Hva er inntektskontoer?

Når du fører regnskap registrerer du alle transaksjoner i firmaet på ulike kontoer. Inntekt føres som regel på kontoer som begynner på 3, inntektskontoer. 

Post-thumb

Når du fører regnskap registrerer du alle transaksjoner i firmaet på ulike kontoer. Inntekt føres som regel på kontoer som begynner på 3, inntektskontoer. 

inntektskontoer

I kontoplaner som følger SAF-T standarden (som er obligatorisk å bruke i Norge) hører salgsinntekter hjemme i kontoklasse 3, for eksempel konto 3000 som er vanlig å bruke for salg med 25 prosent MVA. 

Les grunnleggende om bokføring her.

Inntektskontoer for MVA-pliktig omsetning

Merverdiavgiftsregistrerte bedrifter skal fakturere med MVA (med mindre de fakturerer for noe som skal være uten), og bruke regnskapskontoene for avgiftspliktig omsetning når de registrerer salg i regnskapet. 

Kontoene som brukes i regnskapet for MVA-pliktig omsetning er 3000, 3010, 3020 og 3030. 

Enkelte bransjer og yrker må å dele opp inntekten, for eksempel frisører som leverer både tjenester og selger produkter. Restauranter må også skille mellom salg av mat, mineralvann, kaffe, te, brennevin, øl og så videre. De må i tillegg ha kassasystemer som håndterer dette.

Inntektskontoer som ikke er fra salg av varer

Ikke all inntekt er fra omsetning av varer og tjenester, og da skal disse kontogruppene brukes:

34 – Tilskudd

Dette kan for eksempel være støtte fra Innovasjon Norge eller andre støtteordninger.

36 – Leieinntekt

Inntekter fra utleie av lokaler.

37 – Provisjon

Provisjon fra salg.

38 – Salg av anleggsmiddel

Når bedriften selger ting som ikke er varer for videresalg, for eksempel en brukt PC.

39 – Andre inntekter

Her hører for eksempel purregebyrer hjemme.

Slik registreres inntekt i regnskapet

Et salg vil registreres på minimum 4 steder i regnskapet.

Selger du en vare for 1000 kroner pluss 25 prosent MVA, totalt 1250 kroner, blir det registrert slik:

+ 1250 kroner på konto 1500 kundefordringer, det vil si det kunden skylder deg 

– 1250 kroner på konto 3000 avgiftspliktig salg med tilhørende riktig MVA-kode

Så, når du får betalt, må du føre:

+ 1250 kroner (altså betaling inn) på bankkonto, som oftest regnskapskonto 1920

– 1250 på konto 1500 kundefordring, altså vil ikke kunden lenger skylde deg penger

Ved å bruke et regnskapsprogram som Conta trenger du ikke tenke på selve bokføringen av MVA, det gjøres automatisk når du bruker riktig inntektskonto og MVA-kode. Du kan forøvrig se inntekter og utgifter ved å gå til RAPPORTER og så RESULTAT.


Prøv Conta gratis

LES OGSÅ: Slik kommer du i gang med å føre regnskap selv

Inntektskontoer for omsetning uten MVA

Noen typer omsetning er enten fritatt eller unntatt for MVA, og skal registreres på henholdsvis 3100 og 3200.

Forskjellen på fritak og unntak fra MVA er ikke umiddelbart lett å forstå.

Når omsetningen er unntatt fra avgiftsplikten, betyr det at den rett og slett ikke omfattes av merverdiavgiftsloven. Eksempler på dette er helsetjenester, undervisning og enkelte kulturbegivenheter. 

Fritak fra MVA er et politisk virkemiddel for å gi enkelte bransjer, lag og organisasjoner en økonomisk fordel ved å gi dem fradragsrett, samtidig som de kan slippe å kreve inn MVA fra sluttkundene. Dette gjelder blant annet bøker og presse.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!