Hva er revisor

En revisor er en som utfører regnskapskontroll hos revisjonspliktige bedrifter. Revisorer kan også fungere som en rådgiver på lover og regler for bedrifter.

En revisor er en som utfører regnskapskontroll hos revisjonspliktige bedrifter. Revisorer kan også fungere som en rådgiver på lover og regler for bedrifter.

At en bedrift er revisjonspliktig vil si at de skal få en ekstern og uavhengig revisor til å kontrollere at de har utført årsregnskap etter lover og regler. 

Hva gjør en revisor?

Revisorer gjennomfører revisjon hos bedrifter som er revisjonspliktige, som vil si å kontrollere årsregnskapet til disse bedriftene. I tillegg kan en revisor fungere som en rådgiver og hjelpe bedrifter med å følge lover og regler når de fører regnskap. 

Tidligere var det to typer revisorer

Vi har tidligere operert med to typer autoriserte revisorer og det er registrerte revisorer og statsautoriserte revisorer. En statsautorisert revisor har høyere krav til utdanning enn en registrert revisor. Begge har kunnet utføre revisjon hos andre bedrifter. 

Fra 1. januar 2021 ble det bestemt at det ikke lenger skal være to typer revisorer. Alle revisorer blir regnet som statsautoriserte revisorer.

Videre fremover trengs det derfor en mastergrad for å bli revisor. Det finnes imidlertid en overgangsregel om at de som har påbegynt eller fullført en bachelorgrad i regnskap og revisjon før 1. januar 2021 kan søke om godkjenning til statsautorisert revisor. Det skal skje innen 31. desember 2025. 

Endringene gjør at revisjonsklienter ikke behøver å forholde seg til ulike kategorier av godkjente revisorer.

Bokfør med Conta. Norges smarteste regnskapsprogram.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev