Forsikring for enkeltpersonforetak

Har du forsikringer i enkeltpersonforetaket ditt? I denne artikkelen har vi samlet en oversikt over hva en selvstendig næringsdrivende trenger.

Post-thumb

Har du forsikringer i enkeltpersonforetaket ditt? I denne artikkelen har vi samlet en oversikt over hva en selvstendig næringsdrivende trenger.

Det finnes en rekke forsikringer som det kan være lurt å ha når man driver bedrift. Har du et enkeltpersonforetak, er det viktigste å ha forsikringer som beskytter deg og økonomien din hvis noe skulle skje. I et enkeltpersonforetak er du personlig ansvarlig for økonomien til bedriften. 

I et AS er det obligatorisk å ha yrkesskadeforsikring og spare til obligatorisk tjenestepensjon til de ansatte. I et enkeltpersonforetak er du og bedriften din én enhet, og du er dermed ikke ansatt med de samme rettighetene.

Under her har vi nevnt noen forsikringer som er vanlig å ha for deg som driver enkeltpersonforetak. Hva du trenger vil selvsagt variere etter hva du jobber med. 

Disse forsikringene bør du ha når du driver et enkeltpersonforetak

Uavhengig av hva du jobber med, bør du ha en forsikring som sørger for økonomien din hvis du skulle bli syk og ikke kan jobbe. Når du driver et ENK mister du en del rettigheter som du vil ha som ansatt, derfor er det viktig å tegne egne forsikringer. 

Når du driver et enkeltpersonforetak har du som regel ikke store verdier i form av utstyr, verktøy og lignende som ofte er vanlig å forsikre. 

Yrkesskadeforsikring 

Når du driver ENK er du ikke pålagt å ha yrkesskadeforsikring for deg selv. Men du kan fremdeles bli utsatt for en yrkesskade som kan påvirke deg og bedriften din. Det er dermed ikke dumt å tegne en yrkesskadeforsikring. 

Har du ansatte må du huske på at det er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for de ansatte.

Ansvarsforsikring

Når du er selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak står alt ansvaret på deg personlig. Det vil si at all gjeld i bedriften er din private gjeld. Har du en ansvarsforsikring kan det være avgjørende hvis du får et erstatningskrav for en skade. 

Sykeforsikring 

Driver du et ENK uten å ha sykeforsikring, har du ikke rett på sykepenger fra NAV før 17. sykefraværsdag. Selvstendig næringsdrivende med ENK/ANS/DA uten sykeforsikring hos NAV har ikke rett til sykepenger før 17. sykefraværsdag. Blir du syk over en lengre periode, står du dermed over to uker uten inntekt. Det er derfor lurt å bestille en sykeforsikring hos NAV

Du kan også ha en helseforsikring, som sikrer deg kortere køer privat hvis du trenger helsehjelp. 

Les også: Slik regner du ut sykepenger for enkeltpersonforetak. 

Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon (OPT) er obligatorisk for bedrifter med ansatte. Har du ansatte i enkeltpersonforetaket ditt må du spare til OPT for de ansatte. 

Hvordan du velger å spare til pensjon for deg selv, er helt opp til deg selv. Men når du driver for deg selv i et enkeltpersonforetak må du huske på å 

Les også: Pensjon for enkeltpersonforetak. 

Kan jeg få skattefradrag på forsikringer for ENK? 

Du kan få skattefradrag på forsikringer som gjelder enkeltpersonforetaket ditt. Da kan du trekke dem fra regnskapet ditt. Dekker forsikringer også private forhold, vil du som regel ikke få skattefradrag for kostnaden.

Usikker på hva du kan få skattefradrag for i enkeltpersonforetaket ditt? Les mer om det her.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!