Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Er bedriften din rammet av koronaviruset? Dette har du rett på når du driver enkeltpersonforetak og AS

Utbruddet av viruset COVID-19 gjør at mange selvstendig næringsdrivende ikke har mulighet til å jobbe som normalt. Her får du oversikt over regjeringens økonomiske tiltakspakke, og hva du har rett på hvis koronaviruset rammer bedriften din.

Post-thumb
- 14 min lesing

Utbruddet av viruset COVID-19 gjør at mange selvstendig næringsdrivende ikke har mulighet til å jobbe som normalt. Her får du oversikt over regjeringens økonomiske tiltakspakke, og hva du har rett på hvis koronaviruset rammer bedriften din.

Sist oppdatert 1. april 2020.

Regjeringen har bestemt at restriksjonene som nå er satt i Norge opprettholdes til og med 13. april. Det vil påvirke mange norske bedrifter.

Denne saken oppdateres fortløpende når det kommer mer info fra myndighetene om tiltakene for næringslivet.

Dette bør du gjøre nå:

Se hva mer du kan gjøre hvis bedriften din er rammet.

Se fristene for bedriften din og hvordan de endrer seg.

Flere bedrifter har sett seg nødt til å stoppe driften eller å permittere ansatte som følge av koronaviruset. Regjeringen har innført strenge karanteneregler for de som har vært på reise, stengt alle skoler og barnehager midlertidig, og anbefaler alle som har muligheten til det til å ta hjemmekontor.

Dette har skapt store utfordringer for selvstendig næringsdrivende og små aksjeselskaper.

For hva har du egentlig rett på i en sånn unntakssituasjon?

Tiltak for deg som driver enkeltpersonforetak

 • Enkeltpersonforetak får utsatt den første fristen for betaling av forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai 2020. Hvis du betalte før fristen, kan du ta kontakt med ditt lokale skattekontor for å be om tilbakebetaling. Se listen over skattekontor.
 • Den andre fristen for betaling av forskuddsskatt utsettes fra 15. mai til 15. juli.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av inntekten de siste 3 årene. Summen er begrenset til 6G, altså litt under 600 000 kroner. Du kan få støtte fra og med dag 17 etter tap av inntekt. Kriteriene for hvem som kan få støtten er fortsatt uklare.
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal få utbetalt sykepenger fra og med 4. sykdomsdag, og omsorgspenger fra og med dag 4. Sykepenger og omsorgspenger vil ta utgangspunktet i 80 prosent av næringsinntekten.
 • Innbetaling av MVA med frist 14. april vil bli utsatt til 10. juni 2020. MVA-meldingen må fortsatt leveres som normalt.
 • Den lave momssatsen på 12 prosent reduseres til 6 prosent, med virkning 1. april 2020 til 31. oktober 2020. Les mer om hvordan det løses i Conta.
 • Staten vil gi lånegaranti for små og mellomstore bedrifter slik at banker kan låne ut penger. Lånet må være nytt og bedriften må være levedyktig slik at den klarer seg når krisen er over. Snakk med banken din for mer informasjon om dine muligheter. Les mer om lånetiltaket.
 • Oppstartslån i Innovasjon Norge vil øke fra maks 1,5 millioner kroner til 2 millioner, uten at bedrifter må stille med mer sikkerhet. Renten blir senket med 1 prosent for nye lavrisikolån og 1,25 prosent for nye risikolån fra 23. mars. Eksisterende lån får disse nye reduserte rentene fra 15. april. Innovasjon Norge vil også tilby avdragsutsettelse og skal gjøre det enklere å utnytte tilskuddsordingene. Les mer om tiltakene hos Innovasjon Norge.
 • Regjeringen har foreslått flere låne- og tilskuddsordninger via Innovasjons Norge som skal hjelpe unge bedrifter, bedrifter i vekst og spesifikke bransjer. Les mer om på regjeringen.no.
 • Regjeringen har foreslått å delvis dekke faste kostnader for bedrifter som sliter som følge av koronakrisen. Les mer på altinn.no.
 • Myndighetene skal øke tilskuddet til bedriftsintern opplæring med 50 millioner kroner. Det skal hjelpe bedrifter å omstille seg og øke kompetansen nå under koronakrisen. Det er fylkeskommunene som har ansvar for å fordele tilskuddet.
 • Myndighetene vil ikke kreve tvangsmulkt hvis bedrifter er for sent ute med å MVA-melding, A-melding eller skattemelding. Fristene er likevel ikke utsatt.
 • Regjeringen har foreslått kontantstøtte for bedrifter som har blitt pålagt å stenge som følge av koronaviruset. Det vil si at bedriftene kan søke om støtte til å dekke faste kostnader. Forslaget kan bli vedtatt fredag 3. april.

