Næringsdrivende, ansatt eller hobby?

Noen ganger er det vanskelig å vite hvor grensen går mellom næringsdrivende, ansatt og hobby. Skatteetatens regler kan være diffuse.

Post-thumb

Noen ganger er det vanskelig å vite hvor grensen går mellom næringsdrivende, ansatt og hobby. Skatteetatens regler kan være diffuse.

ansatt hobby næringsdrivende

Vi tar for oss reglene som gjelder for deg som er selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak (ENK). Er du ansatt i eget aksjeselskap (AS), er det ingen begrensninger. AS-et kan leie deg ut som konsulent der du i prinsippet kan behandles som en vanlig ansatt hos kunden, eller AS-et kan ta oppdraget for egen regning og risiko.

For hobbyvirksomhet er regelverket likt for alle.

Er du næringsdrivende, ansatt eller er det en hobby?

Dersom virksomheten din skal defineres som næring må du stå for all risiko, og det er firmaet ditt som skal betale alle løpende drifts- og materialutgifter ved oppdraget.

Kunden din må også ha reklamasjonsrett, og firmaet ditt må være ansvarlig for å levere i henhold til den avtalen dere har inngått.

Dette er næringsvirksomhet (ENK):

 • Du styrer din egen ferie og fritid.
 • Du ansetter medhjelpere etter eget behov.
 • Du fører ikke timebetaling, men fakturerer honorar.
 • Du er økonomisk ansvarlig for resultatet av arbeidet.
 • Du holder dine egne driftskostnader.
 • Du holder eget kontor.
 • Du har flere oppdragsgivere.

Starte ENK

Dette er ikke næringsvirksomhet:

 • Du stiller din egen arbeidskraft til rådighet uten mulighet til å leie inn egne medhjelpere til jobben.
 • Du har plikt til å følge oppdragsgivers arbeidsrutiner og kontroll.
 • Oppdragsgiveren dekker alle kostnader.
 • Oppdragsgiveren holder utstyr og materiell.
 • Oppdragsgiver står for all økonomisk risiko.

Dersom du har et tilfeldig og enkeltstående oppdrag, som f.eks. utdeling av reklame i postkasser for en sportsbutikk, regnes ikke dette som næringsvirksomhet. Du skal da ha utbetalt lønn, og ikke sende faktura.

Skal du starte opp for deg selv? Du kan enkelt starte enkeltpersonforetak med Conta:

Start ENK

Skatteetaten kan anse deg som ansatt

Det kan ofte lønne seg å ha flere oppdragsgivere ellers kan Skatteetaten se på deg som ansatt. Da vil det ikke være noe tvil om forholdet mellom deg og oppdragsgiveren din.

Skatteetaten kan skjære igjennom og regne deg som ansatt i selskapet du arbeider for. Noen faktorer som er med på å avgjøre om dette skjer er:

 • Er arbeidet langvarig?
 • Har du bare en enkelt kunde?
 • Er du den eneste arbeideren i firmaet?
 • Betaler arbeidsgiver alle løpende utgifter?
 • Må du møte på jobb til helt faste arbeidstider?
 • Kan arbeidet sidestilles med arbeidet andre ansatte i selskapet utfører?

Det siste punktet gjelder uavhengig av om arbeideren er ansatt på heltid, deltid, eller om oppdragsgiveren din ringer han etter behov. Også her skal du ha utbetalt vanlig lønn, i stedet for å fakturere.

Unndrar arbeidsgiveravgift

Hvis du blir presset til å slutte i jobben din, for så å bli hyret inn igjen som konsulent i samme firma, i tilsvarende type arbeid som du hadde da du var ansatt, brytes loven, ifølge Skattedirektoratet.

Kunden din kan da bli anklaget for å undra arbeidsgiveravgift på vanlig lønn, samtidig som at du har mistet de gode trygderettighetene vanlige ansatte har. Er du usikker på om du har blitt utsatt for dette, kan du lufte saken med Skatteetaten i regionen din.

Frie tøyler for aksjeselskap

Driver du et AS der du er ansatt selv, er det ingen regler som bestemmer hva du gjør eller eller hvem du jobber for. Restriksjonene som gjelder for enkeltpersonforetak hvor du er den eneste arbeider, gjelder ikke for AS.

Med et aksjeselskap kan du ha akkurat det antallet, og de kundene du selv ønsker å ha. Du genererer arbeidsgiveravgift for deg og evt. andre ansatte, på samme måte som om du hadde vært ansatt hos oppdragsgiveren din direkte. For staten blir det altså akkurat det samme.

Når er det hobby?

Driver du en virksomhet i et lite omfang med små utsikter til profitt over tid, driver du hobbyvirksomhet. Skatteetaten ønsker at flest mulig skal betale skatt, men det nytter ikke å bare ha utgifter og ingen inntekter. Skatteetaten vil da hevde at det du driver med er hobbyvirksomhet.

Er du på grensa til å drive hobby i stedet for næring? Les mer om hobbyvirksomhet her.

Start ENK

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!