Skattepliktige og skattefrie goder til ansatte

Vi forklarer hvilke regler som gjelder for skattepliktige og skattefrie goder og belønninger til ansatte, og hvordan du bokfører det i regnskapet.

Post-thumb

Vi forklarer hvilke regler som gjelder for skattepliktige og skattefrie goder og belønninger til ansatte, og hvordan du bokfører det i regnskapet.

En gjeng kolleger som tar en kaffe sammen.

I tillegg til lønn kan en ansatt motta goder og belønninger. Dette heter naturalytelser, også kalt frynsegoder. Hovedregelen er at alle fordeler en arbeidstaker får er skattepliktige. Men det finnes også goder som er skattefrie. 

Les også: Alt du trenger å vite om å ha ansatte

Har du et enkeltpersonforetak? Les mer om skattefradrag for ENK

Skattepliktige goder til ansatte

Arbeidsgiver har ansvar for å trekke skatt av skattepliktige goder og belønninger til en ansatt. Arbeidsgiver skal da ta med verdien av den skattepliktige naturalytelsen i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. 

Skattepliktige goder må innrapporteres i et lønnssystem. Det skal betales både skatt og arbeidsgiveravgift på godene. Det regnes normalt ikke feriepenger på disse godene. 

Trenger du et lønnssystem? Conta sitt lønnssystem gir deg sømløs lønnskjøring og bokføring. Prøv gratis!

Eksempler på skattepliktige goder er 

 • mobiltelefon*
 • internett*
 • fri kost og losji
 • fri bil 
 • privat bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng
 • rimeligere lån i arbeidsforhold
 • privat medlemskap på treningssenter 

*Myndighetene har satt 4 392 kroner som en verdi som gjelder alle elektroniske tjenester. Beløpet over dette er skattefritt. Det gjelder samlet elektroniske tjenester, for eksempel hvis du skal ha dekket mobil, internett og TV (hvis det kan forsvares i yrket). 

Som regel tar man utgangspunkt i omsetningsverdien når goden skal skattes av. Det finnes også andre alternative måter å verdsette verdien på ytelsen. 

Verdsettelse av goden kan skje på tre måter: 

 • Etter sats.
 • Arbeidsgivers fastsettelse.
 • Skattekontorets verdsettelse.

Les mer om loven for naturalytelser og goder

Skattefrie goder 

Det finnes også goder en ansatt kan motta som er helt skattefrie. Dette er naturalytelser som er gitt innenfor visse rammer. For eksempel julegaver, jubileumsgaver, personalrabatt, overtidsmat ved arbeidstid på over 10 timer. La oss ta en nærmere titt på hvilke ulike skattefrie goder som finnes. 

Skatteregler på gaver til ansatte

Bedriften kan kjøpe gaver til de ansatte innenfor en skattefri grense. Det finnes ulike regler etter anledning. 

Jubileumsgaver: 

Har en ansatt hatt lang tjenestetid kan de motta inntil 8 000 kroner skattefritt. Dette gjelder ved 20 års tjenestetid, og deretter hvert tiende år. 

En ansatt kan også motta inntil 4 000 kroner skattefritt når 

 • mottaker gifter seg
 • mottaker fyller 50 år, og deretter hvert tiende år
 • mottaker går av med pensjon eller slutter etter minst ti år i bedriften
 • bedriften har eksistert i 25 år, eller kan deles på 25. F.eks. ved 50, 75 eller 100 år.

En ansatt kan motta en eller flere gaver på inntil totalt 5 000 kroner per år skattefritt. Dette kan for eksempel være julegave. Det er ikke lov å gi pengene kontant, men gavekort som ikke kan veksles inn i penger er innenfor regelverket.

Fri telefon er i utgangspunktet skattepliktig, men det er også mulig å bruke gavebeløpet på 5 000 kroner på dette. Altså at den ansatte får fri bruk av telefon, men at dette er en gave fra bedriften og ikke rapporteres som fri telefon. Fri telefon er skattepliktig opp til 4 392 kroner, og bedriften kan da kjøpe en julegave på 608 kroner i tillegg. Dette må da føres i regnskapet som gave og ikke telefonkostnad. 