Og hvis du har ansatte:

 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Hvis bedriften dekker dager som staten egentlig har plikt til å dekke, har myndighetene nå utvidet fristen for å søke om tilbakebetaling fra 6 til 9 måneder. For å lette trykket på legekontorene er det ikke krav til legeerklæring for de 16 første dagene – det holder å legge frem egenmelding.
 • Arbeidsgivers lønnspliktperiode reduseres fra 15 til 2 dager ved permittering. For deg med ansatte, betyr det at NAV utbetaler penger til de ansatte fra dag 3 av permitteringen. Hvis bedriften dekker dager som staten egentlig har plikt til å dekke, har myndighetene nå utvidet fristen for å søke om tilbakebetaling fra 6 til 9 måneder.
 • Fristen for arbeidsgiveravgift 15. mai vil bli utsatt til 15. august 2020.
 • Partiene er enige om å senke arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng i to måneder. Dette er foreløpig kun en enighet, og er ikke vedtatt.
 • Alle som blir permittert får full lønn i 20 dager. Arbeidsgiver utbetaler de 2 første dagene, og staten de 18 resterende dagene. Hvis bedriften dekker dager som staten egentlig har plikt til å dekke, har myndighetene utvidet fristen for å søke om tilbakebetaling fra 6 til 9 måneder.
 • Ansatte kan få dagpenger under permittering når arbeidstiden er redusert med 40 prosent. Tidligere var kravet 50 prosent arbeidstidsreduksjon.
 • Ventedagene før dagpengeutbetalingene starter når ansatte er permittert oppheves. Dette betyr at dagpengene utbetales raskt, og inntektstapet blir redusert. 
 • Ansatte med barn har krav på en dobling av dager med omsorgspenger. Ordinær kvote på 10 dager utvides til 20, og utvidede kvoter dobles. Det gjelder ut 2020. Omsorgspenger blir utbetalt av arbeidsgiver de første 3 dagene, de resterende dagene blir utbetalt av staten.
 • Permitterte ansatte får nå dagpenger av NAV også i påsken. De trenger ikke å søke om det, men må levere meldekort som vanlig.
 • Noen arbeidstakerorganisasjoner har nå inngått avtaler om ekstraordinære arbeidstidsordninger som følge av koronautbruddet. Du bør sjekke dette med den organisasjonen som dekker bedriften din.

