Er bedriften din rammet av koronaviruset? Dette har du rett på når du driver enkeltpersonforetak og AS

Utbruddet av viruset COVID-19 gjør at mange selvstendig næringsdrivende ikke har hatt mulighet til å jobbe som normalt. Her får du oversikt over regjeringens økonomiske tiltakspakke, og hva du har rett på hvis koronaviruset har rammet bedriften din.

Post-thumb
- 14 min lesing

Utbruddet av viruset COVID-19 gjør at mange selvstendig næringsdrivende ikke har hatt mulighet til å jobbe som normalt. Her får du oversikt over regjeringens økonomiske tiltakspakke, og hva du har rett på hvis koronaviruset har rammet bedriften din.

Sist oppdatert 10. november.

Etter hvert som restriksjonene har lettet, har regjeringen fjernet noen koronatiltak og innført nye tiltak som nå skal hjelpe norske bedrifter ut av koronakrisen.

Dette er de viktigste tiltakene for små og mellomstore bedrifter. Saken oppdateres fortløpende.

Dette bør du gjøre nå:

Se hva mer du kan gjøre hvis bedriften din er rammet.

Se oppdaterte frister for bedriften din.

Flere bedrifter måtte stoppe driften eller permittere ansatte som følge av koronaviruset. Dette har skapt store utfordringer for selvstendig næringsdrivende og små aksjeselskaper.

Nå når hjulene har begynt å rulle igjen, innfører regjeringen nye tiltak for å hjelpe norske bedrifter på bena.

Hva har du rett på i en sånn unntakssituasjon?

Tiltak for deg som driver enkeltpersonforetak

 • Fra 30. mars 2020 skal selvstendig næringsdrivende og frilansere få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av årsinntekt opp til 6G. Du kan få støtte fra og med dag 17 etter tap av inntekt. Denne er besluttet å vare ut 2020. Du kan sende inn søknad på NAV sine sider.
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal få utbetalt sykepenger fra og med 4. sykdomsdag, og omsorgspenger fra og med dag 4. Sykepenger og omsorgspenger vil ta utgangspunkt i 80 prosent av næringsinntekten. Regjeringen har foreslått at denne ordningen varer til 31. mars 2021.
 • Den lave MVA-satsen på 12 prosent reduseres til 6 prosent, med virkning 1. april 2020 til 31. desember 2020. Les mer om hvordan det løses i Conta.
 • Staten vil gi lånegaranti for små og mellomstore bedrifter slik at banker kan låne ut penger. Lånet må være nytt og bedriften må være levedyktig slik at den klarer seg når krisen er over. Snakk med banken din for mer informasjon om dine muligheter. Les mer om lånetiltaket.
 • Innovasjon Norge har redusert renten, og vil også tilby avdragsutsettelser og gjøre det enklere å utnytte tilskuddsordningene. Les mer om tiltakene hos Innovasjon Norge.
 • Regjeringen har foreslått flere låne- og tilskuddsordninger via Innovasjon Norge som skal hjelpe unge bedrifter, bedrifter i vekst og spesifikke bransjer. Les mer på regjeringen.no.
 • Myndighetene skal øke tilskuddet til bedriftsintern opplæring med 190 millioner kroner. Det skal hjelpe bedrifter å omstille seg og øke kompetansen under koronakrisen.
 • Hvis bedriften din kjøper maskiner, personbiler eller inventar i 2020, kan de avskrives med 30 prosent på skattemeldingen og næringsoppgaven du leverer neste år. Les mer om tiltaket.
 • Skatteetaten har bestemt at du nå ikke trenger å fakturere kunder hvis du kjører ut matvarer. Du kan ta betalt med en betalingsterminal, og registrere salget i kassesystemet i butikken. Les mer om uttalelsen.
 • Hvis bedriften din opplever likviditetsproblemer kan du søke om utsettelse på de fleste betalingsfrister. Les mer og søk om utsettelse.
 • Fra 10. juni til 31. desember 2020 reduseres forsinkelsessatsen fra 9,5 prosent til 6 prosent for de fleste skatter og avgifter. Du trenger ikke å søke om redusert sats.
 • Fra november 2020 til 28. februar 2021 kan bedrifter som har hatt et omsetningsfall på over 30 prosent søke om å få dekket inntil 70 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader. Hvor mye din bedrift kan få dekket, avhenger av hvor stor mye omsetningen har falt. Dette er en forlengelse av den tidligere kompensasjonsordningen, men nå er det Brønnøysundregistrene skal forvalte denne ordningen. Søknadsportalen åpner i januar 2021.

