Når kan du føre fakturaen som tap?

En faktura kan først føres som tap når du kan dokumentere at det ikke er mulig å få inn pengene. Når du fører som tap slipper du å betale skatt og merverdiavgift på salget.

Post-thumb
Håndverker som arbeider

En faktura kan først føres som tap når du kan dokumentere at det ikke er mulig å få inn pengene. Når du fører som tap slipper du å betale skatt og merverdiavgift på salget.

Det er strenge krav til når du har lov å føre en faktura som tap, altså å oppdatere regnskapet til å vise at du ikke fikk inn pengene for varen eller tjenesten du solgte.

Det er lurt å føre som tap så fort du har mulighet til det. Du skal nemlig ikke betale skatt og MVA på et tapt salg.

Lurer du på noe om regnskapsføring? Sjekk ut regnskapsguiden 2021 for alt du trenger å vite!

Hvorfor føre som tap?

Snekker Nils bygger en garasje, og i februar sender han kunden fakturaen på 50 000 kroner + MVA. Siden firmaet til Nils er registrert i MVA-registeret skal staten ha 12 500 kroner i merverdiavgift på salget.

Det er datoen på fakturaen som sier når merverdiavgiften skal inn, så pengene må betales til staten 10. april (fristen for første MVA-termin), uansett om Nils da har fått pengene fra kunden eller ikke.

Salget vil også bli stående som inntekt og gi overskudd som han må betale skatt av.

Når han fører fakturaen som tap kan han:

  • trekke fra de 12 500 kronene han allerede har betalt når han leverer neste MVA-melding, og
  • fjerne salget fra omsetningen sin for året slik at han ikke skatter av tapte penger

Det er viktig å følge opp fakturaer og føre de som tapt når du har mulighet til det, slik at du ikke betaler MVA og skatt på penger du aldri får inn.

Når er det lov å føre som tap?

Selv om kunden lar være å betale, kan ikke Nils slippe unna skatt og merverdiavgift uten videre. Han må først vise at pengene fra kunden ikke kan kreves inn og deretter føre fakturaen som tap.

Skatteloven gir rett til skattefradrag på «endelig konstatert tap på utestående fordring». For å få fradrag på merverdiavgift må han også vise at kunden har manglende betalingsevne, ikke betalingsvilje.

Manglende betalingsevne vil si at kunden ikke har penger til å betale, for eksempel hvis de er slått konkurs.

Manglende betalingsvilje vil si at kunden kan, men ikke vil betale, for eksempel hvis de er misfornøyde med varen eller tjenesten.

For å få tilbake merverdiavgiften må kunden altså være ute av stand til å betale det de skylder.

Det vil si at du kan føre som tap kun når:

  • det har gått seks måneder siden fakturaen forfalt og du har sendt minst tre purringer, eller
  • du har forsøkt inkasso, eller
  • kunden er slått konkurs og konkursboet ikke har midler til å betale, eller
  • en helhetlig vurdering viser at pengene ikke vil kunne kreves inn

Da slipper du å skatte av og betale MVA på det tapte salget. Har du allerede betalt får du disse pengene igjen på det neste skatteoppgjøret ditt og du kan trekke de av neste MVA-melding.

Slik gjør du det i Conta

I Conta gjør vi det lett å avslutte fakturaen med tap. Husk at du må sørge for å møte kravene Skatteetaten stiller til tapte fakturaer. Og fakturaen må selvfølgelig ha forfalt før du kan velge å avslutte med tap.

Gå til menyfanen FAKTURAER eller velg riktig faktura fra FØLG OPP-listen på forsiden. Klikk på knappen AVSLUTT MED TAP. Eventuelle renter og gebyrer blir da nullet ut.

Hvis du bruker regnskapsprogrammet til Conta vil tapet automatisk føres i regnskapet ditt på konto 7830 tap på fordringer, fradragsberettiget.

Merk at du kan gjenopprette fakturaen senere, hvis du gjorde en feil. Da trykker du på ANGRE AVSLUTT MED TAP på fakturaen det gjelder.

Les mer om å avslutte med tap i Conta.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!