Tiltak for deg som driver aksjeselskap

 • Betalingsfristen for forskuddsskatt vil bli utsatt fra 15. april til 1. september 2020.
 • Aksjeselskap som går med underskudd i 2020 kan få igjen penger på skatten i 2021. 
 • Eiere av bedrifter som går med underskudd kan få utsettelse av betaling av formueskatt. 
 • Staten vil gi lånegaranti for små og mellomstore bedrifter slik at banker kan låne ut penger. Lånet må være nytt og bedriften må være levedyktig slik at den klarer seg når krisen er over. Snakk med banken din for mer informasjon om dine muligheter.
 • For store bedrifter gjeninnføres statlige obligasjonslån via folketrygdfondet. Snakk med banken din for mer informasjon om dine muligheter.
 • Innbetaling av MVA med frist 14. april vil bli utsatt til 10. juni 2020. MVA-meldingen må fortsatt leveres som normalt.
 • Den lave momssatsen på 12 prosent reduseres til 6 prosent, med virkning 1. april 2020 til 31. oktober 2020. Les mer om hvordan det løses i Conta.
 • Det er nå greit å holde styremøter og generalforsamlinger digitalt selv om ikke alle aksjonærene eller styremedlemmer er enige. Det er for å hindre spredning av koronaviruset og legge opp til at aksjeselskap kan ta hurtige beslutninger for å sikre bedriften.
 • Oppstartslån i Innovasjon Norge vil øke fra maks 1,5 millioner kroner til 2 millioner, uten at bedrifter må stille med mer sikkerhet. Renten blir senket med 1 prosent for nye lavrisikolån og 1,25 prosent for nye risikolån fra 23. mars. Eksisterende lån får disse nye reduserte rentene fra 15. april. Innovasjon Norge vil også tilby avdragsutsettelse og skal gjøre det enklere å utnytte tilskuddsordingene. Les mer om tiltakene hos Innovasjon Norge.
 • Regjeringen har foreslått flere låne- og tilskuddsordninger via Innovasjons Norge som skal hjelpe unge bedrifter, bedrifter i vekst og spesifikke bransjer. Les mer om på regjeringen.no.
 • Regjeringen har foreslått å delvis dekke faste kostnader for bedrifter som sliter som følge av koronakrisen. Les mer på altinn.no.
 • Myndighetene skal øke tilskuddet til bedriftsintern opplæring med 50 millioner kroner. Det skal hjelpe bedrifter å omstille seg og øke kompetansen nå under koronakrisen. Det er fylkeskommunene som har ansvar for å fordele tilskuddet.
 • Myndighetene vil ikke kreve tvangsmulkt hvis bedrifter er for sent ute med å MVA-melding, A-melding eller skattemelding. Fristene er likevel ikke utsatt.
 • Regjeringen har foreslått kontantstøtte for bedrifter som har blitt pålagt å stenge som følge av koronaviruset. Det vil si at bedriftene kan søke om støtte til å dekke faste kostnader. Forslaget kan bli vedtatt fredag 3. april.

Og hvis du har ansatte, inkludert deg selv:

 • Arbeidsgivers lønnspliktperiode reduseres fra 15 til 2 dager ved permittering. For deg med ansatte, betyr det at NAV utbetaler penger til de ansatte fra dag tre av permitteringen. Hvis bedriften dekker dager som staten egentlig har plikt til å dekke, har myndighetene nå utvidet fristen for å søke om tilbakebetaling fra 6 til 9 måneder.
 • Alle som blir permittert får full lønn i 20 dager. Arbeidsgiver utbetaler de 2 første dagene, før staten utbetaler de 18 resterende dagene. Hvis bedriften dekker dager som staten egentlig har plikt til å dekke, har myndighetene nå utvidet fristen for å søke om tilbakebetaling fra 6 til 9 måneder.
 • Ventedagene før dagpengeutbetalingene starter når du er permittert oppheves. Dette betyr at dagpengene utbetales raskt, og inntektstapet blir redusert. 
 • Du kan nå få dagpenger under permittering når arbeidstiden din er redusert med 40 prosent. Tidligere var kravet 50 prosent arbeidstidsreduksjon.
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. For å lette trykket på legekontorene er det ikke krav til legeerklæring for de 16 første dagene – det holder å legge frem egenmelding. Hvis bedriften dekker dager som staten egentlig har plikt til å dekke, har myndighetene nå utvidet fristen for å søke om tilbakebetaling fra 6 til 9 måneder.
 • Fristen for arbeidsgiveravgift 15. mai vil bli utsatt til 15. august 2020.
 • Partiene er enige om å senke arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng i to måneder. Dette er foreløpig kun en enighet, og er ikke vedtatt.
 • Ansatte med barn har krav på en dobling av dager med omsorgspenger. Ordinær kvote på 10 dager utvides til 20, og utvidede kvoter dobles. Det gjelder ut 2020. Omsorgspenger blir utbetalt av arbeidsgiver de første 3 dagene, de resterende dagene blir utbetalt av staten.
 • Permitterte ansatte får nå dagpenger av NAV også i påsken. Du eller andre ansatte trenger ikke å søke om det, men må levere meldekort som vanlig.
 • Noen arbeidstakerorganisasjoner har nå inngått avtaler om ekstraordinære arbeidstidsordninger som følge av koronautbruddet. Du bør sjekke dette med den organisasjonen som dekker bedriften din.

