Feriepenger: Alt du må vite om feriepenger (2024)

Som arbeidstaker er feriepenger ofte noe man ser frem til. I denne guiden forteller vi hva feriepenger er og hvordan det fungerer.

Post-thumb

Som arbeidstaker er feriepenger ofte noe man ser frem til. I denne guiden forteller vi hva feriepenger er og hvordan det fungerer.

Det nærmer seg tiden for utbetaling av feriepenger. Feriepenger er en del av lønnen din, men erstatter lønn én måned i året – typisk i juni.

I denne artikkelen forklarer vi hva feriepenger er og hvordan det fungerer. Vi svarer også på noen spørsmål som pleier å dukke opp når man snakker om feriepenger.

Hva er feriepenger?

Feriepenger er en kompensasjon og en lovfestet rettighet som sikrer at arbeidstakere mottar lønn under ferieperioder.

Ordningen ble først innført i 1948 og er gradvis blitt styrket og utvidet. I dag har alle arbeidstakere rett på minst 4 uker og 1 dag betalt ferie.

Hvor mye feriepenger har jeg rett på?

Feriepenger skal minst dekke 4 ferieuker pluss 1 dag.

I disse tilfellene er feriepengeprosenten 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget, som er totalt opptjent lønn i foregående år. 

Likevel har de fleste av oss fem uker ferie i året. Da skal feriepengene utgjøre 12 prosent av feriepengegrunnlaget, hvor feriepengene dekker disse fem ukene.

Hvordan regnes feriepenger ut?

Selv om det hadde vært fint med både lønn og feriepenger, er de færreste arbeidsgivere interessert i å utbetale lønn i ferien.

Derfor må du regne med at du blir trukket 5 uker med ferie når feriepengene blir utbetalt.

I Ferieloven heter det at en uke består av 6 virkedager. En måned er da 26 virkedager. Hvis du har fem ukers ferie, skal du derfor trekkes 30 virkedager ordinær lønn ved utbetaling av feriepenger.

Feriepenger beregnes da ut på denne måten:

Brutto månedslønn i år + (feriepengegrunnlag 0,12) – ((brutto månedslønn i år / 26)*30)

Feriepenger eksempel

La oss forklare hvordan du regner ut feriepenger med et praktisk eksempel.

Trygve tjener 550.000 kroner i året. For enkelhets skyld sier vi at han tjener det samme i år som i fjor.

Trygve har rett på fem ukers ferie. Vi vet da at feriepengene skal utgjøre 12 prosent. Regnestykket blir da slik:

45 833 + (500 000 * 0,12) – ((45 833 / 25)*30) = 50 833 kr

Når kommer feriepengene på konto?

Feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Normalt er dette en bestemt måned, som regel i juni.

Er feriepenger skattefrie?

Nei, feriepenger er ikke skattefrie. Det er skattepliktig inntekt det året de utbetales.
Vanligvis trekkes det ikke skatt av dem ved utbetalingen fordi arbeidsgiveren allerede har trukket ekstra skatt av lønnen din resten av året.

Les også: Skatter man av feriepenger?

Hva skjer med feriepenger ved oppsigelse?

Når du slutter i jobben, skal du få betalt for all ferie du har tjent opp. Det spiller ingen rolle om du slutter selv eller blir sagt opp av arbeidsplassen din.

Vanligvis får du feriepengene dine på den siste dagen du får lønn før du slutter. Pengene inkluderer ferie du har tjent opp i fjor og i år.

I noen tilfeller kan det hende at arbeidsgiveren ikke klarer å beregne hele grunnlaget for feriepenger før din siste arbeidsdag. I slike tilfeller skal de resterende feriepengene utbetales så snart som mulig etter at arbeidsforholdet har opphørt, vanligvis i forbindelse med den endelige lønnsavregningen.

Det er viktig å være klar over at du ikke har rett til å få utbetalt feriepenger for ferie du ikke har tatt ut. Hvis du ikke har tatt ut all din lovpålagte ferie når du slutter i jobben, mister du retten til denne ferien.

Lønnssystem for ENK og AS

Driver du et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap med ansatte? Da er lønnssystemet til Conta perfekt! Du kan prøve tjenesten gratis, og for kun 49 kr per måned per ansatt får du tilgang til å hente skattekort, sende lønnsslipper, betale ut lønn og føre dette enkelt i regnskapet.

Prøv lønnssystemet gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!