Hvordan lage en forretningsmodell

Mange bedrifter, både ferske og veletablerte, kan ha godt av å lage en forretningsmodell som skisserer en plan for hvordan bedriften skal tjene penger. Her kan du se eksempel på en forretningsmodell og laste ned en mal. 

Post-thumb

Mange bedrifter, både ferske og veletablerte, kan ha godt av å lage en forretningsmodell som skisserer en plan for hvordan bedriften skal tjene penger. Her kan du se eksempel på en forretningsmodell og laste ned en mal. 

En forretningsmodell kan være nyttig for å legge en plan for hvordan bedriften din skal tjene penger. I den skisserer du opp alle idéene dine. I tillegg til å gi deg et klarere overblikk over tankene dine, kan en forretningsmodell være fin for å presentere bedriften din eller idéer for forretningspartnere eller investorer. 

Business Model Canvas

En av de mest brukte forretningsmodellene kalles “Business Model Canvas”. Den er laget av Alexander Osterwalder for å hjelpe gründere å utvikle en idé til et ferdig utviklet og testet konsept. 

Modellen består av ni bokser med ting som kan være smarte å tenke gjennom før du setter i gang med det nye firmaet ditt:

 1. Kundesegment
 2. Verdiløfte
 3. Kanaler
 4. Kunderelasjon
 5. Inntektsstrøm
 6. Ressurser
 7. Kjerneaktiviteter
 8. Partnere
 9. Kostnader

Her ser du et eksempel på en forretningsmodell basert på denne metoden:

Vil du prøve selv? Last ned en mal for forretningsmodellen her

Business Model Canvas er en forretningsmodell på kun én side. Den enkle oversikten gjør at den er super å vise frem når du skal presentere planen for bedriften for andre. Den gir deg også god oversikt over hva bedriften din skal gjøre, uten at du trenger å lese gjennom en haug med papirer og detaljerte planer. 

En forretningsmodell er alltid i endring

Ingenting er skrevet i stein, heller ikke en forretningsmodell. Den viser idéer og tanker fra oppstarten, men når bedriften utvikler seg og får nye mål, bør du også endre forretningsmodellen. Den bør utvikle seg i takt med bedriften din, og vil være i endring hele tiden. 

Målet er derfor ikke å lage en forretningsmodell for å finne ut hvordan du skal drive bedriften om fem år, men her og nå. Når situasjonen i bedriften eller markedet endrer seg, kan du gå tilbake og endre på modellen.

La oss gå nærmere gjennom stegene i forretningsmodellen:

1. Kundesegment: Hvem er kundene dine?

En idé til en bedrift starter ofte ved at du har et forslag til hvordan du kan løse et problem eller gjøre noe enklere for noen. Det handler i bunn og grunn om hvordan du kan skape verdi for kundene dine.

Hvem skaper du verdi for med produktene eller tjenestene dine? Det kan potensielt være veldig mange, men her kan det være greit å snevre det inn ved å identifisere de viktigste kundene som du vil sikre. Det gjør det enklere for deg når du skal fordele ressurser og velge kanaler senere. 

2. Verdiløfte: Hvordan gir bedriften verdi til kundene?

Du vil se at punktene i forretningsmodellen hører sammen. Den andre, store boksen i forretningsmodellen handler om hvordan du tenker å skape verdi for kundene dine. 

Hvilke problemer løser produktene eller tjenestene? Fyller de et behov som mangler i markedet? 

Disse to første punktene er kjernen i forretningsmodellen din, og er hva resten av boksene baserer seg på. 

3. Kanaler: Hvor når du kundene dine?

Når du har funnet ut hvem kundene dine er og hvordan bedriften kan skape verdi for dem, må du finne ut av hvordan du skal nå dem. Hvordan skal de finne ut om produktet ditt? 

Her har du mange valg, så det viktigste er at du tenker på kundene som du definerte i første punkt. Hvis idealkunden din er pensjonister, er kanskje ikke Tiktok eller andre nye sosiale medium de riktige kanalene for deg. 

I tillegg må du tenke ut hvilke kanaler du skal bruke for å levere produktene eller tjenestene dine. En snekker må for eksempel møte opp fysisk for å lage og levere produktet sitt, mens en grafisk designer kan sende arbeidet over e-post.

4. Kunderelasjon: Hvordan samhandler du med kundene?

I denne boksen kan du notere hvordan du planlegger å samhandle med kundene dine og hvordan du skal opprettholde relasjonen til dem. Her definerer du om du skal ha personlig service, om det skal være selvbetjening i stor grad, eller noe midt i mellom. 

Dette vil avhenge av hva slags produkt eller tjeneste du skal selge. En dagligvarebutikk med utelukkende selvbetjening kan fungere bra, mens en frisørsalong krever personlig service. 

Her bør du også gjøre deg opp noen tanker om hvordan du skal få kundene til å handle hos deg på nytt – hvis det er det som er målet ditt, selvsagt. 

Les også: Slik følger du opp kundene dine på best mulig måte

5. Inntektsstrøm: Hvordan tjener bedriften penger?

Du har kanskje lagt merke til det allerede? Alt på høyre siden av arket med denne forretningsmodellen er ting som gir bedriften inntekter, mens den venstre siden viser kostnader.  

Under inntektsstrømmen bør du svare på disse spørsmålene:

 • Hva er det kunden betaler for når de handler fra bedriften din? Er det et engangsprodukt, service, et abonnement, leie eller noe annet?
 • Hvordan tar dere betalt? Skal dere kun ta betalt der og da med kontant eller kort, eller skal kundene få handle på kreditt, altså med faktura?

Last ned en mal for en forretningsmodell gratis

6. Ressurser: Hvilke ressurser har du og hvordan skal de brukes?

Neste punkt er ressurser. Det kan være så mangt! Igjen, det spørs hva du skal selge, hvem kundene er og hva verdiløftet ditt er. 

Ressurser kan være alt fra kunnskap til materiale. Finn ut hva du trenger for å kunne oppfylle verdiløftet ditt og noter ned det viktigste. Kanskje er det en bil som kan kjøre ut varer til kundene, kanskje er det kunnskap om markedsføring.

7. Kjerneaktiviteter: Hva må du gjøre for å gi bedriften verdi?

Kjerneaktivitetene er hva du selv må gjøre for å gi produktene eller tjenestene verdi for kundene. 

Hvis du selger varer, kan nøkkelaktiviteten være å produsere varene. Selger du tjenester, kan det være å utføre tjenestene. Ofte er kjerneaktivitetene i tillegg ting som markedsføring og logistikk. 

Etter hvert som du har drevet en stund og skal gjøre endringer på forretningsmodellen din, kan du fokusere dette punktet på hvordan du kan effektivisere kjerneaktivitetene. 

Alle bedrifter burde ha et faktura- og regnskapsprogram som fungerer sømløst sammen. Med Conta bokføres alle fakturaer du sender automatisk i regnskapet – kjapt og enkelt!


Prøv gratis

8. Samarbeidspartnere: Hvem er partnerne dine?

Samarbeidspartnere er alt fra leverandører til investorer. Det er de som jobber i kulissene for at bedriften skal ha alle ressursene den trenger for å gjennomføre aktivitetene som igjen oppfyller verdiløftet. 

Du kan gjerne også inkludere hvilke samarbeidspartnere du trenger i fremtiden.

9. Kostnader: Hva er de viktigste kostnadene i bedriften?

Mest sannsynlig har du disse i dokumentet ditt allerede: Det kan være ressurser i form av materiale, leie av lokaler, kjøp av materialer, personalutgifter og mye mer. 

Ved å definere alle de viktige kostnadene slipper du å få en overraskelse når regningene begynner å komme inn.

En forretningsmodell er en del av en større forretningsplan

Selv om en forretningsmodell hjelper deg mye i planleggingen og oppstarten av den nye bedriften din, kan noen firmaer kjenne på at de trenger en enda mer nøyaktig plan for hvordan bedriften skal drives. 

Hvis det er tilfellet, kan du lage en forretningsplan. Forretningsplanen inneholder en forretningsmodell, i tillegg til budsjetter, organisasjonsstruktur og en oversikt over markedet og konkurrentene dine. Slik lager du en forretningsplan.

Last ned en mal for Business Model Canvas.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!