Og hvis du har ansatte:

 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Hvis bedriften dekker dager som staten egentlig har plikt til å dekke, har myndighetene nå utvidet fristen for å søke om tilbakebetaling fra 6 til 9 måneder.
 • Alle som blir permittert får full lønn i 20 dager. Arbeidsgiver trenger kun å utbetale de første 2 dagene, ikke 15 som er vanlig. Staten utbetaler de 18 resterende dagene. Hvis bedriften dekker dager som staten egentlig har plikt til å dekke, har myndighetene nå utvidet fristen for å søke om tilbakebetaling fra 6 til 9 måneder. Regjeringen har foreslått at dette tiltaket forlenges til 31. mars 2021. Les mer om tiltaket.
 • Ansatte kan få dagpenger under permittering når arbeidstiden er redusert med 40 prosent. Tidligere var kravet 50 prosent arbeidstidsreduksjon.
 • Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosent i mai og juni 2020, uansett hvilken sats bedriften din har. Du rapporterer arbeidsgiveravgift som normalt, men Skatteetaten vil sende deg betalingsinformasjon etter de nye satsene. Fra 4. termin (juli-august) betaler du den vanlige satsen.
 • Ventedagene før dagpengeutbetalingene starter når ansatte er permittert, oppheves. Dette betyr at dagpengene utbetales raskt, og inntektstapet blir redusert. 
 • Omsorgsdagene nullstilles 1. juli. Det vil si at ansatte får ny årskvote for resten av året. De med ordinær kvote på 10 dager får 10 nye. Bedriften må dekke 10 dager i løpet av året, de resterende dagene blir dekket av staten. Regjeringen har foreslått å forlenge tiltaket om omsorgspenger til 30. juni 2021 og at foreldre i tillegg får doble kvoter for omsorgsdager i 2021. Les mer om tiltaket.
 • Noen arbeidstakerorganisasjoner har nå inngått avtaler om ekstraordinære arbeidstidsordninger som følge av koronautbruddet. Du bør sjekke dette med organisasjonen som dekker bedriften din.
 • Hvis du tar permitterte ansatte tilbake i jobb i juli og august kan du i oktober 2020 søke om å få lønnstilskudd fra staten. De ansatte må ha vært permittert på grunn av koronaviruset. Les mer om tiltaket.
 • Permitteringsperioden utvides fra 26 til 52 uker. Les mer om tiltaket.

