Kontoplan: Hva det er og hvordan du bruker den (2024)

Når du fører regnskap, skal alle kjøp og salg i bedriften registreres på en konto. Rammeverket som omfatter disse kontoene omtales ofte som kontoplanen. I denne artikkelen finner du alt du trenger å vite om kontoplaner.

Post-thumb

Når du fører regnskap, skal alle kjøp og salg i bedriften registreres på en konto. Rammeverket som omfatter disse kontoene omtales ofte som kontoplanen. I denne artikkelen finner du alt du trenger å vite om kontoplaner.

bytte til conta sitt regnskapsprogram

Når bedriften gjennomfører økonomiske transaksjoner, blir beløpene bokført på en konto. Hvis det, for eksempel, er snakk om en salgstransaksjon, skal beløpet bokføres på en av kontoene i 3000-serien.

Det et kontoplanen legger føringer for hvilke regnskapskontoer du skal bruke, hva de skal brukes til og når du skal bruke dem.

I denne artikkelen vil vi fortelle deg alt du trenger å vite om kontoplaner: Fra hva de er og hvordan de brukes, til hvilke endringer som er tillatt og hvordan du endrer kontoplanen din.


Kontoplan: Definisjon og bruksområde

En kontoplan er en grunnkontoramme for regnskapskontoene som brukes i bedriften.

I Norge bruker de fleste bedrifter Norsk Standard Kontoplan NS 4102. Denne standarden er utarbeidet for å sikre at alle virksomheter fører regnskap på samme måte, rapporterer på lik måte og gir grunnlag for sammenligning.

Trenger du hjelp med å velge riktig regnskapskonto?


I Conta sin splitter nye gratistjeneste Kontohjelp er det superenkelt å finne riktig regnskapskonto: Søk på det du har kjøpt, som «drill» eller «drivstoff», og få kontoanbefalinger umiddelbart.


I tillegg til å hjelpe deg å velge riktig konto, gir Kontohjelp deg gode beskrivelser på hvordan de ulike kontoene i regnskapet skal brukes. Du får blant annet praktiske eksempler til hvilke kostnader du kan (og ikke kan) føre mot hver enkelt konto.

 

Prøv Kontohjelp – det er gratis!


Struktur og oppbygning

Norsk standard kontoplan omfatter en omfattende liste av kontonumre som er organisert i et hierarkisk system med åtte ulike kontoklasser.

Det første sifferet i hver konto gir informasjon om hvilken type transaksjon den representerer.

Innenfor hver hovedkategori (kontoklasse) finnes det underkategorier som spesifiserer transaksjonen ytterligere (kontogruppe og kontokode). Ved å velge riktig underkategori blir det tydelig hva pengene faktisk har blitt brukt til i transaksjonen.

Kontoklasser

I Norsk Standard Kontoplan har vi 8 kontoklasser som skiller på eiendeler og gjeld, inntektskontoer og kostnadskontoer.

Balanseregnskapet:

Kontoklasse 1 til 2 utgjør balansen i regnskapet med eiendeler, egenkapital og gjeld.

 • 1000-1999 Eiendeler: Regnskapskontoene i denne kontoklassen brukes til å registrere anleggsmidler, kortsiktige fordringer, bankinnskudd og kontanter.
 • 2000-2999 Egenkapital og gjeld: Her er alle kontoene knyttet til egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld samlet.

Resultatregnskapet:

Kontoklasse 3 til 8 utgjør resultatregnskapet og viser virksomhetens inntekter og kostnader. 

 • 3000-3999 Inntekter: Dette er kontoene som brukes utelukkende for inntektsregistrering, for eksempel salg av varer eller tjenester.
 • 4000-4999 Varekostnader: Brukes typisk for kostnader knyttet til varer som skal selges videre.
 • 5000-5999 Lønnskostnader: Registrerer kostnader knyttet til ansattes lønn.
 • 6000-6999 Driftskostnader: Håndterer utgifter for kontorutstyr, forbruksvarer og generelle driftskostnader.
 • 7000-7999 Andre driftskostnader: En kategori for diverse øvrige utgifter.
 • 8000-8999 Finansinntekter og -kostnader: Brukes for å bokføre renteinntekter og -kostnader.


Hvorfor er kontoplanen viktig?

Bruken av en standardisert kontoplan gir flere betydningsfulle fordeler for bedrifter og samfunnet som helhet:

 • Den største fordelen med en standard kontoplan er effektivitetsgevinstene det gir. Når alle norske selskaper følger samme rammeverk, blir det enklere å sammenligne og forstå regnskapene. Dette bidrar til et mer effektivt næringsliv, da det forenkler kommunikasjonen mellom bedrifter, myndigheter og andre interesserte.
 • Ved å bruke en forhåndsbestemt kontoplan slipper bedrifter også å bruke tid på å utvikle sin egen, skreddersydde kontoplan fra bunnen av. Dette sparer tid og ressurser som kan benyttes på andre viktige forretningsaktiviteter.
 • En annen fordel er at en felles kontoplan gjør regnskapet mer tilgjengelig og forståelig for ulike brukere, inkludert banker, ansatte, revisorer, media og eiere. Dette forenkler analysen av bedriftens økonomiske helse og trender, noe som er avgjørende for beslutningstaking og investeringer.


Slik bruker du kontoplanen

Den enkleste måten å finne ut hvilken regnskapskonto du skal bruke er å laste opp kvitteringen eller fakturaen for kjøpet i Conta og velge kostnadskontoen som systemet automatisk anbefaler.

Alternativt kan du dra nytte av vår splitter nye gratistjeneste Kontohjelp som bruker avansert AI-teknologi for å gi deg automatiske anbefalinger basert på en grundig analyse av dine kvitteringer. Dette reduserer tidsbruk og sjansen for feil i regnskapet, samtidig som det gir forklaringer og eksempler på hvordan ulike regnskapskontoer skal brukes.

Se også: Slik velger du riktig inntektskonto når du fører regnskap

Eller: Hva er en kostnadskonto i regnskapet?Endringer og tilpasninger, er det lov?

Selv om grunnstrukturen i kontoplanen ikke bør endres, er det fullt akseptabelt å tilpasse den ved å opprette egne kontoer.

Restauranter er ofte kjent for å lage skreddersydde inntekts- og varekostnadskontoer for ulike varegrupper, som mat, øl, kaffe og vin. Dette gjør dem for å enklere kunne følge med på salgsutvikling og lønnsomheten for hver varegruppe.

Hvis din bedrift har flere bankkontoer, bør disse også registreres som egne kontoer.

I Conta har du muligheten til å opprette nye regnskapskontoer ved å gå til INNSTILLINGER > REGNSKAP > KONTOPLAN. Når du klikker på «Vis alle tilgjengelige kontoer», vil systemet automatisk presentere en liste over kontoer som du kan opprette.Andre relevante ressurser

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!