MVA på bruktsalg: Slik fakturerer du videresalg av brukte varer

Bruktsalg: Ved videresalg av brukte varer kan du velge å legge til MVA kun på gevinsten du tar på toppen av innkjøpsprisen.

Post-thumb

Bruktsalg: Ved videresalg av brukte varer kan du velge å legge til MVA kun på gevinsten du tar på toppen av innkjøpsprisen.

mva på bruktsalg

Metoden er frivillig, og kalles avansesystemet. Den gjør at prisen ut til kunden din blir lavere, og gjelder bare for varer som i utgangspunktet er kjøpt inn for å videreselges.

Driftsmidler (maskiner og verktøy, f.eks.) ble ikke kjøpt med videresalg som hovedformål, og skal derfor videreselges med merverdiavgift (MVA) på hele salgssummen.*

Lag godkjente fakturaer enkelt med fakturaprogrammet fra Conta. Se hvor enkelt det er:

Gjelder kjøp fra ikke-MVA-pliktige

For å kunne bruke avansesystemet må varen være kjøpt fra en privatperson eller et foretak som ikke er MVA-pliktig, eller av en annen årsak ikke hadde rett til å kreve MVA-fradrag da de i sin tid kjøpte varen.

Kjøper du et piano fra en privatperson, eller brukte kontormøbler fra en ungdomsskole, har du altså lov til å redusere MVA ved videresalg til å gjelde kun avansen.

To fakturalinjer per vare

For å fakturere med avansesystemet i Conta fører du hver vare på to fakturalinjer. I den første fakturalinjen setter du opp innkjøpsprisen med 0% MVA (fritatt). På den andre fakturalinjen skriver du avansen og legger til 25% MVA. Det er et krav i bokføringsloven at det må komme tydelig fram at avansesystemet er lagt til grunn for utregningen av merverdiavgiften.

Porto, frakt e.l. skal tas med i regnestykket som en del av innkjøpsprisen.

Bokføringsforskriften krever at MVA-summen ikke skal vises på salgsdokumentet til kunden. Det skal fremgå at MVA er inkludert i totalprisen og at inngående MVA for kjøperen ikke er fradragsberettiget. Dette er for at avansesystemet skal kunne benyttes i flere ledd fremover i tid.


I Conta er det ikke mulig å fjerne MVA fra fakturaer du lager. Men, så lenge du bruker beskjedfeltet på fakturaen til å informere kunden om at avansemetoden er brukt og at det ikke er fradragsrett for MVA, bør dette være tilstrekkelig.

bruktsalg kameralinser

Bokføringsforskriftens § 8-10-2 krever også at brukte gjenstander som kjøpes inn tildeles et eget nummer i regnskapet.

(…) Mottatte gjenstander skal straks merkes med et nummer, som også skal fremgå av spesifikasjonen. Det skal fremgå av spesifikasjonen om avansen eller de alminnelige regler for avgiftsberegningen er lagt til grunn ved avgiftsberegningen ved videresalget av gjenstanden.

Både fakturaen du lager i Conta og salgsdokumentet du gir til kjøperen må altså inneholde gjenstandens nummer.

Hvilke varer er omfattet av regelen?

Avansesystemet gjelder antikviteter, kunstverk, samleobjekter og brukte varer. Definisjoner på hva som menes med dette kan du lese i Skatteetatens MVA-håndbok. Husk at det ikke er lov å kreve fradrag i MVA-grunnlaget hvis du selger varen med tap (lavere salgspris enn innkjøpspris).

*) Det er noen unntak: Brukte kjøretøy som det skal betales omregistreringsavgift for er fritatt fra MVA-plikten. Det samme gjelder driftsmidler som følger med som en del av overdragelse av virksomheten til en ny eier, samt enkelte skip.

Trenger du en regnskapsfører? Vi har dyktige regnskapsførere over hele landet klare til å hjelpe deg.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!