Kontoplan for landbruk

Mange lurer på hvilke kontoer som kan brukes i Conta for landbruksregnskap. Har du byttet regnskapsprogram og usikker på kontovalg? Her er det du trenger å vite.

Post-thumb

Mange lurer på hvilke kontoer som kan brukes i Conta for landbruksregnskap. Har du byttet regnskapsprogram og usikker på kontovalg? Her er det du trenger å vite.

Hva er en kontoplan?

Kontoplan er en oversikt over alle kontoene som brukes i regnskapet ditt. Det kan finnes flere hundre kontoer i en kontoplan, men flertallet av bokføringene rettes som regel kun mot noen få av disse kontoene. Kontoplanen legger føringer for hvilke regnskapskontoer du skal bruke, hva de skal brukes til og når du skal bruke dem.

Les mer om kontoplan her.

Kontoplan for landbruk

Driver du for deg selv innen landbruk, må du forholde deg til ulike kontoer. For landbruk er det ikke et eget krav til kontoplan, og du kan bruke standard kontoplan som finnes i Conta. Likevel blir det mye enklere for deg å rapportere i næringsspesifikasjonen dersom du bruker egne, faste kontoer.  

Før måtte du som driver med landbruk være mer detaljert i regnskapet ditt, men nå har den nye næringsspesifikasjonen gjort det enklere. Du trenger ikke lenger å være så spesifikk i næringsspesifikasjonen, og det blir enklere å holde styr på landbruksregnskapet fremover.

Landbruksfradrag kommer i den private skattemeldingen, og ikke i næringsspesifikasjonen.

Næringsspesifikasjon

Næringsspesifikasjon er en del av den nye skattemeldingen for næringsdrivende. Alle enkeltpersonforetak må bruke den nye næringsspesifikasjonen fra 2023, mens aksjeselskap må bruke den fra 2024. Les mer om næringsspesifikasjon her.

Har du flere næringer bør du føre avdelingsregnskap. Da kan du knytte bokføringen av inntekter og utgifter til den avdelingen den hører til, og se hvordan avdelingene gjør det økonomisk. 

Hvordan finne riktig konto i Conta

Kontoplanen i Conta er ganske enkel å forstå, og den fungerer godt for alle næringer. I et regnskapsprogram som er spesielt tilpasset landbruk, er kontoene tilpasset landbruksvirksomhet. Mange tror at det derfor er nødvendig å ha skreddersydde kontoer for landbruk, men det er faktisk ikke nødvendig.

Hvis du ønsker å kategorisere ulike inntekter og/eller opprette kontoer med spesifikke navn for landbruksformål, kan du opprette bestemte regnskapskontoer.

I Conta kan du  for eksempel bruke disse kontoene:
1401 Selvproduserte varer benyttet i egen produksjon i jordbruk
3650 Leieinntekt av rettigheter jakt og fiske

Står du fast på hvilken konto du skal bruke i regnskapet? Kontohjelpen vår guider deg godt på veien. Prøv Conta sin gratis kontohjelp →

Tømmerkonto

Om du driver med skogbruk og har tømmerkonto, finnes det en del egne kontoer i regnskapet. Conta har dessverre ikke støtte for dette i vår næringsspesifikasjon, men du kan enkelt finne kontoene du trenger og føre regnskapet i Conta om du ønsker det.

Uttak av landbruksprodukt

Merverdiavgiftsloven sier at du ikke skal betale merverdiavgift ved uttak av produkter fra eget fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer. Dette gjelder til bruk i privat eller fôr, og landbruksprodukt til privat bruk er altså fritatt for merverdiavgift. Dette kan gjelde produkter som for eksempel melk, kjøtt, egg og ull.

I Conta er det enkelt å føre dette i regnskapet. Bokfør på konto 3160 med MVA-kode 5 uttak.

Formuesverdi på husdyr (buskap)

Lurer du på hvor du skal føre hesten eller grisen din? Eller hvor mye husdyret skal føres som? Formuesverdien per dyr blir publisert av Skatteetaten på høsten. Disse verdiene skal da gjelde som varelagerverdi i skatteoppgjøret ditt. 

Om du har kostnader til kjøp av dyr, så bokføres dette på en kostnadskonto som begynner på 4. Når du skal bokføre verdien på dyrene ved årsskifte bokføres det som en type varelager.

Om verdien på dyrene har økt fra i fjor, bokføres det slik:
Debet 1450 Buskap
Kredit 4590 Endring verdi dyr 

Dersom verdien er lavere enn i fjor, føres endringen motsatt. 

Konto fra tidligere regnskapsprogram som ikke finnes i Conta

Har du byttet til Conta fra et annet regnskapsprogram? I utgangspunktet skal du ikke bytte kontoer, men du kan beholde kontoene fra det forrige systemet når du skal legge inn inngående balanse. Nedenfor finner du en liten oversikt over vanlige kontoer:

Regnskapsprogram for landbruk

Vi kan ikke styre nedbør eller solskinn, men vi kan i det minste hjelpe deg med regnskapsføring for landbruk! Med Conta sparer du både tid og penger på landbruksregnskap – enten du gjør det selv eller får hjelp av en regnskapsfører.


 

Prøv gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!