Forsikring for bedrifter: Dette gjelder for aksjeselskap

Har du forsikringer i aksjeselskapet? I denne artikkelen har vi samlet det du må vite om å ha forsikringer i et AS. 

Post-thumb

Har du forsikringer i aksjeselskapet? I denne artikkelen har vi samlet det du må vite om å ha forsikringer i et AS. 

Når du driver et aksjeselskap er det noen forsikringer du må ha på plass og noen du bør ha på plass. Hva slags bransje du opererer i, om det er ansatte i selskapet og risiko vil også være avgjørende for hva slags forsikringer du bør ha. 

Det finnes noen forsikringer som er relevant for alle bransjer. De er likevel avhengig av om du oppfyller kravene for dem.

Disse forsikringene må du ha på plass hvis du har ansatte: 

  • Yrkesskadeforsikring på ansatte (alle selskap med ansatte). 
  • Obligatorisk tjenestepensjon (alle selskap med ansatte).

Denne forsikringen må du ha hvis du har registrert en bil på selskapet:

  • Firmabilforsikring (lovpålagt for alle med bil registrert i selskapet).

Forsikringene listet over er det som er lovpålagt hvis du har ansatte og firmabil registrert på selskapet. Dette er minimumskravet til forsikring. Det finnes også en del forsikringer du bør ha på plass, som vi skal se litt nærmere på. 

Disse forsikringene bør du ha i et aksjeselskap 

Det finnes forsikringer du må ha og det finnes forsikringer du bør ha. De du bør ha, kan være minst like viktig for bedriften din som de du er lovpålagt å ha på plass. 

Noen bransjer er utsatt for større risiko enn andre, de bør også passe på å ha gode forsikringer som sikrer ansatte og bedriftens økonomi. 

Forsikringer i en håndverksbedrift

Som andre aksjeselskap skal en håndverksbedrift ha på plass disse lovpålagte forsikringene; yrkesskadeforsikring, firmabilforsikring og obligatorisk tjenestepensjon. Men i tillegg til disse, er det en rekke andre forsikringer som kan være kjekt å ha hvis ulykken er ute. 

Håndverksbransjen er en bransje med betydelig høyere risiko enn mange andre bransjer. Det er større risiko for ulykker og skader på ansatte, og utstyr og verktøy.

Forsikring av bygg, anlegg og montasje 

Har bedriften en egen forsikring for bygg, anlegg og montasje får du erstatning hvis arbeidet eller verktøyet ditt blir ødelagt av en uforutsett og plutselig skade, eller en naturskade. 

Ansvarsforsikring

Har bedriften ansvarsforsikring får du økonomisk hjelp hvis dere har påført andre økonomisk tap eller skade. Dette kan for eksempel være i en arbeidsulykke. 

Behandlingsforsikring

Med behandlingsforsikring på plass får ansatte rett til rask behandling ved sykdom og ulykke. En lur forsikring å ha på plass hvis det skulle oppstå behov hos en ansatt. 

Fritidsulykkeforsikring

En fritidsulykkeforsikring er en forsikring som er nyttig for både deg og den ansatte. Den gjelder for ulykker som skjer på den ansatte sin fritid.

Forsikringer innen handel, butikk og service

Som andre aksjeselskap skal en bedrift som jobber innen handel, butikk og service ha på plass disse lovpålagte forsikringene; yrkesskadeforsikring, firmabilforsikring og obligatorisk tjenestepensjon. Men i tillegg til disse, er det en rekke andre forsikringer som kan være kjekt å ha på plass. 

Næringslivsforsikring

En næringslivsforsikring dekker skade på varer, maskiner, inventar og løsøre. Dette er en viktig forsikring å ha på plass når du driver innen handel, butikk og service. 

Transportforsikring 

En transportforsikring dekker skader som oppstår under selve transporten av verdifulle varer, eiendeler og verktøy. Får du leveranser ofte er sjansen stor for at du vil oppleve at det er skader på leveransen, dette er en forsikring som kan spare deg for masse penger. 

Cyberforsikring

Driver selskapet med nettbutikk eller bruker data i jobbsammenheng, kan det være nyttig med en cyberforsikring. Det gir hjelp og dekker økonomisk tap hvis bedriften utsettes for datakrimininalitet som hacking, virus eller dataangrep. Dette er en spesielt viktig forsikring for bedrifter som lagrer personsensitive opplysninger. 

Ansvarsforsikring

Med ansvarsforsikring får bedriften økonomisk hjelp hvis dere har påført andre økonomisk tap eller skade. 

Fritidsulykkeforsikring

En fritidsulykkeforsikring er en forsikring som er nyttig for både deg og den ansatte. Den gjelder for ulykker som skjer på den ansatte sin fritid.

Forsikringer for kontorbedrift 

En kontorbedrift skal på likhet med andre AS ha på plass disse lovpålagte forsikringene; yrkesskadeforsikring, firmabil forsikring og obligatorisk tjenestepensjon. Men i tillegg til disse, er det en rekke andre forsikringer som kan være lurt å ha på plass. 

Næringslivsforsikring

En næringslivsforsikring dekker skade på varer, maskiner, inventar og løsøre. Dette er en viktig forsikring det kan lønne seg å ha hvis du har en kontorbedrift. Spesielt hvis bedriften eier mange dyre PC-er og annet kontorutstyr. 

Cyberforsikring

En cyberforsikring gir hjelp og dekker økonomisk tap hvis bedriften utsettes for datakriminalitet som hacking, virus eller dataangrep. Dette er en spesielt viktig forsikring for bedrifter som lagrer personsensitive opplysninger. 

Ansvarsforsikring

Med ansvarsforsikring får bedriften økonomisk hjelp hvis dere har påført andre økonomisk tap eller skade. 

Yrkesreiseforsikring

Yrkesreiseforsikring dekker uforutsette utgifter som kan oppstå under en jobbreise. 

Fritidsulykkeforsikring

En fritidsulykkeforsikring er en forsikring som er nyttig for både deg og den ansatte. Den gjelder for ulykker som skjer på den ansatte sin fritid.

Forsikringer for nyoppstartet bedrift

Det er lurt å få på plass forsikringer med en gang du starter en bedrift. Skulle noe skje helt i oppstartsfasen, og du ikke er dekket av en forsikring, kan det være avgjørende for bedriftens økonomi. 

Skal bedriften ha ansatte er du lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring og obligatorisk tjenestepensjon. Skal du ha en firmabil registrert på selskapet, må du også ha firmabilforsikring. 

I tillegg kan det være lurt å få på plass andre forsikringer tilpasset din bransje. Eier du mye dyrt utstyr og verktøy, er det lurt å ha en forsikring som dekker dette i tilfelle uhellet skulle være ute.

Skal du starte AS? Registrer aksjeselskapet med Starte-AS og kom i gang med din nye bedrift.

Forsikringer borettslag og sameie

Sameier, borettslag og eiendomsselskap bør ha boligforsikring hvis uhellet skulle være ute. 

Ca. 70 prosent av alle forsikringssaker i boligselskap er vannskader. 
Få på plass en forsikring for borettslag og sameie, så er du sikret hvis uhellet skulle være ute. 

Kan jeg få skattefradrag på forsikringer for AS? 

Du kan få skattefradrag for pensjonssparing, forsikring og sykepenger. Dette skal registreres i regnskapet, og du legger ved faktura som bilag. Skatten blir regnet ut etter du har levert skattemelding og næringsspesifikasjon. 

Les mer om skattefradrag i en bedrift her.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!