Noter til årsregnskapet: Alt du må vite (2024)

Notene gir viktig tilleggsinformasjon og utdypende forklaringer til tallene i årsregnskapet. I denne guiden finner du alt du trenger å vite om noter i 2024.

Post-thumb

Notene gir viktig tilleggsinformasjon og utdypende forklaringer til tallene i årsregnskapet. I denne guiden finner du alt du trenger å vite om noter i 2024.

Formålet med noteopplysningene er å øke regnskapets informasjonsverdi og gi brukerne av årsregnskapet bedre innsikt i selskapets økonomiske situasjon og resultater.

Notekravene er regulert i Regnskapsloven og det finnes spesifikke krav for forskjellige type foretak, inkludert mindre virksomheter.

Se hvordan du gjennomfører et komplett årsoppgjør for AS i dette webinaret:

Prøv Conta gratis


Hvorfor er noter så viktige?

Noen ganger gir ikke resultat- og balanserapporten i årsregnskapet nok informasjon. Da kan det være nødvendig å inkludere noter – små vedlegg – som gir kontekts og detaljer til tallene slik at brukerne av regnskapet får en dypere forståelse for selskapets økonomiske helse og strategier.


Obligatoriske noter

Obligatoriske noter i et årsregnskap er spesifikke opplysninger og kommentarer som regnskapspliktige selskaper er pålagt å inkludere.

Bedrifter skal alltid gi opplysninger om:

  • Antall ansatte: Dette er en grunnleggende opplysning som kreves i de fleste årsregnskap. Selskapet må opplyse om antall ansatte i løpet av regnskapsåret, som gir innsikt i selskapets arbeidsstyrke.
  • Egne aksjer: Hvis selskapet har kjøpt, solgt eller beholdt egne aksjer i løpet av regnskapsåret, må dette rapporteres i notene. Dette gir informasjon om selskapets aksjekapitalstruktur.
  • Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere: Hvis det er gitt lån til selskapets ledende personer eller aksjeeiere, må disse transaksjonene dokumenteres i notene. Dette bidrar til å avsløre eventuelle interessekonflikter.

Noteopplysningene skal også inkludere informasjon om de anvendte regnskapsprinsippene, inkludert prinsipper for inntektsføring og omregning av utenlandsk valuta.


Betingelsstyrte noter

Dersom virksomheten din møter noen spesifiserte kriterier, er den også pliktig til å legge ved ytterligere noter til årsregnskapet:

  • Hvis selskapet ditt er del av et konsern må notene inkludere informasjon om eventruelle transaksjoner med datterselskaper. Dette gir innsikt i selskapets relasjoner innenfor konsernstrukturen.
  • Dersom selskapet eier egne aksjer, må også dette rapporteres i notene. Dette kan ha betydning for selskapets kapitalstruktur og evne til å distribuere utbytte.
  • Om virksomheten har pådratt seg garantiforpliktelser skal disse listes opp i notene. Eksempler på garantiforpliktelser er garantier for lån eller andre forpliktelser som selskapet har ovenfor tredjeparter.


Valgfrie noter

I tillegg til obligatoriske og andre pålagte noter, skal det gjøres en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig å inkludere andre noter eller ikke.

Det er for eksempel vanlig å forklare endringer i balansen eller resultatrapporten, som er vanskelige å forstå, med en note.


Noter i Conta

Conta sitt årsoppgjørsprogram gjør det enkelt å levere skattemelding og årsregnskap med noter til myndighetene.

Systemet gir deg veiledning hele veien og hjelper til med vanskelige beregninger. I tillegg kommer det automatisk med forslag til hvilke noter du skal inkludere og hvordan dem kan formuleres.

Conta ble i 2023 kåret til Norges rimeligste økonomisystem av Regnskap Norge. Systemet har gratis support og vi arrangerer jevnlig kurs og webinarer som hjelper deg å bli kjent med viktige rapporteringskrav og systemet i sin helhet.

Nysgjerrig på årsoppgjør i Conta?

Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!