8 tips til å få raskere betalt

Mange bedrifter har problemer med å få inn betalinger i tide. Selv med mange oppdrag og høy omsetning har de ikke penger på konto til å dekke løpende kostnader. Her gir vi deg tips som kan hjelpe deg å få raskere betalt.

Post-thumb
- 5 min lesing
Denne artikkelen har ikke blitt oppdatert på 3 år og kan inneholde feil.
Håndverker som arbeider

Mange bedrifter har problemer med å få inn betalinger i tide. Selv med mange oppdrag og høy omsetning har de ikke penger på konto til å dekke løpende kostnader. Her gir vi deg tips som kan hjelpe deg å få raskere betalt.

Likviditet defineres som betalingsevnen til et firma, altså evnen til å dekke utgifter. Problemer kan oppstå når du har sendt fakturaer til kundene dine, men betalingene lar vente på seg. I mellomtiden har du egne fakturaer å betale.

Sene betalinger fra kundene dine fører til dårlig likviditet. Vi gir deg noen tips til hvordan du kan få raskere betalt.

1: Sett klare betingelser rundt kjøpet

Snakk med kunden før du starter jobben slik at dere begge får avklart ting dere lurer på. Bli enige om varen eller tjenesten, levering av denne, forfallsdato og regler for sen betaling.

Når du skal sende tilbud og faktura kan du bruke beskjedfeltet og varefeltet til å inkludere informasjonen. Ved å ha tydelige beskrivelser og betalingsvilkår, inkludert forfallsdato kan du unngå spørsmål og klager som fører til forsinket betaling.

2: Unngå dårlige betalere

Pass på å kredittsjekke nye kunder før du inngår avtaler med dem. Da slipper du utestående fordringer. Det er vanlig praksis, og hjelper deg å unngå kunder med dårlig betalingsevne eller betalingsvilje. Det kan også være en god ide å regelmessig foreta kredittsjekk av eksisterende kunder siden betalingsevnen deres kan ha svekket seg.

Du kan utføre kredittsjekk av firma så vel som privatpersoner så lenge du har saklig grunn, og samtykke fra privatpersoner. Ved kredittsjekk av privatpersoner vil personen også motta et gjenpartsbrev som bekrefter kredittsjekken og hvilket firma den ble utført på vegne av.

3: Send faktura så tidlig som mulig

Du bør sende faktura med en gang du har levert varen eller tjenesten. Det er ingen grunn til å vente, og bokføringsforskriften krever i de fleste tilfeller at faktura er sendt senest 30 dager etter at varen eller tjenesten er levert.

Sørg for at du jevnlig oppdaterer kundeinformasjonen din og at du sjekker adressen og detaljene på fakturaen før du sender den, slik at du slipper å sende en korrigert faktura senere.

Du kan også fakturere kunden raskere ved å sende fakturaer elektronisk, enten via e-post eller som EHF-faktura (elektronisk handelsformat). Disse sendes digitalt og fører til at kundene mottar fakturaene med en gang.

Du kan sende EHF-faktura i Conta sitt fakturaprogram.

Merk at det også finnes andre alternativer til å sende vanlig faktura. Factoring eller Superraskt oppgjør kan hjelpe deg hvis du sliter med dårlig likviditet.

Superraskt oppgjør: Når du fakturerer med Conta kan du selge en eller flere fakturaer til Brabank, partneren vår. Du får penger på kontoen innen én virkedag, og de følger opp med kunden. Les mer om Superraskt oppgjør i Conta.

4: Sett kortere forfallsdato på faktura

Har du lang forfallstid på fakturaene dine? Da risikerer du i beste fall betaling i lang tid etter oppdraget, og i verste fall at oppfølging og en eventuell inkassoprosess forskyver betalingen slik at du ikke får dekket kostnadene dine i tide.

Ti dager er nok i de fleste tilfeller, så fremt du ikke har en spesiell avtale med kunden. Med ti dagers forfallstid kan du sette i gang inkassoprosessen tidligere hvis du er så uheldig at det er nødvendig.

5: Store oppdrag? Del opp betalingen

Hvis du skal utføre et stort oppdrag for en kunde bør du fakturere kunden underveis, enten periodebasert, for eksempel hver måned, eller oppdragsbasert, altså når du fullfører en del av oppdraget.

Pass på å få det med i avtalen. Da ser du at kunden har betalingsvilje og evne, og du risikerer mindre tap hvis kunden får problemer med betaling senere.

Ved å fakturerere underveis får du inn penger raskere, slik at du har god likviditet til å dekke kostnader som lønn, utstyr og materiale i forbindelse med oppdraget.

6: Hold kontakt med kundene dine

Snakk med kunden gjennom prosessen. Da sørger du for at du får registrert endringer hvis kunden flytter eller du får en ny kontaktperson o.l., slik at betalingen ikke blir forsinket.

Hvis det viser seg at kunden har problemer med å betale, kan du foreslå delbetalinger eller andre avtaler, som gjør at du slipper å sende regningen til inkasso. Nedbetalingsplaner har høy suksessrate og koster deg som regel mindre tid og penger.

Du kan bruke gjøremålsfunksjonen i Conta for å minne deg på når det er på tide å ta kontakt med kunden.

7: Dropp purringer, bruk inkasso

Å purre på kunden koster deg mye tid. Send heller inkassovarsel så fort som mulig. Ifølge inkassoloven må det nemlig sendes minst 14 dager før du kan starte inkassoprosessen. Og firmaet eller personen som skylder deg penger skylder ofte penger til andre også.

Hvis kunden går konkurs er det mye mindre sjanse for at du får alle pengene du er skyldig. Statistikk viser at i første kvartal 2018 ble det registrert 1301 konkurser, en økning på 3,1 prosent sammenlignet med første kvartal i 2017.

Send inkassovarsel med en gang fakturaene dine forfaller.

8: Overlat inkasso til andre

Det finnes profesjonelle inkassobyrå som kan hjelpe deg med purring og inkasso, og dette kan være en god løsning hvis du sliter med dårlige betalere. Du får mer tid til å gjøre det du er best på, og disse firmaene kan hjelpe deg å raskt få inn penger der du ellers ville tapt hele beløpet.

Når du bruker Conta kan du sende ubetalte fakturaer til inkassobyrået Skuls direkte fra Conta-systemet. Skuls tar seg av inkasso slik at du kan fokusere på andre ting.

Les mer om å sende faktura til inkasso.

Sist oppdatert 13. oktober 2020.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter