Snarveier

Hva er næringsspesifikasjon?

Næringsspesifikasjon er en del av den nye skattemeldingen for næringsdrivende. Alle enkeltpersonforetak må bruke den nye næringsspesifikasjonen fra 2023, mens aksjeselskap må bruke den fra 2024.

Post-thumb
- 11 min lesing

Næringsspesifikasjon er en del av den nye skattemeldingen for næringsdrivende. Alle enkeltpersonforetak må bruke den nye næringsspesifikasjonen fra 2023, mens aksjeselskap må bruke den fra 2024.

naeringsspesifikasjon

Fra 2024 skal alle skattepliktige levere en ny løsning for skattemelding. 

I stedet for næringsoppgaven og RF-skjemaene, skal næringsdrivende levere en næringsspesifikasjon. 

Hvorfor kommer det ny skattemelding?

Skatteetaten lanserer ny skattemelding og næringsspesifikasjon for å gjøre det enklere for deg som driver bedrift.

Når du dropper RF-skjemaet og leverer én spesifikasjon, er det lettere å gjøre det rett. Alt fylles ut i samme skjema. Tidligere var mange av skjemaene bare aktuelle for noen bedrifter, mens i den nye næringsspesifikasjonen får du kun opp det som er aktuelt for bedriften din.

I tillegg til at det blir enklere å levere, har Skatteetaten forenklet selve innholdet i skattemeldingen. All overflødig informasjon er fjernet, og bedrifter slipper å fylle ut samme informasjon i flere skjemaer.

For enkeltpersonforetak vil skatteoppgjøret komme tidligere, og en del ENK kan nok forvente at skatteoppgjøret dukker opp allerede før sommeren.

Slik bokfører du skatteoppgjør

Regnskapsklinikken

Hvem skal levere ny skattemelding og næringsspesifikasjon?

Alle enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding og næringsspesifikasjon i 2024. Den gjelder for regnskapsåret 2023. 

Lever næringsspesifikasjonen for enkeltpersonforetak direkte fra Conta →.

Aksjeselskap kan levere årsoppgjøret fra Conta. Årsoppgjøret blir kontrollert mot Skatteetaten før innsending.

Lever årsoppgjøret for aksjekeselskap fra Conta →.

Når kan jeg levere skattemelding i 2024?

Levering av skattemelding for aksjeselskap åpner 8. februar 2024. Det betyr at aksjeselskap kan logge inn i regnskapssystemet eller årsoppgjørsprogrammet sitt og sende inn næringsspesifikasjonen fra 8. februar. 

Når du har fått skattemeldingen din, kan du ferdigstille næringsspesifikasjon i regnskapssystemet og sende den til Altinn. I Altinn knyttes skattemeldingen og næringsspesifikasjonen til enkeltpersonforetak sammen.

Alle bedrifter kan starte å gjøre klar næringsspesifikasjonen før det åpner for innsending, men det er ikke mulig å levere før Skatteetaten åpner for det. 

Anbefaler å levere næringsspesifikasjon fra regnskapsprogram

Når den gamle skattemeldingen utgår i 2024, vil aksjeselskap kun kunne levere skattemelding og næringsspesifikasjon gjennom et regnskapsprogram eller årsoppgjørsprogram. De vil ikke lenger kunne bruke løsningen på skatteetaten.no.

Skatteetaten anbefaler også at enkeltpersonforetak leverer næringsspesifikasjonen fra regnskapssystemet sitt. 

Informasjonen hentes direkte fra regnskapet ditt, du slipper mye manuell utfylling og sjansen er større for at næringsspesifikasjonen blir riktig. 

Slik leverer ENK næringsspesifikasjon fra Conta

Næringsspesifikasjon for enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak skal levere næringsspesifikasjon sammen med den private skattemeldingen. Fra 2023 skal alle ENK bruke den nye løsningen.

Næringsspesifikasjonen kan leveres fra regnskapsprogrammet til Conta. Gjør denne helt ferdig før du går videre til den private skattemeldingen.

Se gratis webinar om næringsspesifikasjon for ENK:

Næringsspesifikasjonen blir sendt til Altinn, der du kan logge inn og gjøre personlige justeringer i den private skattemeldingen din. 

Slik bør du levere:


1. Næringsspesifikasjon


Start med å fylle ut, dobbeltsjekke og levere næringsspesifikasjonen fra regnskapssystemet ditt. 


Du kan starte med dette allerede før du har mottatt skattemeldingen. 


Når du leverer næringsspesifikasjon fra regnskapsprogrammet ditt, skal du ikke gjøre endringer i næringsspesifikasjon når du har logget inn på skatteetaten.no. Her skal du kun gjøre endringer på skattemeldingen.


Skal du gjøre endringer i næringsspesifikasjonen, må du gå tilbake til Conta og sende inn på nytt. 


2. Skattemelding


Når du er helt ferdig med næringsspesifikasjonen, sjekker du over og eventuelt oppdaterer skattemeldingen. Denne inneholder informasjon om de private skatteforholdene dine.

Skattemelding for enkeltpersonforetak blir fra tilgjengelig fra midten av mars 2024.

Fristen for å levere er 31. mai 2024. 

Innhold i næringsspesifikasjon for ENK

Næringsspesifikasjonen for enkeltpersonforetak inneholder disse temaene:

 • Resultat
 • Balanse
 • Spesifikasjon av anleggsmiddel
 • Spesifikasjon av omløpsmiddel
 • Beregning av næringsinntekt
 • Personinntekt fra ENK
 • Forskjeller på skattemessige og regnskapsmessige verdier
 • Avstemming av egenkapital
 • Andre forhold
 • Eiendeler og gjeld
 • Skogdrift (finnes ikke i Conta)

Dette skal du fylle ut i de forskjellige temaene i næringsspesifikasjonen: 

1. Resultat

Resultatet viser en oversikt over inntekt, kostnader og resultat. All denne informasjonen hentes fra regnskapet. 

Hvis du ser noe som ikke stemmer, må du endre det i regnskapet ditt og komme tilbake hit etterpå.

Slik retter du feil i regnskapet

2. Balanse

I balanserapporten ser du en oversikt over eiendeler, egenkapital og gjeld. Også her henter Conta informasjon fra regnskapet ditt automatisk. 

3. Spesifikasjon av anleggsmidler

Se over anleggsmidlene dine og legg til eventuelle endringer. Temaet inneholder informasjon om anleggsmidler, gevinst- og tapskonto og bruk av bil i bedriften. 

Hvis selskapet ditt har anleggsmidler, må du gå inn på hver anleggsmiddelskonto som viser i listen i denne rapporten. Der må du først velge type endringer som har skjedd på kontoen gjennom året, og så vil systemet hjelpe deg med å beregne riktig avskrivning og bokføre denne. 

Gevinst og tapskonto brukes hvis du har solgt skip, fly, kraftverk, bygg og næringseiendom med gevinst eller tap for å fordele dette over flere år. 

Enkeltpersonforetak som eier eller leier bil til bruk i næringsvirksomheten skal også legge inn informasjon om bruk av bilen i denne delen av næringsspesifikasjonen.

4. Spesifikasjon av omløpsmiddel

I spesifikasjonen av omløpsmidlene, ser du en oversikt over kundereskontro (utestående betalinger fra kunder) og varelageret ditt. 

Varelageret blir spesifisert i grupper basert på hvilke kontoer for varelager du har brukt. Ønsker du å endre det, må du endre kontobruk i regnskapet ditt. 

Det er også noen typer varelager det ikke er standardkonto for, og som du legger inn under «andre typer varer». Dette gjelder buskap, selvproduserte varer og rein, pelsdyr og pelsdyrskinn.

Hvis du ikke har et varelager, vil deler av rapporten være tom. 

5. Beregning av næringsinntekt

I dette temaet finner du beregningen av næringsinntekten i enkeltpersonforetaket ditt. 

Her må du, hvis du ikke har gjort det tidligere år, legge inn hvilken type næring du driver (de fleste skal velge «annen næring»), en kort beskrivelse av hva du driver med (gjerne bare et ord) og velge kommunen du driver næringsvirksomheten din i. 

Hvis du skal dele inntekten med en ektefelle, kan du gjøre det i denne delen av næringsspesifikasjonen.

6. Personinntekt fra ENK

I skjema for personinntekt er det også mulighet for å justere personinntekt om du har noe som skal fylles inn her. De fleste skal ikke gjøre noen endringer her.

Du kan også her fordele inntekten med ektefelle (pass på at fordelingen er lik som i beregningen av næringsinntekten) og du kan trekke fra negativ personinntekt fra tidligere år.

Om dette er første året du bruker Conta, må du kanskje legge inn verdier for eiendeler og gjeld fra i fjor for å få beregnet skjermingsfradrag.

Skjermingsfradrag er et skattefradrag som du kan få basert på hvor mye du har investert i virksomheten din. 

