Tiltak for deg som driver med kunst, kultur, frivillighet og idrett under koronakrisen

Regjeringen har kommet med en krisepakke for deg som driver virksomhet innen idrett eller kulturbransjen. Her får du en oversikt over tiltakene som kan hjelpe deg som er påvirket av koronakrisen.

Post-thumb

Regjeringen har kommet med en krisepakke for deg som driver virksomhet innen idrett eller kulturbransjen. Her får du en oversikt over tiltakene som kan hjelpe deg som er påvirket av koronakrisen.

NB! Denne artikkelen er fra 2020 og mye av innholdet kan derfor være utdatert.

Les her oppdaterte tiltak for enkeltpersonforetak og akjselskap her.

Kulturlivet har blitt hardt rammet av koronaviruset, og mange har blitt pålagt å stenge eller avlyse arrangementer. Bedrifter, lag, foreninger og enkeltpersoner opplever at inntekten delvis eller helt forsvinner over natten som følge av restriksjoner av regjeringen. 

Les om hva du kan gjøre hvis bedriften din er rammet av koronaviruset. 

Krisepakke på 900 millioner kroner

Regjeringen har nå lagt frem en krisepakke på 900 millioner kroner som skal dekke blant annet tapte billettinntekter, deltakeravgifter og eventuelle andre utgifter. 300 millioner kroner vil gå til kultursektoren, mens de resterende 600 millionene er satt av til idrett og frivillighet.

Krisepakke 1 blir forvaltet av Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet. I første omgang vil pakken kompensere for arrangementer som skulle vært avholdt mellom 5. mars og 30. april. 

Arrangementet må i tillegg møte visse krav:

  • Myndighetene må ha pålagt at arrangementet skal avlyses
  • Arrangementet må ha vært laget for mer enn 50 personer
  • Tap av inntekt må kunne dokumenteres

Regjeringen har også varslet at de ikke kommer til å kreve tilbake tilskudd til kultur- og frivillighetsformål, for arrangementer og aktiviteter som måtte avlyses på grunn av koronarestriksjoner.

Krisepakke 2 gjaldt for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivilligregisteret. Søknadsfristen var 15. september.

Regjeringen har nå foreslått en Krisepakke 3 som vil gjelde fra 1. september til 31. desember 2020.

Andre tiltak fra regjeringen 

Kultursektoren er den bransjen med flest selvstendig næringsdrivende og frilansere. Over 80 prosent er ikke fast ansatte, men jobber med ulike oppdrag. Dette er med andre ord en ekstremt utsatt bransje. 

Fra fredag 21.01.22 kan det være inntil 1 500 personer og maskimalt 50 prosent med kohorter på inntil 200 personer på innendørs arrengementer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene. På utendørs arrangementer med faste tilviste plasser kan det være inntil 3 000 personer med maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter inntil 500 personer. Også her skal det være to meter avstand mellom kohortene. Hver kohort skal ha egen tilgang til garderobe, toalett og servering. Les mer her.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil kunne benytte seg av sosialhjelp fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet, hvor de blir kompensert med et utgangspunkt på deres inntekt de siste tre årene. Dette er en midlertidig støtteordning der næringsdrivende som ikke har rett på dagpenger kan få en inntektssikring basert på inntekten de har hatt de siste tre årene.

Les mer om hvilke rettigheter enkeltpersonforetak og aksjeselskap har under koronakrisen.

Kilde: https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-216s/?m=1

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!