Frister for næringsdrivende

Leveringsfrister for firmaet ditt i 2024

Velg firmatype:

Dette er de generelle fristene som gjelder for alle enkeltpersonforetak. Du kan også krysse av i boksene for å se flere frister for bedriften din.

Enkeltpersonforetaket mitt er:

Januar

 • 5 Jan

  Levere a-melding.

 • 15 Jan

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Februar

Mars

April

Mai

 • 6 Mai

  Levere a-melding.

 • 15 Mai

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 31 Mai

  Levere skattemelding og næringsspesifikasjon.
  Slik leverer du.
  Gratis webinar om skattemelding.

 • 31 Mai

  Betale tilleggsforskudd på skatt, hvis det er nødvendig.

Juni

Juli

 • 5 Jul

  Levere a-melding.

 • 15 Jul

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 31 Jul

  Levere årsregnskap.

August

 • 5 Aug

  Levere a-melding.

September

Oktober

November

 • 5 Nov

  Levere a-melding.

 • 15 Nov

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Desember

*Når fristen faller på en helg eller helligdag flyttes den til neste virkedag.

NB! Bokføringsloven § 7 krever at regnskapet er oppdatert i forkant av alle frister, og senest hver fjerde måned.

De aller fleste enkeltpersonforetak må føre regnskap. Du kan velge å ikke føre regnskap hvis du tjener under 50 000 kroner i året, men du må uansett ha oversikt over inntekt og kostnader.


Alle aksjeselskap har bokføringsplikt og må føre regnskap.

Sjekk ut Conta, hvor du kan føre regnskap selv eller sammen med en regnskapsfører. 


Her får du en kort introduksjon til Conta:

 • Gratis regnskapskurs slik at du har full kontroll
 • Gratis mobilapp for å ta bilde av kvitteringer og sende til regnskapet
 • Fiks ferdig MVA-melding
 • Lever næringsspesifikasjon direkte til Altinn (betalt tilleggstjeneste)
 • Regnskapspartnere som kan hjelpe deg inne i programmet
 • Gratis webinarer som svarer på alle spørsmålene dine, og mer!

Prøv Conta gratis

Allerede Conta-bruker? Logg inn og prøv gratis.


Forklaring for enkeltpersonforetak

Forskuddsskatt

ENK betaler skatt fire ganger i løpet av opptjeningsåret. Hvor mye du skal betale beregnes ut fra hva du har meldt inn til Skatteetaten som forventet inntekt. Hvis du har drevet en stund, så er skatten basert på hva enkeltpersonforetaket ditt tjente for to år siden (fjorårets tall er enda ikke sendt inn når Skatteetaten beregner forskuddsskatt for i år).

Hvis du ser at du har betalt for lite skatt, kan du betale tilleggsforskudd før skatteoppgjøret kommer. Fristen for å betale ekstra skatt er den samme som for å levere skattemelding (selvangivelse) og næringsspesifikasjon.

Skattemelding + næringsspesifikasjon

ENK-innehavere må hvert år levere skattemelding (selvangivelse) som dekker seg og bedriften. I tillegg må de levere næringsspesifikasjon. Denne er ny fra regnskapsåret 2022 og kan leveres direkte fra Conta.

MVA-registrert

Hvis du omsetter for mer enn 50 000 kroner i løpet av tolv måneder og selger MVA-pliktige varer eller tjenester, må du registrere bedriften i Merverdiavgiftsregisteret. 

Da må du kreve inn MVA på fakturaene du sender ut og du kan få igjen MVA som bedriften din betaler på kjøp og salg. Du må sende inn info til staten om hvor mye MVA du har betalt til leverandører (inngående MVA) og krevd inn fra kunder (utgående MVA). Det kalles MVA-melding.

Det vanligste er å levere MVA-melding seks ganger i året, men noen bransjer har årlig levering og du kan også i noen tilfeller søke om det.

Hvis du må betale MVA så er fristen den samme som for å levere MVA-meldingen. 

Regnskapspliktig

ENK som omsetter for mer enn 50 000 kroner i året og i tillegg har eiendeler verdt mer enn 20 millioner eller ansatte som utgjør mer enn tjue årsverk har regnskapsplikt. Det vil si at de må sette opp et årsregnskap og sende det inn til myndighetene hvert år. I tillegg må de levere en annen type næringsspesifikasjon sammen med skattemeldingen. 

Arbeidsgiver

Hvis enkeltpersonforetaket ditt har ansatte må du levere A-melding til myndighetene hver måned. Meldingen har informasjon om arbeidsforhold, lønn, skattetrekk og så videre. 

Annenhver måned må du betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk til myndighetene. I tillegg må du sende de ansatte lønnsslipp hver gang du utbetaler lønn, i tillegg til et årlig sammendrag. 


Forklaring for aksjeselskap

Aksjonærregisteroppgaven

Alle AS må levere aksjonærregisteroppgave hvert år. Aksjonærregisteroppgaven inneholder info om aksjer i selskapet, de som eier aksjer (aksjonær) og hvordan aksjene er fordelt.

Kjøp og salg av aksjer og eventuelt utbytte skal også være med i aksjonærregisteroppgaven.

Forskuddsskatt

Aksjeselskap betaler forskuddsskatten året etter inntektsåret det gjelder. Skatten skal betales i to bolker før AS-et leverer skattemelding (selvangivelse) og næringsspesifikasjon type 2 (Næringsoppgave 2).

AS må skatte på alt overskuddet sitt, i tillegg skatter du som privatperson på det du tar ut i lønn eller utbytte.

Hvis du ser at du eller selskapet har betalt for lite skatt, kan du betale ekstra skatt med samme frist som skattemelding (selvangivelse) og næringsoppgave. Da slipper du tilleggsskatt med renter.

Skattemelding + næringsoppgaven

Eiere av aksjeselskap må levere en skattemelding  (selvangivelse) for bedriften og en egen skattemelding for seg selv. Alle AS må også levere næringsspesifikasjon. Fra regnskapsåret 2022 kan mange AS levere denne direkte fra Conta.

Årsregnskap

AS har i tillegg regnskapsplikt, som vil si at de må levere årsregnskap til myndighetene hvert år. Fristen er året etter regnskapsåret det gjelder. Årsregnskapet må godkjennes av generalforsamlingen og signeres av styret én måned før fristen.

MVA-registrert

Du må registrere AS-et i Merverdiavgiftsregisteret når du tjener over 50 000 kroner hvert tolvte måned på salg av varer og tjenester som er MVA-pliktige.

Når selskapet er registrert i MVA-registeret må du ha med MVA på fakturaene dine og sende myndighetene info om hvor mye MVA du har betalt og krevd inn. Det kalles MVA-melding og den skal som regel leveres annenhver måned.

Arbeidsgiver

Hvis du ansetter noen må du sende inn A-melding til myndighetene hver måned med info om den ansatte, arbeidsforhold, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og så videre. I tillegg har hver ansatt krav på lønnsslipper hver måned, i tillegg til en årlig oppsummering. 

Annenhver måned, må du betale inn skatten du har trukket av lønna til ansatte (skal settes på en egen konto hver gang du utbetaler lønn) og arbeidsgiveravgift på lønn og utbetalte feriepenger.


Se alle Conta-webinarene

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!