7. Forskjell mellom regnskaps- og skattemessige verdier

De fleste enkeltpersonforetak har ikke forskjell på skattemessige og regnskapsmessige verdier. Du skal kun ha verdier i dette temaet hvis ENKet ditt er regnskapspliktig og skal levere årsregnskap

Fordi dette ikke er aktuelt for mange enkeltpersonforetak, har vi ikke tilrettelagt for dette i Conta. Du kan dermed bare bruke næringsspesifikasjon i Conta hvis du ikke har slike forskjeller eller er pliktig til å levere årsregnskap.

8. Avstemming av egenkapital

Egenkapital er verdier i selskapet. Det kan være alt fra startkapital til penger du har tjent eller reinvestert i selskapet. I dette temaet ser du over at alt stemmer og ev. fyller inn inngående egenkapital hvis det er første året du bruker Conta.

Alle egenkapitalkontoene i enkeltpersonforetak overføres automatisk til konto 2050 i regnskapet når du avslutter regnskapsåret. Du skal altså ikke gjøre dette manuelt i regnskapet ditt.

Merk deg gjerne at det vil stå et avvik her fram til du har lukket regnskapet og disse posteringene er foretatt.

9. Andre forhold

Dette temaet er for enkeltpersonforetak som har løyve for taxi eller varetransport. Har du ikke det, kan du hoppe over denne delen. 

Her skal du fylle inn løyvenummer og informasjon om hvilke biler som er brukt i driften. 

Drosjesjåfører får også noen spørsmål som Skatteetaten bruker til statistikk, blant annet liter drivstoff og om inntekter er betalt med kort eller faktura.

10. Eiendeler og gjeld

Til slutt får du en oversikt over eiendeler og gjeld i firmaet. Denne informasjonen er hentet fra regnskapet, så hvis noe ikke stemmer, må du rette det opp i regnskapet ditt. 

Lever næringsspesifikasjonen for enkeltpersonforetak fra Conta →.

Næringsspesifikasjon for aksjeselskap

Aksjeselskap levere den nye skattemeldingen med næringsspesifikasjon i 2024.

Det finnes noen unntak som ikke kan levere ny løsning i år:

 • Utenlandske selskaper
 • Kraft 
 • Rederi 
 • Petroleum 
 • NOKUS
 • Samvirkeforetak 

Grunnen til det, er at det ikke er alt som inngår i skattemeldingen fra i år. For eksempel kraftselskaper, har hatt mange obligatoriske RF-skjemaer som ikke er tatt med i den nye næringsspesifikasjonen ennå.  

Alle AS som kan bruke den nye skattemeldingen, kan levere den fra Conta sitt årsoppgjørsprogram. Da hentes informasjonen fra en CSV-fil med saldobalanse du eksporterer fra regnskapet, noe som gjør leveringen mye enklere. 

Aksjeselskap leverer en komplett versjon med skattemelding og næringsspesifikasjon i ett. De skal ikke fylle ut tilleggsinformasjon på skatteetaten.no. 

Skatteetaten åpner for levering av skattemelding for AS 8. februar 2024. 

Frist for innlevering er 31. mai 2024.  

Aksjeselskap kan levere skattemelding, næringsspesifikasjon og årsregnskap med Conta.

Se hvordan i dette gratis webinaret:

Innhold i næringsspesifikasjon for AS

Næringsspesifikasjonen for aksjeselskap har omtrent de samme rapportene som enkeltpersonforetak: 

 • Resultat
 • Balanse
 • Anleggsmidler
 • Omløpsmidler
 • Forskjeller på skattemessige og regnskapsmessige verdier
 • Beregning av næringsinntekt
 • Avstemming av egenkapital
 • Andre forhold
 • Skogdrift (finnes ikke i Conta)
 • Gjeld og formuesobjekter

Conta sin næringsspesifikasjon for AS er foreløpig ikke tilrettelagt for taxi og varetransport. 

AS skal også levere skattemelding. Denne lages samtidig som næringsspesifikasjonen i Conta sitt årsoppgjørssystem. Dette er innholdet i skattemeldingen for AS:

 • Informasjon om skattesubjektet
 • Inntekt og underskudd
 • Spesifikasjon av forhold relevante for beskatning
 • Formue og gjeld
 • Verdisetting av aksje

Du bør være helt ferdig og ha avsluttet regnskapet før du starter med skattemelding og næringsspesifikasjon. Dette skal aksjeselskap levere i næringsspesifikasjonen:

1. Resultat

Resultatrapporten viser inntekter, kostnader og resultat som er hentet fra regnskapet.

Når du bruker Conta sitt årsoppgjørsprogram, kan du redigere eventuelle feil i datagrunnlaget ved å legge til posteringer i fanen «regnskap». Vi anbefaler at du redigerer så lite som mulig, men heller dobbeltsjekker at regnskapet er helt ferdig før du starter på næringsspesifikasjonen.

2. Balanse

Balansen i næringsspesifikasjonen viser en oversikt over anleggsmidler, omløpsmidler, eiendeler, egenkapital og gjeld. All denne informasjonen hentes fra regnskapet ditt. 

3. Anleggsmidler

Hvis du har registrert noen anleggsmidler i regnskapet, vil du få en oversikt over dem i denne rapporten. 

Du har også mulighet til å legge til motorkjøretøy inne i selve årsoppgjørsprogrammet til Conta. 

4. Omløpsmidler

I rapporten for omløpsmidler ser du spesifikasjoner av varelager og skattemessig verdi på fordringer.

Den skattemessige verdien følger skatteloven og bruker saldoavskrivning med Skatteetaten sine faste avskrivningssatser

Har du behov for det, kan du legge til tap på fordringer og kredittsalg direkte i næringsspesifikasjonen i årsoppgjørssystemet. 

5. Forskjeller på skattemessige og regnskapsmessige verdier

Mange aksjeselskap har forskjell på skattemessige og regnskapsmessige verdier fordi de bruker forskjellig avskrivning i regnskapet og i næringsspesifikasjonen. Disse forskjellene skal komme frem i dette temaet i skattemeldingen. 

6. Beregning av næringsinntekt

I beregningen av næringsinntekten ser du en oversikt over årsresultat, tillegg, fradrag og endringer fra tidligere år. Basert på dette, får du summen av den totale næringsinntekten. 

7. Avstemming av egenkapital

For at avstemmingen av egenkapitalen skal stemme, skal differansen gå i null. Det vil si at kalkulert egenkapital og bokført egenkapital skal være lik. 

Egenkapitalen er kapital eierne i aksjeselskap har skutt inn selv, eller tjent opp eller tapt over tid.

8. Andre forhold

Under «Andre forhold» skal du legge til andre forhold i bedriften som kan påvirke beregningen av skatten. Det gjelder, for eksempel, hvis selskapet har leid ut eiendeler eller leid inn eiendeler fra noen andre. 

9. Gjeld og formuesobjekter

I siste del av skattemeldingen, fyller du ut ligningsverdi, altså den skattemessige verdien på formue og gjeld i selskapet.

Denne delen av næringsspesifikasjonen blir ikke sendt inn, men du må fylle den ut likevel for å få riktige verdier i skattemeldingen.

Levering av næringsspesifikasjonen

Forskjellige roller har forskjellige rettigheter for den nye skattemeldingen. 

Disse kan fylle ut den nye skattemeldingen:

 • Begrenset signeringsrett (for eksempel daglig leder i AS eller innehaver av ENK)
 • Regnskapsfører med signeringsrett
 • Regnskapsfører uten signeringsrett
 • Ansvarlig revisor
 • Revisormedarbeider
 • Kontaktperson i NUF
 • Innehaver av ENK (skattemelding for privatperson)

Disse kan signere og levere den nye skattemeldingen:

 • Begrenset signeringsrett (for eksempel daglig leder i AS eller innehaver av ENK)
 • Regnskapsfører med signeringsrett
 • Ansvarlig revisor (hvis selskapet er revisorpliktig)
 • Kontaktperson i NUF
 • Innehaver av ENK (skattemelding for privatperson)

Regnskapsklinikken

Få validering når du sender inn

Når du sender inn næringsspesifikasjonen via Conta, vil du få en validering fra Skatteetaten. 

Du bruker BankID eller ID-porten til å identifisere deg, og til å sende et utkast av næringsspesifikasjonen til Skatteetaten for en automatisk kontroll og tilbakemelding. De gir en tilbakemelding på ting de mener er opplagte feil eller ser rart ut, og som du bør se nærmere på. Basert på dette kan du gjøre endringer før du sender inn.

Valideringen sjekker blant annet at

 • alt har riktige formater
 • oppgaven har riktige summer og beregninger
 • det er riktige sammenhenger (et AS kan, for eksempel, ikke sende næringsspesifikasjon for ENK)

Hvis du får feilmelding, vil du få returnert en veiledning til hvordan du kan fikse problemene. 

Bedrifter uten inntekt i regnskapsåret

Har du ikke hatt inntekt i 2023? Du må likevel levere næringsspesifikasjon i 2024. 

Fyll ut næringsspesifikasjonen med 0 i resultat, inntekt og formue og send inn. 

Hvis du startet bedrift i 2024, skal du ikke levere skattemelding og næringsspesifikasjon før i 2025.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!