Mange av tiltakene er allerede satt i gang, mens andre er enda ikke helt på plass. Du kan se alle tiltakene på regjeringen sine nettsider.

Se fristene for bedriften din og følg med på hva som blir endret.

Bransjespesifikke tiltak

Media

 • Produksjonstilskudd til aviser og tilskudd til samiske aviser ble utbetalt fra myndighetene i uke 12 i stedet for i april. 
 • Kulturdepartementet og Medietilsynet vil ordne med dispensasjon slik at aviser som ikke når grensen for papirutgaver i år på grunn av koronaviruset, fortsatt får produksjonstilskudd neste år.
 • Lokalkringkastere som får støtte vil få 75 prosent utbetalt i stedet for 50 prosent under den første utbetalingen.
 • Medietilsynet vil være fleksible når det gjelder frister for både søknader og rapportering.

Les mer tiltakene for mediabransjen.

Kunst og kultur

 • Regjeringen vil ikke kreve tilbake tilskudd for arrangementer og prosjekter som allerede er utbetalt. Les mer om tiltaket.
 • Regjeringen har kommet med en stor kompensasjonspakke til bedrifter, foreninger og enkeltpersoner innen kultur, frivillig arbeid og idrett. Det vil i første omgang brukes til å dekke arrangementer som skulle gått av stabelen mellom 5. mars og 30 april. Les mer om kompensasjonspakken.

Matforsyning

Offshore

 • Ansatte som jobber direkte med bore- og brønnoperasjoner, kan nå få utvidet oppholdsperioden offshore fra 21 til 28 dager. Les mer om tiltaket.

Skogbruk

 • De som driver med skogbruk får tilskudd fra myndighetene på inntil 2 kroner per skogplante i våren 2020. Les mer om tiltaket.
 • Statskog vil jobbe for å holde forsyningskjeden innen skogbruk åpen for små entreprenører. Les mer om tiltaket.

Permittering som følge av koronavirus

Under koronaviruset vil flere bedrifter kjenne på økonomiske utfordringer, og dette vil føre til en del permitteringer. Permittering vil si at man midlertidig blir tatt ut av arbeid. Arbeidsforholdet oppheves ikke, og arbeidsstansen er kun midlertidig. Du kan kun bli permittert hvis du er ansatt. 

Man kan bli permittert fulltid, eller så kan man få delvis permittering ved at  man går ned i stillingsprosent. For å kunne permittere må det være saklig grunn som kan knyttes til bedriften. Dette kan være mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan kontrollere, og som regnes som midlertidige hindringer.

Hvis du er eneste eier og ansatt i bedriften din, og permitterer deg selv mer enn 80 prosent, kan det oppstå tvil om du faktisk kan drive bedriften videre. Om all aktivitet i firmaet opphører vil det fremstå som en avvikling av bedriften og ikke en midlertidig stans. I denne krisesituasjonen vil det nok likevel være lett å forklare en midlertidig full stans i bedriften ettersom at mange blir pålagt det.

Dagpenger når du er permittert

For å ha rett på dagpenger når du er permittert, må du være fast ansatt med fast arbeidstid. Du kan få dagpenger fra NAV for permittering i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, regnet fra og med første virkedag etter lønnspliktdagene er over. 

Lønnspliktdagene er dagene arbeidsgiveren din må betale dagpenger før NAV tar over utbetalingen. Under koronapandemien er lønnspliktdagene endret fra 15 til 2 dager. 

