Hva er generalforsamling

En generalforsamling regnes for å være den øverste myndigheten i et aksjeselskap. Her samles aksjonærene i selskapet for å ta avgjørelser om selskapets fremtidige drift.

En generalforsamling regnes for å være den øverste myndigheten i et aksjeselskap. Her samles aksjonærene i selskapet for å ta avgjørelser om selskapets fremtidige drift.

Aksjonærene er eierne av selskapet. Er du eneste eier i et AS, må du avholde forsamlingen alene. 

Vil du starte ditt eget AS? Registrer aksjeselskapet ditt her.

Hva bestemmes på en generalforsamling? 

Alle saker som skal diskuteres på en generalforsamling skal bli sendt ut i en innkallelse minst en uke i forveien. I tillegg skal det legges ved dokumenter om sakene, slik at alle aksjonærer kommer forberedt til generalforsamling.

På en generalforsamling skal aksjonærene godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og utbytte. I tillegg kan andre saker som vedtektsendringer bli diskutert. Årsregnskapet må sendes inn til Regnskapsregisteret innen 31. juli for å unngå forsinkelsesgebyr. 

Hvor ofte skal en generalforsamling avholdes?

I følge aksjeloven skal generalforsamling avholdes minst en gang i året. Hvis det er behov for det, kan styret også kalle inn til ekstraordinær generalforsamling på kort varsel, enten på eget initiativ eller hvis aksjonærer som eier mer enn 10 prosent av aksjene krever det. Er aksjeselskapet revisorpliktige kan også revisor kreve ekstraordinær generalforsamling.

En generalforsamling skal senest avholdes innen seks måneder etter avsluttet regnskapsår, som vil si at den skal avholdes innen 30 juni. Unntaket er for selskaper i avvikende regnskapsår. Et avvikende regnskapsår vil si når et regnskapsår slutter på en annen dato enn 31. desember. 

Møtet kan skje ved fysisk oppmøte, muntlig eller skriftlig via e-post, telefon eller videokonferanse. Dette er opp til hvert enkelt aksjeselskap, så lenge alle aksjonærene er enige. 

Protokoll fra generalforsamling

Ordet protokoll brukes ofte til å beskrive referatet fra en generalforsamling. Protokollen fra den første generalforsamlingen, eller den konstituerende generalforsamlingen, skal ligge sammen med stiftelsesdokumentene og sendes til myndighetene når du registrerer et nytt AS.

Blå boks med header:
Starte aksjeselskap?

Vil du starte ditt eget AS? Med Starte-AS får du hjelp med registreringen.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!