Få 3 gratis tilbud.


Du kan også føre regnskap selv hvis du ønsker det! Sjekk ut dette helt gratis regnskapskurset, som viser deg hvordan du fører regnskap i Conta sitt regnskapsprogram

Må jeg ha regnskapsfører?

Nei, du må ikke ha regnskapsfører. Hvis du har tid og anledning til å sette deg inn i hvordan regnskapet skal føres og hvilke frister og regler som gjelder din bedrift, kan du føre regnskapet ditt selv.

Likvevel velger de fleste bedrifter med noe aktivitet å engasjere en regnskapsfører, for å kunne føle seg trygge på at regnskapet blir gjort korrekt og at nærliggende rapporter blir levert i tide.

Revisor pris: Hvor mye koster det for en revisor?

Prisen for en revisjon avhenger som regel av antall transaksjoner i virksomheten din. 

Dersom du har sendt mange fakturaer og mottatt mange regninger, kan dette bidra til å komplisere revisjonen, noe som trekker opp prisen.

Som regel er revisjonshonoraret mellom 15 og 30.000 kroner.

Her er eksempler på priser for ulike bransjer fra Revisorpartnere AS:

 • Produksjonsbedrifter: kr 40 000 til kr 50 000.
 • Handelsbedrifter: kr 30 000 til kr 40 000.
 • Tjenesteytende virksomheter: kr 20 000 til kr 30 000.
 • Frivillige virksomheter: kr 10 000 til 20 000 kroner.

Dette bør du se etter ved valg av revisor

Dersom du ønsker å få revisor til en lav pris, kan det være smart å be om tilbud fra flere virksomheter og velge virksomheten som gir deg det beste tilbudet.

Vi anbefaler at du ser etter dette når du skal velge revisor:

 • Gode referanser: Velg en regnskapsfører som har fornøyde kunder.
 • Bransjeekspertise: Revisoren din bør ha erfaring med bransjen din.
 • Kommunikasjon: God kommunikasjon er viktig! Velg en partner som forstår deg.
 • Pris: Velg tilbudet hvor du opplever at du får mest kvalitet for pengene.

Hvordan jobber bedriften med en ekstern revisor? 

Bedrifter velger selv revisor, og står selv til ansvar for å sørge for at det er en ekstern revisor uten noen tilknytning til bedriften eller personene som jobber i den. Dette er for å sørge for at revisjonen blir gjort på et nøytralt grunnlag.

Revisor velges av generalforsamlingen, som er den øverste myndigheten i et selskap.

Mengden arbeid og behov for revisor vil selvsagt være avhengig av størrelsen på bedriften. Større bedrifter vil ha behov for tettere oppfølging og dialog med revisor gjennom året, enn hva en mindre bedrift kan ha behov for. Papirarbeidet og kompleksiteten vil også spille inn her.

I tillegg bør revisor presentere en plan til styret årlig om plan for gjennomføring av revisjon. For spesielt større bedrifter med mye papirarbeid, vil dette være nyttig både for bedriften og revisoren.

Fordeler ved å ha en revisor

Selv om det ikke er obligatorisk å få årsregnskapet revidert, kan det være klokt å gjøre det likevel. Et revidert årsregnskap skaper ofte større tillit og bidrar til at du oppfattes som ryddig og profesjonell.

Et revidert årsregnskap hjelper deg å:

 1. Bedre tilgang til kapital: Både banker og investorer er mer villige til å stille kapital til rådighet når de har tillit til dine finansielle tall. En revisor kan bidra til å sikre at tallene er korrekte og troverdige.
 2. Redusert risiko: Sannsynligheten for at feil oppdages i regnskapet på et senere tidspunkt reduseres, og du får mulighet til å rette opp feilene tidligere.
 3. Økt kontroll: En revisor gir deg bedre innsikt i virksomhetens økonomiske helse og kan identifisere områder der du kan forbedre økonomistyringen.

Regnskapsklinikken

For deg som vurderer å bli revisor:

Hvorfor bli revisor?

Det er mange gode grunner til å bli revisor. Flinke revisorer er alltid etterspurte og gjennom jobben vil du bidra til å opprettholde finansiell integritet og tillit i næringslivet. 

Ettersom revisjonsbyråer ofte er store, globale selskaper, kan du også forvente å ta del i et stort og sterkt fagmiljø med kollegaer i hele verden.

Her er flere grunner til å bli revisor:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Gode karrieremuligheter.
 • En trygg jobb med økende etterspørsel.
 • Et fint sted å videreutvikle dine analytiske ferdigheter.
 • Ofte god lønn og betingelser.

Hvordan bli revisor?

For å bli statsautorisert revisor trenger du relevant utdanning på masternivå og tre års praksis. Et typisk løp for å bli revisor er at man studerer en bachelog i økonomi og administrasjon, etterfulgt av en master i regnskap og revisjon (MRR).
Link til mer informasjon hos Revisorforeningen.

Revisor lønn: Hva tjener en revisor?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener en revisor i snitt 818.000 kroner i året. Det er gjennomsnittstallet på tvers av alle norske revisorer, og lønnen vil avhenge av erfaring, utdanning og bedrift. 

Ofte stilte spørsmål

Er revisor en beskyttet tittel?

Statsautorisert revisor er en beskyttet tittel som krever utdanning på masternivå og relevant praksis.

Når kan en revisor trekke seg?

I Revisorloven heter det at “Revisor har plikt til å trekke seg fra et oppdrag om lovfestet revisjon når revisoren under sitt arbeid har påpekt vesentlige brudd på gjeldende lovkrav og den reviderte ikke iverksetter tiltak for å rette på forholdene.”.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!