Hva skjer når du passerer MVA-grensen?

Merverdiavgift er en avgift som betales ved kjøp av varer eller tjenester. Har du MVA-pliktig inntekt over 50 000 kroner, har du passert MVA-grensen og må registrere deg i MVA-registeret. Da kan du få fradrag på MVA-en du betaler til leverandørene dine.

Post-thumb
En person som noterer i en bok

Merverdiavgift er en avgift som betales ved kjøp av varer eller tjenester. Har du MVA-pliktig inntekt over 50 000 kroner, har du passert MVA-grensen og må registrere deg i MVA-registeret. Da kan du få fradrag på MVA-en du betaler til leverandørene dine.

Merverdiavgift er en form for skatt som forbrukere skal betale på de fleste varer og tjenester de kjøper. Det vil si at bedriften din må betale MVA på det du kjøper fra leverandørene dine.

Når du er registrert i MVA-registeret kan du få fradrag på all MVA-en du betaler, og du må sørge for å kreve inn MVA fra kundene dine.

Hvem må registrere seg i MVA-registeret?

Alle bedrifter med mer enn 50 000 kroner i avgiftspliktig omsetning i løpet av tolv måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Da har du passert MVA-grensen.

Du kan også forhåndsregistrere deg når:

 • du kan dokumentere at du kommer til å omsette for 50 000 kroner eller mer i løpet av de første tre ukene, eller
 • du har kjøpt varer eller tjenester for 250 000 kroner eller mer for å produsere varer eller utføre tjenester du senere vil kreve MVA på

Før du registrerer deg vil du måtte betale MVA til leverandørene dine (utgående MVA) uten å få fradrag, og du har ikke lov til å kreve inngående MVA fra kundene dine.

Bruker du Conta vil du få en melding inne i programmet når du har fakturert for mer enn 50 000 kroner.

Deretter må du registrere deg i MVA-registeret i Altinn. Tidligere måtte du sende inn MVA-registrering gjennom Samordnet registermelding del 2, men fra 2021 bruker du en ny registreringsprosess hos Skatteetaten. Registrer deg her.

Husk! Bedriften din må være registrert i Enhetsregisteret før du kan registrere den i Merverdiavgiftsregisteret.

Du er pålagt å søke om registrering straks firmaet har oppnådd en omsetning på 50 000 kroner i løpet av periode på 12 måneder. Så sant ikke det du selger er unntatt MVA.

I merverdiavgiftsloven kan du se hvilke varer og tjenester som er unntatt MVA eller fritatt MVA.

Privatpersoner kan ikke registrere seg i MVA-registeret. De har dermed heller ikke lov til å legge MVA på utgående faktura.

Etterfakturering av MVA

Du kan ikke registrere deg i MVA-registeret før du har passert MVA-grensen. Det betyr i praksis at du vil sende en faktura som overstiger grensen, uten MVA inkludert.

Merverdiavgift kan du først inkludere når registreringen er fullført. En løsning er da å sende kunden en kreditnota for den første fakturaen, og sende en ny med MVA inkludert. Dette kalles å etterfakturere MVA.

Plikter som MVA-registrert

Når du har blitt registrert må du legge på merverdiavgift på utgående fakturaer, og sende inn MVA-melding (tidligere kalt omsetningsoppgave) annenhver måned.

I MVA-meldingen oppsummerer du hvor mye MVA du har betalt og krevd for å se om du er skyldig penger, eller skylder penger. MVA-meldingen må sendes selv om du ikke har hatt omsetning i en periode.

Fristene for MVA-meldingen er:

 • 10. april
 • 10. juni
 • 31. august
 • 10. oktober
 • 10. desember
 • 10. februar

Du kan søke om å levere MVA-meldingen årlig hvis:

 • du har vært registrert i MVA-registeret i minst ett år
 • du har levert MVA melding korrekt og innen fristen i minst ett år, og
 • du har omsetning under en million kroner

Fristen for å levere den årlige meldingen er 10. mars, året etter inntektsåret. Se alle frister for næringsdrivende.

Når du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret må du også føre regnskap etter bokføringsloven.

Trenger du rådgivning eller assistanse kan du finne en av Conta sine regnskapspartnere til å hjelpe deg med regnskapsføring og rapportering. Finn en regnskapsfører nær deg.

Fordeler med Conta

Når du bruker Conta får du beskjed når du har passert MVA-grensen. I tillegg får tilgang til rapporter som gir deg bedre oversikt over firmaet ditt, og ikke minst: Du kan levere MVA-meldingen direkte til Altinn fra regnskapsprogrammet.

Tjenesten er inkludert i både Standard og Smart.

Les mer her, eller se hvordan i dette webinaret:

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!