LES OGSÅ: Regler for gaver til ansatte

Personalrabatt og ansattpriser 

Personalrabatt på uttak av varer og tjenester som virksomheten produserer eller selger er ikke skattepliktig så lenge den samlede rabatten ikke overstiger 8 000 kroner årlig per ansatt. Om rabatten er 20 prosent eller 100 prosent er helt opp til bedriften. 

Rabatter en ansatt får via arbeidsgivers leverandør skal også tas med i den samlede rabatten. 

Kombineres reglene om personalrabatt og skattefri gave, kan arbeidsgiver skattefritt gi verdier for inntil 13 000 kroner per ansatt årlig. En ansatt kan motta skattefrie jubileumsgaver i tillegg. 

Forskjellen på personalrabatt og gaveregelen er at gaveregelen ikke har noe vilkår om at varen eller tjenesten må omsettes av arbeidsgivers virksomhet. 

Et eksempel kan være en klesbutikk hvor butikken ønsker at de ansatte skal bruke deres klær når de er på jobb. Da kan de få rabatt på disse klærne eller få lov å plukke seg ut klær innenfor rabatten. I tillegg kan arbeidsgiver gi en julegave opp mot 5 000 kroner. Om det er gavekort eller en gave fra butikken eller om det er en julegave fra en helt annen plass, er opp til arbeidsgiver selv. 

Rimelige velferdstiltak 

Arrangerer en bedrift en gode som anses som “rimelige velferdstiltak”, regnes ikke det som skattepliktig inntekt. Dette er en skattefri gode. Dette kan for eksempel være at arbeidsgiver har en tilstelning med formål om å øke trivselen på arbeidsplassen, for eksempel kaffe og vafler på en fredag. 

Skatteregler for julebord

Julebord er skattefritt for ansatte, så lenge det er betydelig antall ansatte eller eiere som ikke er i familie med hverandre. Alle eller en betydelig gruppe må også være invitert. Julebord er ikke skattefritt hvis det kun er daglig leder eller styret som har julebord. 

Julebord anses som velferdsgode dekket av arbeidsplassen. Skatteetaten har ingen klare rammer for hvor mye som kan brukes på julebord, men det må ses i sammenheng på hva som er vanlig i arbeidslivet. Det er relativt vanlig i Norge at bedrifter bruker litt penger på å arrangere julebord, som årets største velferdstiltak. 

Julebordet kan inneholde opptil to dager med hotellopphold. Det kan også arrangeres skattefritt i utlandet, så lenge det ikke overskrider kostnadene for hva det ville kostet å arrangere i Norge. 

NB! Har du et enkeltpersonforetak? Da kan du ikke arrangere julebord med mindre du har ansatte. 

Skatteregler for overtidsmat

Arbeidsgiver kan dekke et skattefritt måltid på inntil 200 kroner når den ansatte arbeider minst 10 timer sammenhengende. Kjøpet må dokumenteres med en kvittering, enten om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som bestiller maten.

Alt over 200 kroner er skattepliktig og må rapporteres via lønn. Det samme gjelder hvis den ansatte ikke arbeider minimum 10 timer den dagen.

Enkeltpersonforetak kan bruker ikke statens satser på overtidsmat. Du kan få fradrag på faktiske kostnader.

LES MER: Skattefradrag for diettpenger i ENK

Skatteregler for trening via arbeidsplassen

Hvis arbeidsplassen arrangerer gruppetrening eller at en gjeng med ansatte trener sammen er dette skattefritt. Dette er et tiltak for bevegelse og anses som et velferdstiltak.

Dekker arbeidsplassen trening for enkeltpersoner, er dette skattepliktig. Det anses da som en skattepliktig gode, og ikke et velferdstiltak. 

Skatteregler for fri avis

Mange bedrifter betaler for avisabonnement til de ansatte fordi det er en del av jobben deres å holde seg oppdatert på nyheter innen sin bransje. Et eksempel på dette kan være kommunikasjonsrådgivere, advokater, bedriftseiere eller akademikere. For at goden skal være skattefri, må det anses å være et tjenestelig behov. 

Skatteregler for bedriftshytte 

Har bedriften en hytte som er tilgjengelig for alle eller en betydelig gruppe ansatte, og disse har lik rett til å bruke den, vil det normalt regnes som en skattefri gode for de ansatte. Er bedriftshytten i hovedsak for bedriftens eiere eller et fåtall ansatte, vil goden være skattepliktig. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!