Mandag 16. mars ble det bestemt at alle som blir permittert skal få tilsvarende full lønn de første 20 dagene av permitteringen. Etter 20 dager vil du få utbetalt opptil 62,4 prosent av din vanlige lønn, og maksimalt 7 190 kroner per uke før skatt. 

Du kan bruke NAV sin dagpengekalkulator for å finne ut hvor mye du kan regne med å få i dagpenger. 

Støtteordninger for enkeltpersonforetak

Hvis du driver et enkeltpersonforetak, mottar du verken lønn og bedriften betaler ikke arbeidsgiveravgift. Du har derfor til vanlig ikke rett på dagpenger.

Mandag 16. mars bestemte regjeringen at selvstendig næringsdrivende og frilansere også skal få pengestøtte i form av en midlertidig inntektssikring. Støtten tilsvarer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten din de siste tre årene, og du kan få støtte fra dag 17 etter du måtte stoppe driften eller opplevde tap i inntekt. Det er fortsatt uklart hvilke kriterier som gjelder for å kunne få denne støtten.

Har du nylig startet enkeltpersonforetaket ditt og hatt inntekt som arbeidstaker de siste 36 månedene, kan du ifølge NAV ha rett på dagpenger etter normale regler

Skulle du bli syk med COVID-19, får du utbetalt sykepenger fra og med dag fire.

Som selvstendig næringsdrivende har du i utgangspunktet rett på sykepenger fra 17. sykedag med 80 prosent dekning. Noen enkeltpersonforetak har forsikringer med egne regler for sykepenger.Det er mulig å få en forsikring med NAV som korter perioden uten sykepenger, men du må ha vært forsikret i fire uker før forsikringens egne regler trer i kraft.

Tiltak du selv kan gjøre når du driver ENK

For å bedre likviditeten til enkeltpersonforetaket ditt, kan du vurdere å søke om endret forskuddsskatt. Dette kan du søke om på skatteetaten sine sider, samme sted som du søker om endret skattekort. 

Mange vil nok oppleve at totalinntekten i 2020 blir lavere enn forventet. Dette kan gi grunnlag for lavere skatt.

Myndighetene har sagt at de vil legge til rette for raskere behandling av endringer i forskuddsskatten, slik at du slipper å betale den første fristen basert på gammelt beløp.

Husk også at fristen for første betaling av forskuddsskatt er blitt utsatt fra 15. mars til 1. mai 2020. Hvis du betalte før fristen, kan du ta kontakt med ditt lokale skattekontor for å be om tilbakebetaling.

LES OGSÅ: Dette kan du gjøre hvis bedriften din er rammet av koronaviruset.

Støtteordninger for deg som driver AS

Hvis du er ansatt i ditt eget aksjeselskap regnes du ikke som selvstendig næringsdrivende, og har dermed rett på dagpenger fra staten ved permittering, på lik linje med alle andre arbeidstakere. 

Dette gjelder også når du er både eier og eneste ansatt i bedriften. Hvis det er tilfellet, må du både søke om dagpenger som ansatt, og dokumentere situasjonen i bedriften og grunnen til permitteringen som arbeidsgiver.

LES OGSÅ: Dette kan du gjøre hvis bedriften din er rammet av koronaviruset.

Støtteordninger for deg som må være hjemme med barn

Perioden arbeidsgiver betaler omsorgspenger er redusert til tre dager, deretter blir dette betalt av staten. Det betyr at selvstendig næringsdrivende og frilansere også vil få utbetalt omsorgspenger fra og med dag tre.

Bortsett fra det, er også antall dager med rett på omsorgspenger utvidet for både arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Du har nå rett på omsorgspenger i inntil 20 dager ut 2020 hvis du har barn under 12 år. I noen tilfeller kan du ha utvidet rett til omsorgspenger. For deg med utvidet frist, er den også doblet.

Foreldre kan velge hvordan de fordeler omsorgsdagene mellom seg.

Prøv Conta gratis nå, uten forpliktelser