Tiltak for deg som driver aksjeselskap

 • Aksjeselskap som går med underskudd i 2020 kan få igjen penger på skatten i 2021. 
 • Eiere av bedrifter som går med underskudd kan få utsettelse av betaling av formueskatt. 
 • Staten vil gi lånegaranti for små og mellomstore bedrifter slik at banker kan låne ut penger. Lånet må være nytt og bedriften må være levedyktig slik at den klarer seg når krisen er over. Snakk med banken din for mer informasjon om dine muligheter.
 • For store bedrifter gjeninnføres statlige obligasjonslån via folketrygdfondet. Snakk med banken din for mer informasjon om dine muligheter.
 • Den lave MVA-satsen på 12 prosent reduseres til 6 prosent, med virkning 1. april 2020 til 31. desember 2020. Les mer om hvordan det løses i Conta.
 • Det er nå greit å holde styremøter og generalforsamlinger digitalt selv om ikke alle aksjonærene eller styremedlemmer er enige. Det er for å hindre spredning av koronaviruset og legge opp til at aksjeselskap kan ta hurtige beslutninger for å sikre bedriften.
 • Innovasjon Norge har redusert renten, og vil også tilby avdragsutsettelser og gjøre det enklere å utnytte tilskuddsordningene. Les mer om tiltakene hos Innovasjon Norge.
 • Regjeringen har foreslått flere låne- og tilskuddsordninger via Innovasjon Norge som skal hjelpe unge bedrifter, bedrifter i vekst og spesifikke bransjer. Les mer på regjeringen.no.
 • Myndighetene skal øke tilskuddet til bedriftsintern opplæring med 190 millioner kroner. Det skal hjelpe bedrifter å omstille seg og øke kompetansen nå under koronakrisen. Det er fylkeskommunene som har ansvar for å fordele tilskuddet.
 • Regjeringen har endret gjeldsforhandlingsreglene slik at færre bedrifter skal gå konkurs. Det gjelder bedrifter som er levedyktige, men som sliter som følge av koronaviruset. Les mer om tiltaket.
 • Hvis bedriften din kjøper maskiner, personbiler eller inventar i 2020, kan de avskrives med 30 prosent på skattemeldingen og næringsoppgaven du leverer neste år. Les mer om tiltaket.
 • Skatteetaten har bestemt at du nå ikke trenger å fakturere kunder hvis du kjører ut matvarer. Du kan ta betalt med en betalingsterminal, og registrere salget i kassesystemet i butikken. Les mer om uttalelsen.
 • Hvis bedriften din opplever likviditetsproblemer kan du søke om utsettelse på de fleste betalingsfrister. Les mer og søk om utsettelse.
 • Fra 10. juni til 31. desember 2020 reduseres forsinkelsessatsen fra 9,5 prosent til 6 prosent for de fleste skatter og avgifter. Du trenger ikke å søke om redusert sats.
 • Fra november 2020 til 28. februar 2021 kan bedrifter som har hatt et omsetningsfall på mer enn 30 prosent søke om å få dekket inntil 70 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader. Hvor mye din bedrift kan få dekket, avhenger av hvor stor mye omsetningen har falt. Dette er en forlengelse av den tidligere kompensasjonsordningen, men nå er det Brønnøysundregistrene skal forvalte denne ordningen. Søknadsportalen åpner i januar 2021.

Og hvis du har ansatte, inkludert deg selv:

 • Alle som blir permittert får full lønn i 20 dager. Arbeidsgiver trenger kun å utbetale de første 2 dagene, ikke 15 som er vanlig. Staten utbetaler de 18 resterende dagene. Hvis bedriften dekker dager som staten egentlig har plikt til å dekke, har myndighetene nå utvidet fristen for å søke om tilbakebetaling fra 6 til 9 måneder. Regjeringen har foreslått å forlenge dette tiltaket til 31. mars 2021. Les mer om tiltaket.
 • Ventedagene før dagpengeutbetalingene starter når du er permittert oppheves. Dette betyr at dagpengene utbetales raskt, og inntektstapet blir redusert. 
 • Du kan nå få dagpenger under permittering når arbeidstiden din er redusert med 40 prosent. Tidligere var kravet 50 prosent arbeidstidsreduksjon.
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Hvis bedriften dekker dager som staten egentlig har plikt til å dekke, har myndighetene nå utvidet fristen for å søke om tilbakebetaling fra 6 til 9 måneder. Regjeringen har foreslått å forlenge dette tiltaket til 31. mars 2021.
 • Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosent i mai og juni, uansett hvilken sats bedriften din har. Du rapporterer arbeidsgiveravgift som normalt, men Skatteetaten vil sende deg betalingsinformasjon etter de nye satsene. Fra 4. termin (juli-august) betaler du den vanlige satsen.
 • Omsorgsdagene nullstilles 1. juli. Det vil si at ansatte får ny årskvote for resten av året. De med ordinær kvote på 10 dager får 10 nye. Bedriften må dekke 10 dager i løpet av året, de resterende dagene blir dekket av staten. Regjeringen har foreslått å forlenge tiltaket om omsorgspenger til 30. juni 2021 og at foreldre i tillegg får doble kvoter for omsorgsdager i 2021. Les mer om tiltaket.
 • Noen arbeidstakerorganisasjoner har nå inngått avtaler om ekstraordinære arbeidstidsordninger som følge av koronautbruddet. Du bør sjekke dette med den organisasjonen som dekker bedriften din.
 • Hvis du tar permitterte ansatte tilbake i jobb i juli og august kan du i oktober 2020 søke om å få lønnstilskudd fra staten. De ansatte må ha vært permittert på grunn av koronaviruset. Les mer om tiltaket.
 • Permitteringsperioden utvides fra 26 til 52 uker. Les mer om tiltaket.

