Nye MVA-koder i Conta fra 2022

Fra 2022 skal alle bedrifter levere en ny MVA-melding. Den har nye spesifikasjoner som Conta har laget egne MVA-koder for. 

Post-thumb

Fra 2022 skal alle bedrifter levere en ny MVA-melding. Den har nye spesifikasjoner som Conta har laget egne MVA-koder for. 

Har du fått med deg at du skal levere ny MVA-melding fra første termin i 2022? Hvis bedriften din bruker Conta sitt regnskapsprogram, kan du enkelt levere derfra. Slik gjør du det

Den nye versjonen har forbedringer i utseende og innsending som skal gjøre det enklere for norske bedrifter. 

Disse skal levere ny MVA-melding fra 2022: 

 • RF-0002 (de aller fleste ENK og AS)
 • RF-0004 (primærnæring)

Nye MVA-koder i Conta

I den nye MVA-meldingen vil du kun se en oversikt over MVA for transaksjoner du har meldeplikt for, og som du faktisk har bokført i regnskapet ditt. Du vil dermed ikke få opp mange tomme poster, som i den gamle MVA-meldingen. 

Den nye rapporten vil i tillegg ha egne felt for MVA på uttak, tap på krav, justeringer og tilbakeføring. Disse spesifikasjonene har Conta valgt å lage egne koder for i regnskapsprogrammet. Dette gjør det enda enklere å levere MVA-meldingen fra Conta. 

Dette er de nye spesifikasjonene til MVA-kodene i Conta:

 • 1 – Justering (25 %)
 • 1 – Tap på krav (25 %)
 • 1 – Tilbakeføring (25 %)
 • 3 – Uttak (25 %)
 • 5 – Uttak (fritatt)
 • 6 – Uttak (unntatt)
 • 11 – Tap på krav (15 %)
 • 13 – Tap på krav (12 %)
 • 31 – Uttak (15 %)
 • 33 – Uttak (12 %)

MVA-koder brukes når du fakturerer og fører regnskap for å sikre at tallene i MVA-meldingen blir riktig. Altså, at du krever inn riktig MVA og betaler riktig MVA.


Les mer om hvordan du bruker MVA-koder i regnskapet


Finner du ikke riktig MVA-kode for det du skal bokføre? Gå til INNSTILLINGER > REGNSKAP > MVA for å se en fullstendig oversikt over MVA-kodene og for å aktivere de du trenger. 

Hva betyr de nye spesifikasjonene?

De nye spesifikasjonene av MVA-kodene vil ikke være relevante for alle bedrifter. Her får du en oversikt over hva de egentlig betyr:

Tap på krav

«Tap på krav» brukes når en kunde ikke har betalt for seg og du må tapsføre fakturaen. MVA-meldingen skal da vise at bedriften har tapt de pengene, og dermed ikke kan betale MVA for varen eller tjenesten som er solgt. 

I Conta kan du enkelt føre tap ved å bruke knappen «Avslutt med tap» i innstillingene for fakturaen det gjelder. Da blir det riktig i MVA-meldingen uten at du trenger å gjøre noe mer. 

Obs! Husk at det er strenge krav for når du kan avslutte en faktura med tap

Uttak

Hvis en eier av et AS eller innehaver av ENK tar ut varer fra bedriften til privat bruk eller lignende formål, skal bedriften betale merverdiavgift av det. Det samme gjelder tjenester. Du skal bruke «uttak» hvis du tar ut varer eller tjenester fra bedriften til for eksempel

 • mat eller naturalytelser til eiere, innehaver eller ansatte
 • gaver til ansatte eller forretningsforbindelser
 • bruk til reklame
 • arbeid på, drift eller innleie av en eiendom ment til bolig, feriehus eller fritidsbolig for eiere eller ansatte
 • representasjon som reiser, gaver eller servering

For en sauebonde kan det gjelde hvis han tar ut et lammelår til å spise hjemme, gir saueskinn i gave til en fôrleverandør eller deler ut smaksprøver på et marked. 

Justering 

«Justering» gjelder hvis bedriften har eiendeler som fast eiendom og inventar som den fikk MVA-fradrag for da det ble kjøpt, men som nå skal brukes uten fradragsrett. Da må merverdiavgiften justeres for å bli riktig. 

Et eksempel er hvis bedriften eier et lokale som den har hatt fradragsrett på da det ble bygget, men som nå skal leies ut til noen som driver en MVA-fri virksomhet, for eksempel helsetjenester. 

Merk at det kun gjelder eiendeler av en viss verdi

Tilbakeføring

«Tilbakeføring» brukes når en bedrift skal selge personkjøretøy som har blitt brukt til persontransport eller utleie, for eksempel busser, taxier og leiebiler. Hvis du fikk MVA-fradrag da du kjøpte kjøretøyet nytt, skal du betale tilbake merverdiavgiften hvis du selger det videre. 

Tilbakeføring gjelder også hvis bedriften selger en fast eiendom før den er ferdig bygget

Bruk de nye kodene fra 1. januar 2022

Den nye MVA-meldingen gjelder fra og med regnskapsåret 2022. Første gang du skal levere den er 11. april 2022. 

Se alle frister for næringsdrivende

Du bør begynne å bruke nye MVA-koder i regnskapet i Conta allerede nå, slik at MVA-meldingen du leverer i april er riktig. 

Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!