Budsjettmal for bedrifter

Budsjettmal for bedrifter

Hva er et budsjett?

Et budsjett fungerer som en veikart for bedriftens økonomiske fremgang over en bestemt tidsperiode. Ved å sette opp et budsjett, analyserer du bedriftens forventede inntekter og kostnader for å vurdere om virksomheten vil være lønnsom. Hvis budsjettet antyder et svakere resultat enn ønsket, er det nødvendig å foreta justeringer i driften for å øke inntektene eller redusere kostnadene.

Hva er et budsjett?

Budsjett i Excel

De fleste norske virksomheter bruker Excel til budsjettering. Excel er et regnearkprogram som kan brukes til en rekke oppgaver, inkludert budsjettering. Når du lager et budsjett i Excel kan systemet hjelpe deg med beregninger og bidra til en effektiv prosess. Excel fungerer også utmerket til å lage diagrammer, som for eksempel kan vise hvilke inntekter og kostnader som er størst og hvordan de utvikler seg over tid.

Budsjettering måned for måned

De fleste budsjetterer måned for måned. Totalen av tolv måneder utgjør et årsbudsjett. Med en budsjettmal er det enkelt å regne ut hva man har til overs hver måned. Med et budsjett blir det enklere å avgjøre om man har råd til å ta på seg noen ekstra kostnader, eller om utgiften bør utsettes til en periode med høyere inntekter.


Last ned Conta sin budsjettmal for Excel

Budsjettmal Excel

Last ned

Hvordan bruke Conta sin budsjettmal:

  1. Åpne malen i Excel og fyll inn dine forventede inntekter og utgifter i de relevante kategoriene, som inntekter, varekostnader, lønn, driftskostnader osv.
  1. Fordel inntektene og utgiftene på månedlig basis. Dette gir deg en oversikt over hvor mye bedriften har til rådighet hver måned.
  1. Bruk malen til å beregne differansen mellom inntekter og utgifter. Dette viser om bedriften har et overskudd eller underskudd hver måned.
  1. Juster utgifter etter behov for å få budsjettet til å gå i balanse. Identifiser områder hvor det er mulig å kutte kostnader uten å påvirke kvaliteten eller effektiviteten.
  1. Følg opp budsjettet jevnlig og gjør justeringer ved behov. Et bedriftsbudsjett er et dynamisk verktøy som må oppdateres regelmessig for å reflektere endringer i markedet og interne forhold.

Usikker på hvordan du skal prise oppdragene dine? Prøv vår timespriskalkulator!

Conta sin timespriskalkulator er et praktisk verktøy som hjelper deg som selvstendig næringsdrivende, frilansere eller driver en liten bedrift å beregne en riktig timespris for dine tjenester. Kalkulatoren tar hensyn til ulike faktorer som lønn, sosiale utgifter, administrasjon og andre kostnader for å komme frem til en timespris som sikrer lønnsomhet for deg.

Ved å bruke kalkulatoren kan du enkelt legge inn dine egne tall og få en anbefalt timespris som gir et realistisk bilde av hva du må ta betalt for å dekke alle dine kostnader og oppnå ønsket fortjeneste. Dette er spesielt nyttig for deg som er nyetablert eller ønsker å justere dine priser.

Trenger du regnskapsprogram? Med Conta får du:

Et enkelt og intuitivt regnskapsprogram

Conta har et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt å komme i gang med regnskapsføringen.

Masse smarte funksjoner

Conta tilbyr et bredt spekter av regnskapsfunksjoner, fra fakturering og innkjøp til rapportering og analyse.

Keep track on the go

Tidsbesparende og effektiv

Med Conta kan du automatisere mange regnskapsoppgaver og spare mye tid. Programmet gir deg oversikt og kontroll over økonomien, slik at du kan fokusere på å drive virksomheten din.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!