Du kan se en liste over alle tiltakene på regjeringen sine nettsider.

Se fristene for bedriften din og følg med på hva som blir endret.

Bransjespesifikke tiltak

Media

 • Kulturdepartementet og Medietilsynet vil ordne med dispensasjon slik at aviser som ikke når grensen for papirutgaver i år på grunn av koronaviruset, fortsatt får produksjonstilskudd neste år.
 • Medietilsynet vil være fleksible når det gjelder frister for både søknader og rapportering.

Les mer om tiltakene for mediabransjen.

Kunst og kultur

 • Regjeringen foreslår en kompensasjon til arrangementer som skulle blitt arrangert mellom 5. mars og 31. desember 2020, og som er avlyst på grunn av COVID-19. Ordningen gjelder publikumsåpne arrangementer av nasjonal eller regional verdi, og som hadde forventet å få minst 500 deltakere.
 • Regjeringen vil ikke kreve tilbake tilskudd for arrangementer og prosjekter som allerede er utbetalt. Les mer om tiltaket.
 • Regjeringen har kommet med en stor kompensasjonspakke til bedrifter, foreninger og enkeltpersoner innen kultur, frivillig arbeid og idrett. Denne ble forlenget til 31. august. Les mer om kompensasjonspakken.

Matforsyning

 • Reineiere som krysser grensen mellom Norge og Sverige blir ikke satt i karantene når de vender tilbake til Norge. De må likevel i karantene hvis de er mistenkt smittet eller har symptomer på smitte. Les mer om om tiltaket for reineiere.
 • Regjeringen vil gi 20 millioner i støtte til reineiere for å hjelpe de gjennom beitekrisen. Les mer om tiltaket.
 • Bearbeidingsplikten for norske torsketrålere er suspendert. Les mer om tiltaket for torsketrålere.
 • Avlingsskadeordningen vil nå omfatte grøntprodusenter som ikke klarer å høste avlinger i 2020 på grunn av manglende arbeidskraft. Les mer om tiltaket.
 • Fristene for å betale avgift for alkohol, alkoholfrie drikkevarer og drikkevareemballasje er utsatt fra 18. april og 18. mai til 18. juni 2020.

Offshore

 • Ansatte som jobber direkte med bore- og brønnoperasjoner, kan nå få utvidet oppholdsperioden offshore fra 21 til 28 dager. Les mer om tiltaket.

Skogbruk

 • De som driver med skogbruk får tilskudd fra myndighetene på inntil 2 kroner per skogplante i våren 2020. Les mer om tiltaket.
 • Statskog vil jobbe for å holde forsyningskjeden innen skogbruk åpen for små entreprenører. Les mer om tiltaket.

Permittering som følge av koronavirus

Under koronaviruset vil flere bedrifter kjenne på økonomiske utfordringer, og dette vil føre til en del permitteringer. Permittering vil si at man midlertidig blir tatt ut av arbeid. Arbeidsforholdet oppheves ikke, og arbeidsstansen er kun midlertidig. Det er kun ansatte som kan bli permitert, inkludert deg selv hvis du er ansatt i eget AS.

Man kan bli permittert fulltid, eller så kan man få delvis permittering ved at  man går ned i stillingsprosent. For å kunne permittere ansatte må det være saklig grunn som kan knyttes til bedriften. Dette kan være mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan kontrollere, og som regnes som midlertidige hindringer.

Hvis du er eneste eier og ansatt i bedriften din, og permitterer deg selv mer enn 80 prosent, kan det oppstå tvil om du faktisk kan drive bedriften videre. Om all aktivitet i firmaet opphører vil det fremstå som en avvikling av bedriften og ikke en midlertidig stans. I denne krisesituasjonen vil det nok likevel være lett å forklare en midlertidig full stans i bedriften ettersom mange blir pålagt å stenge.

