Hva er Enhetsregisteret

Enhetsregisteret er en totaloversikt over alle organisasjoner, bedrifter, lag og selvstendig næringsdrivende i Norge. Alle nye foretak blir meldt inn i registeret når de opprettes. 

Enhetsregisteret er en totaloversikt over alle organisasjoner, bedrifter, lag og selvstendig næringsdrivende i Norge. Alle nye foretak blir meldt inn i registeret når de opprettes. 

Det er også her du får organisasjonsnummeret til bedriften din fra. 

Hva slags informasjon finnes i Enhetsregisteret?

Enhetsregisteret, eller Register of Legal Entities på engelsk, har eksistert siden 1995. Ideen var å ha et felles oppslagsverk med alle nøkkelopplysninger om norske organisasjoner for å slippe å sende ut informasjon til flere etater.

I registeret finner du nøkkelopplysninger som organisasjonstype, bransje, adresse og næringskode. Før du starter bedrift kan det også være lurt å ta et lite søk på bedriftsnavn som allerede eksisterer i registeret, for å se om navnet du har tenkt på allerede finnes.

Hva er forskjellen mellom Enhetsregisteret og Foretaksregisteret?

Enhetsregisteret er en totaloversikt over alle organisasjoner, mens Foretaksregisteret viser informasjon om hvem som er ansvarlig i hver bedrift. Har du et aksjeselskap vil det også stå aksjekapital og vedtekter i Foretaksregisteret.

Mesteparten av infoen i begge registrene er offentlige, og informasjon fra Foretaksregisteret brukes ofte av investorer, banker og lignende. 

Hvem må melde seg inn i Enhetsregisteret?

Alle enkeltpersonforetak og foreninger har rett til å være registrert i Enhetsregisteret. Alle aksjeselskap, samvirkeforetak og ansvarlige selskap har plikt til å være registrert. Er du registrert i MVA-registeret eller Foretaksregisteret må du også være registrert i Enhetsregisteret. Alle nye enkeltpersonforetak som meldes inn blir automatisk meldt inn i Enhetsregisteret. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!