Dagpenger når du er permittert

For å ha rett på dagpenger når du er permittert, må du være fast ansatt med fast arbeidstid. Du kan være ansatt i eget AS, men ikke i ENK, der regnes du ikke som ansatt.

Du kan få dagpenger fra NAV for permittering i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, regnet fra og med første virkedag etter lønnspliktdagene er over. 

Lønnspliktdagene er dagene arbeidsgiver må betale dagpenger før NAV tar over utbetalingen. Under koronapandemien er lønnspliktdagene endret fra 15 til 2 dager. 

Mandag 16. mars ble det bestemt at alle som blir permittert skal få tilsvarende full lønn de første 20 dagene av permitteringen. Etter 20 dager vil du få utbetalt opptil 62,4 prosent av den vanlige lønnen, og maksimalt 7 190 kroner per uke før skatt. 

Du kan bruke NAV sin dagpengekalkulator for å finne ut hvor mye du kan regne med å få i dagpenger hvis du er ansatt i eget AS.

Støtteordninger for enkeltpersonforetak

Hvis du driver et enkeltpersonforetak, mottar du ikke lønn og bedriften betaler ikke arbeidsgiveravgift. Du har derfor ikke rett på dagpenger.

Mandag 16. mars bestemte regjeringen at selvstendig næringsdrivende og frilansere også skal få pengestøtte i form av en midlertidig inntektssikring. Støtten tilsvarer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten din, opp til 6G, og du kan få støtte fra dag 17 etter du måtte stoppe driften eller opplevde tap i inntekt. Søk om støtte.

Har du nylig startet enkeltpersonforetaket ditt og hatt inntekt som arbeidstaker de siste 36 månedene, kan du ifølge NAV ha rett på dagpenger etter normale regler

Skulle du bli syk med COVID-19, får du utbetalt sykepenger fra og med dag 4.

Som selvstendig næringsdrivende har du i utgangspunktet rett på sykepenger fra 17. sykedag med 80 prosent dekning. Noen enkeltpersonforetak har tegnet forsikringer med egne regler for sykepenger.

Det er mulig å få en forsikring med NAV som korter perioden uten sykepenger, men du må ha vært forsikret i 4 uker før forsikringen trer i kraft.

Tiltak du selv kan gjøre når du driver ENK

For å bedre likviditeten til enkeltpersonforetaket ditt, kan du endre forskuddsskatten på skattekortet ditt.

Mange vil nok oppleve at totalinntekten i 2020 blir lavere enn forventet. Dette kan gi grunnlag for lavere skatt.

Myndighetene har sagt at de vil legge til rette for raskere behandling av endringer i forskuddsskatten, slik at du slipper å betale basert på gammelt beløp.

LES OGSÅ: Dette kan du gjøre hvis bedriften din er rammet av koronaviruset.

Støtteordninger for deg som driver AS

Hvis du er ansatt i ditt eget aksjeselskap regnes du ikke som selvstendig næringsdrivende, og har dermed rett på dagpenger fra staten ved permittering, på lik linje med alle andre arbeidstakere. 

Dette gjelder også når du er både eier og eneste ansatt i bedriften. Hvis det er tilfellet, må du både søke om dagpenger som ansatt, og dokumentere situasjonen i bedriften og grunnen til permitteringen som arbeidsgiver.

LES OGSÅ: Dette kan du gjøre hvis bedriften din er rammet av koronaviruset.

Støtteordninger for deg som må være hjemme med barn

Perioden arbeidsgiver betaler omsorgspenger er redusert til 3 dager, deretter blir dette betalt av staten. Det betyr at selvstendig næringsdrivende og frilansere også vil få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 4.

Bortsett fra det, er også antall dager med rett på omsorgspenger utvidet for både arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Du har nå rett på omsorgspenger i inntil 20 dager ut 2020 hvis du har barn under 12 år. I noen tilfeller kan du ha utvidet rett til omsorgspenger. For deg med utvidet frist, er antall dager også doblet.

Foreldre kan velge hvordan de fordeler omsorgsdagene mellom seg.

Regjeringen har foreslått at denne ordningen utvides til 30. juni 2021 og at foreldre skal få dobbelt med omsorgsdager også i 2021.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter